Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa

im. Jana Brzechwy

ul. Podgórna 2, 58-170 Dobromierz
tel. / fax (74) 858-62-39
www:   http://www.spdobromierz.pl
e-mail:   spdobromierz@interia.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3298 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBROMIERZU IM. JANA BRZECHWY

- język niemiecki od I-szej klasy
- atmosfera przyjaźni i zrozumienia
- wykwalifikowana, młoda kadra
- bogata oferta dydaktyczna
- dobra baza dydaktyczna
- nowoczesne wyposażenie
- różnorodność zajęć pozalekcyjnych
- Klub Europejski
- współpraca lokalna i międzynarodowa
- pedagog, logopeda, świetlica socjoterapeutyczna

Nauczyciele

W naszej szkole pracuje młoda kadra, zatem warto w nią inwestować i umożliwiać jej zdobywanie dodatkowych kwalifikacji. Już dziś nasi pedagodzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy kwalifikacyjne ,warsztaty, studia podyplomowe). Kształcimy się również w ramach Szkoleniowych Rad Pedagogicznych o charakterze warsztatowym. Organizujemy też konferencje wyjazdowe.

Działalność szkoły

Szkoła Podstawowa w Dobromierzu realizuje zadania zgodnie z określoną i ustaloną przez Radę Pedagogiczną misją i wizją naszej placówki. Wszelkie nasze działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze podporządkowujemy głównemu celowi. Realizujemy go przy współpracy z rodzicami, uczniami i społecznością lokalną na podstawie wcześniej przeprowadzonych wśród nich ankiet.

"Szkoła-przyjaciel, przewodnik
i edukator dla każdego"

W kręgu naszych oddziaływań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych na pierwszym miejscu jest uczeń, a nadrzędnym celem tych oddziaływań jest wspieranie rozwoju jego osobowości. Odpowiedzialność za ostateczne ukształtowanie młodego człowieka spoczywa nie tylko na nas nauczycielach, ale również na rodzicach, społeczeństwie lokalnym i na nim samym. Podejmujemy działania zmierzające do wzrastania samoświadomości uczniów, a co za tym idzie - samodzielności w podejmowaniu decyzji i wyboru właściwych wartości.

Grono pedagogiczne czyniło i czyni nadal starania, aby nasi uczniowie chętnie uczęszczali do szkoły i traktowali ją jako drugi dom, a nauczyciela jako swojego przyjaciela, do którego można zwrócić się z każdym problemem. Uczniom - podstawowym naszym klientom pragniemy zaoferować edukację, wychowanie i opiekę. Edukację - czyli wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności, które pomogą mu odważnie stawiać czoło wyzwaniom stawianym przez cywilizację XXI wieku. W edukacji uwzględniamy indywidualne cechy i możliwości każdego powierzonego nam dziecka. Otaczamy opieką uczniów mało zdolnych z orzeczeniami z poradni.

Mając na uwadze prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie wszystkich dzieci wybudowano w roku 2002 nowoczesną salę gimnastyczną łącznie z zapleczem (szatnie, natryski). Jest ona ukoronowaniem marzeń pokoleń młodzieży szkolnej i grona pedagogicznego. Sala ma charakter środowiskowy. Obiekt jest często wykorzystywany. Odbywają się tam cykliczne imprezy sportowe tj.: Mikołajkowy turniej gier i zabaw sportowych, Mini Paraolimpiada, gminne zawody sportowe oraz uroczystości szkolne: apele zgodnie z kalendarzem imprez, na które zapraszamy społeczność lokalną. Sprzyja to zintegrowaniu całego środowiska i z pewnością wpłynie na lepszą współpracę.

Aktywności dodatkowe

Prowadzimy zajęcia wyrównawcze, terapeutyczne z panią pedagog i logopedą. Stosujemy wielopoziomowe nauczanie, dobierając odpowiednie metody. Troszczymy się o dzieci z rodzin patologicznych współpracując z GOPS-em (dożywianie, stypendia), ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich i parafią - wspólnie organizowaliśmy wypoczynek letni dla tychże dzieci (nauczyciele jako opiekunowie pracujący charytatywnie ). Uczniowie korzystają ze świetlicy socjoterapeutycznej, w której pracuje nasz nauczyciel.

Poprzez pogadanki (nauczyciele, higienistka, pedagog, policjant), debaty i warsztaty walczymy z uzależnieniami. W latach 2000-2005 realizowaliśmy program profilaktyki alkoholowej: "Bezpieczna szkoła", "Alfred radzi", "Spójrz inaczej". Uczniowie naszej szkoły w ramach koła teatralnego przygotowują scenki dramatyczne - "Ja nie palę, ja nie piję”.

Uczeń zdolny ma zaś możliwość rozwijania swych zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych, typu Kółko Komputerowe, SKS, PCK, BRD, Klub Europejski, Klub Ekologów, Koło Teatralne, Koło Języka Niemieckiego, Koło Plastyczne. Z rozwijaniem umiejętności i wiedzy uczniów uzdolnionych związany jest system konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych, w których biorą udział i zdobywają laury.

Sukcesy uczniów

Osiągnięcia naszych uczniów są wynikiem stosowania nowoczesnych metod i form nauczania oraz wykorzystania dostępnych środków dydaktycznych służących praktycznemu zdobywaniu wiedzy. Uczniowie mogą korzystać z dobrze wyposażonej biblioteki szkolnej i gminnej, z którą utrzymujemy ścisłą współpracę. W naszej szkole uczniowie już od klasy I uczestniczą w obowiązkowych zajęciach języka niemieckiego. Od 1995 r. w naszej szkole działa sala komputerowa, doposażana sukcesywnie w nowoczesne komputery. Warunki są zatem komfortowe, w wielu wypadkach lepsze aniżeli w szkołach miejskich. Sprzyja to szybkiemu zdobywaniu wiedzy (encyklopedia multimedialna, internet) i umiejętności obsługi komputera.

Naszym działaniom przyświeca motto: ”Nie jesteśmy znikąd”. Obejmuje ona cztery obszary: moja miejscowość, nasza gmina, nasz region i nasz kraj. W całym toku nauczania uczniowie poznają swoje najbliższe otoczenie poprzez wycieczki, prace plastyczne, konkursy o swojej miejscowości. Uczniowie klas starszych, dzięki blokowemu nauczaniu, poznają swoją ojczyznę, mają świadomość własnego pochodzenia i miłości do regionu i kraju, a także uczą się tolerancji i zrozumienia kultur innych narodów. Nasi uczniowie nabywają takich umiejętności jak aktywność, kreatywność, samodzielność, tolerancja, samorządność, kooperatywność.

Dzięki działalności Klubu Europejskiego nawiązaliśmy liczne kontakty min. z klubami z ościennych gmin. Opiekun Koła uczestniczył w obradach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Nasi uczniowie uczestniczyli w 1999 roku w obradach Okrągłego Stołu Szkolnych Klubów Europejskich w siedzibie Sejmu w Warszawie. Klub Europejski w ciekawy sposób przybliża nam kulturę, literaturę, muzykę krajów europejskich, organizując dzień danego kraju w połączeniu z konkursem wiedzy o państwie, a wieńcząc to wycieczką zagraniczną np. do Hiszpanii, Włoch, Austrii, Francji, Czech, Lichtensteina, Szwajcarii.

Profil absolwenta

W naszej szkole wychowujemy dziecko gotowe do efektywnego działania w zespole, podejmujące decyzje skuteczne w działaniu, odpowiedzialne za swoje postępowanie, tolerancyjne. W wyniku podejmowanych przez nas działań wychowawczych i dydaktycznych nasz absolwent jest przygotowany do życia w społeczeństwie, a więc:
 • dba o sprawność fizyczną i zdrowie
 • umie uczyć się
 • rozwija się intelektualnie
 • sprawnie komunikuje się
 • potrafi posługiwać się komputerem
 • dba o środowisko naturalne
 • posługuje się językiem niemieckim
 • potrafi współpracować w grupie
 • umie korzystać z dóbr kultury
 • zna swoje prawa i obowiązki
 • jest optymistą, pełnym wiary w siebie i swoje możliwości
 • radośnie i pewnie patrzy w przyszłość
 • zna swoje mocne i słabe strony
 • czuje się związany ze swoim narodem
 • odnosi się z szacunkiem do przeszłości
 • rozbudza w sobie ciekawość poznania literatury, sztuki, języka swojego kraju i innych narodów
 • myśli logicznie i twórczo
 • potrafi krytycznie ustosunkować się do poglądów innych
 • jest otwarty : dostrzega potrzeby innych, chętnie udziela pomocy
 • jest obiektywny i koleżeński, życzliwy wobec nauczycieli i rówieśników, szanuje starszych.
 • posiada motywację do dalszej nauki w gimnazjum

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie