Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki

ul. Parkowa 4, 58-152 Goczałków
tel. (74) 855-98-50
www:   http://www.pspgoczalkow.republika.pl
e-mail:   pspgoczalkow@poczta.onet.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2403 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

- "Szkoła z klasą"
- "Szkoła bez przemocy"
- pomoc pedagoga szkolnego i logopedy
- biblioteka szkolna
- świetlica szkolna
- atrakcyjne programy edukacyjne
- realizacja projektów współfinansowanych przez UE
- nauczanie języka angielskiego
- indywidualizacja kształcenia
- zajęcia z informatyki od klasy pierwszej

Jednym z podstawowych warunków zapewnienia uczniom maksymalnych szans rozwoju osobowości jest indywidualizacja kształcenia. Obowiązkowe nauczanie dzieci i młodzieży skłania do poszukiwania takich sposobów postępowania pedagogicznego, które stworzą każdemu uczniowi warunki wszechstronnego i pełnego, na miarę indywidualnych możliwości, rozwoju osobowości. Indywidualizacja kształcenia i wychowania powinna odbywać się w ramach odpowiednio zorganizowanego systemu oraz skłaniać do poszukiwań nastawionych na doskonalenie metod, środków i form pedagogicznego oddziaływania.

Kadra pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Goczałkowie:
 • obserwuje i docenia potencjały swoich uczniów
 • rozumie potrzebę wspierania uzdolnień (w szczególności indywidualnych cech, umiejętności i zainteresowań)

W celu umożliwienia uczniom pełnego rozwoju uzdolnień oraz zainteresowań w ramach działalności szkolnej, opracowaliśmy i wprowadzamy do realizacji Szkolny Program Wspierania Uzdolnień, który obejmuje cykl kształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej.

Cele skierowane do ucznia:
 • rozwijanie się zgodnie z indywidualnymi cechami osobowości, zainteresowaniami i uzdolnieniami oraz twórczym potencjałem
 • rozwijanie tych cech lub sprawności, w zakresie których istnieje duże prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu zarówno we współczesnych, jak i przyszłych warunkach życia
 • znajomość swoich potencjałów, mocnych i słabych stron oraz posiadanie poczucia własnej wartości
 • znajomość swojego stylu uczenia się, znajomość i stosowanie technik wspomagających proces przyswajania wiedzy
 • osiąganie sukcesu na miarę swoich możliwości
 • posiadanie umiejętności interpersonalnych, znajomość i wykorzystywanie sztuki prezentacji

Strategiczne zadania szkoły:
 • diagnozowanie potrzeb uczniów, ich możliwości intelektualnych, zainteresowań i uzdolnień - monitorowanie i ewaluacja podejmowanych działań
 • stworzenie każdemu uczniowi możliwości do rozpoznania i rozwijania uzdolnień, osiągania sukcesu na miarę możliwości
 • kreowanie motywacji i aspiracji edukacyjnych uczniów oraz uczenie technik skutecznego uczenia się
 • kształtowanie i podtrzymywanie u uczniów wysokiej samooceny i wiary w siebie
 • kształtowanie u uczniów myślenia twórczego i rozwijanie oryginalności oraz umiejętności zdobywania wiedzy na drodze poszukiwań
 • wyposażanie uczniów o skrystalizowanych zainteresowaniach w wysoką sprawność i aktywność intelektualną z wybranych nauk i wnoszenie tego kapitału na wyższe stopnie kształcenia
 • oferta różnorodnych działań edukacyjno-wychowawczych: koła i kluby zainteresowań, wycieczki, zajęcia edukacyjne w terenie, zielona szkoła, imprezy rekreacyjne, konkursy wiedzy i umiejętności, zawody sportowe, turnieje
 • prowadzenie zajęć wspomagających rozwój uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych - kompensowanie deficytów, wyrównywanie szans edukacyjnych
 • współpraca z lokalnymi instytucjami wspierającymi zadania szkoły: Urząd Miasta Strzegomia, Strzegomskie Centrum Kultury, Parafia, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Strzegomiu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzegomiu, Sołectwo, Strzegomskie Stowarzyszenie Kobiet "Opoka", Caritas Diecezji Świdnickiej, Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowie, Bank Zachodni - Fundacja "Bank Dziecięcych Uśmiechów", Bank Żywności w Świdnicy, Koło Gospodyń Wiejskich w Goczałkowie
 • uwrażliwienie środowiska wychowawczego (nauczycieli, rodziców, instytucji lokalnych) na potrzebę rozbudzania i rozwijania tkwiącego w każdym dziecku potencjału zdolności; motywowanie do współdziałania na rzecz wspierania uzdolnień uczniów
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, jako czynników chroniących dzieci przed zagrożeniami - profilaktyka
 • wprowadzenie od pierwszej klasy obowiązkowych zajęć z informatyki
 • wpływanie na łagodzenie niedostatków bytowych dzieci (organizowanie wszechstronnej pomocy materialnej) oraz korygowanie dysfunkcji w rodzinie (wyposażanie rodziców w umiejętności wychowawcze, organizowanie pomocy instytucjonalnej)
 • promowanie osiągnięć uczniów i kształtowanie wizerunku szkoły

Przewidywane efekty wdrożenia programu

Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Goczałkowie, to placówka, która systematycznie podnosi jakość swoich oddziaływań pedagogicznych poprzez podejmowanie różnorodnych inicjatyw edukacyjno-wychowawczych. Działania te zmierzają do możliwie wszechstronnego rozwoju młodego człowieka w atmosferze, którą tworzą wszystkie podmioty szkoły.

Szkoła kreuje aspiracje edukacyjne uczniów, wspiera ich uzdolnienia, stosuje nowoczesne metody i formy pracy, co w efekcie przyczynia się do radosnych przeżyć dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

Nasi wychowankowie potrafią:
 • kształtować i podtrzymywać potrzebę wszechstronnego rozwoju, rozwijać motywację i edukacyjne aspiracje, wyznaczać sobie racjonalne cele oraz posiadają świadomość konsekwencji własnych decyzji i zachowań
 • ocenić swoje potencjały, mocne i słabe strony (podejmują walkę ze słabościami)
 • kształtować i podtrzymywać wysoką samoocenę i wiarę w sukces
 • prezentować swój punkt widzenia oraz swoje uzdolnienia i osiągnięcia (sztuka prezentacji)
 • rozeznać i wykorzystywać własny styl uczenia się, stosować techniki wspomagające proces przyswajania wiedzy, planować proces uczenia się, określać efekty swojej pracy ze względu na ich użyteczność i własną satysfakcję
 • wykorzystywać umiejętności komunikacji interpersonalnej
 • rozpoznawać wartości moralne, dokonywać ich hierarchizacji, doskonalić się na ich gruncie
 • dążyć do dobra i szacunku dla innych, przygotować się do życia w rodzinie, pracy zawodowej, w społeczności lokalnej, w państwie, pielęgnować tradycje narodowe i dziedzictwo kulturowe, wzbudzać w sobie poczucie związku z nimi i odpowiedzialności


ZAPRASZAMY !

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie