Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa Nr 1

im. III Tysiąclecia

ul. Matejki 5, 56-500 Syców
tel./fax (62) 785-51-58
www:   http://www.sp1sycow.eu
e-mail:   sekretariatsp1sysow@gmail.com


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2741 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- wysoki poziom nauczania
- nauka języka angielskiego
- poszanowanie praw ucznia
- przyjazna atmosfera
- szereg zajęć pozalekcyjnych
- biblioteka

"Szukajcie prawdy jasnego płomienia.
Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg"

Adam AsnykHistoria Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sycowie sięga roku 1983, kiedy to w miejscu istniejącego Ochotniczego Hufca Pracy utworzono Szkołę Podstawową Nr 3. W wyniku reformy oświaty w 1999 roku ośmioklasowa Szkoła Podstawowa Nr 3 została przemianowana na sześcioklasową Szkołę Podstawową Nr 1, której w roku 2002 nadano imię III Tysiąclecia.

Misja szkoły


Celem naszej działalności pedagogicznej jest uświadamianie, że każdy posiada zdolności, tylko trzeba stworzyć warunki, aby pozwolić im się ujawnić i rozwinąć. Stąd podejmowane są działania na rzecz rozbudzania ciekawości świata, wdrażania do samodzielności i odpowiedzialności, budowania postawy otwartości i tolerancji. W tym celu od wielu już lat indywidualizowany jest proces nauczania.

Zajęcia dodatkowe


W czasie zajęć lekcyjnych dostosowywane są formy i metody pracy do realnych możliwości dzieci tak, aby każde z nich mogło osiągnąć nie tylko sukces edukacyjny, ale i życiowy. Dodatkową możliwością rozwijania zainteresowań, pogłębiania wiedzy oraz pracy z niedyspozycjami są zajęcia pozalekcyjne. Szkoła stwarza szeroką ofertę takich zajęć, począwszy od zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, poprzez gimnastykę korekcyjną, zajęcia logopedyczne, a skończywszy na kołach zainteresowań.

W oparciu o opracowane programy autorskie dzieci mogą rozwijać się, uczęszczając na zajęcia:
 • koła polonistycznego
 • koła matematycznego
 • kola historycznego
 • koła języka angielskiego
 • koła teatralnego
 • koła tanecznego
 • koła plastycznego
 • Szkolnego Koła Sportowego
 • Klubu Europejczyka
 • Klubu Dobrej Książki
 • Szkolnego Klubu Filmowego

Nasi podopieczni, ucząc się przez zabawę, przygotowują się do udziału w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Próbują swoich sił jako recenzenci, dziennikarze, prowadzą prace badawcze, uczestniczą w zajęciach terenowych, poznając piękno okolicy z punktu widzenia historyka i przyrodnika. Szkoła może pochwalić się szeregiem ciekawych projektów ogólnoszkolnych i akcji, które im towarzyszą.

Cele i zadania


 • umożliwia wszystkim uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych na dalszym etapie kształcenia
 • kształtuje środowisko wychowawcze poprzez wdrażanie uczniów do zaangażowania w sprawy szkoły, twórczego uczestnictwa w kulturze, rozbudzanie świadomości ekologicznej, propagowanie czynnego wypoczynku
 • wspiera rozwój zdolności poprzez organizowanie odpowiedniej bazy do realizacji zadań edukacyjnych, kół wiedzy, kół zainteresowań i zajęć rekreacyjno - sportowych, umożliwia uczestnictwo w konkursach
 • sprawuje opiekę nad uczniami poprzez organizowanie zespołów korekcyjno - kompensacyjnych i rewalidacyjnych, zajęć gimnastyki korekcyjnej, logopedycznych, świetlicowych, a także umożliwia spożywanie posiłków w stołówce szkolnej
 • sprawowanie opieki podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych
 • promuje i chroni zdrowie
 • organizuje klasy specjalne, które obejmują dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim oraz umiarkowanym i znacznym
 • organizuje zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze w domach dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim
 • organizuje zajęcia dodatkowe dla z uwzględnieniem ich potrzeb wynikających z uzdolnień lub zainteresowań
 • zapewnia opiekę i pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji spowodowanej przyczynami rozwojowymi rodzinnymi lub losowymi
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, higienistką szkolną, kuratorem sądowym, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Komisariatem Policji

Certyfikaty


 • Szkoła Wspierająca Uzdolnienia
 • Szkoła Promująca Ekorozwój
 • Szkoła Promująca Zdrowie

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie