Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkolno - Przedszkolny

Jaroszów 98, 58-120 Jaroszów
tel./fax (74) 855-85-24
www:   http://www.zsp.jaroszow.pl
e-mail:   zspjaro@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4271 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLNE

- pomoc logopedyczna
- pomoc psychologiczno - pedagogiczna
- opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi
- zapewnienie bezpieczeństwa

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA

- „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”
- "Szkoła z klasą"
- "Nauczyciel z klasą"
- opieka pedagoga szkolnego
- naucznie języka angielskiego
- koła zainteresowań

Tradycje szkoły

Tradycja szkolna to powtarzający się układ uroczystości i zwyczajów zaakceptowany przez nauczycieli i rodziców. Ma na celu integrację środowiska szkolnego oraz pomoc w realizacji celów wychowawczych.

Wszystkie uroczystości i imprezy szkolne zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną do realizacji w danym roku szkolnym tworzą tradycje szkolną.

Ponadto w tradycji szkoły:
 • odbywa się pasowanie na uczniów dzieci klas pierwszych
 • odbywa się zabawa andrzejkowa połączona z wróżbami
 • organizowane są klasowe Mikołajki oraz spotkania wigilijne przy opłatku z wychowawcami klas
 • organizowana jest zabawa choinkowo-noworoczna
 • uroczyście obchodzimy Dzień Babci i Dziadka
 • organizowane jest Święto Wiosny
 • organizujemy Korczakowskie Dni Radości, które kończą się w Dzień Dziecka
 • spotkania z rodzicami
 • wręczanie uczniom kończącym szkołę z najwyższymi ocenami statuetek

Cele i zadania przedszkola

Przedszkole pełni funkcję wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną.
Cele Przedszkola są następujące:
 • wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
 • sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi
 • współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej

Cele i zadania szkoły podstawowej

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydawanych na jej podstawie, a w szczególności:
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości placówki
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów
 • realizuje program wychowawczy i program profilaktyczny

Etap I klasy I - III:
 • prowadzi dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia
 • umacnia wiarę we własne siły i możliwość osiągania sukcesów oraz dążenia do osiągania celów
 • rozwijanie wrażliwości moralnej
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej
 • wzmocnienie poczucia toŜsamości kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej dziecka
 • rozwijanie umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego doświadczeniami dziecka

Etap II klasy IV - VI :
 • wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności
 • rozwijanie ciekawości poznawczej i aktywności intelektualnej uczniów
 • rozwijanie wrażliwości na cierpienie i przejawy niesprawiedliwości
 • rozwijanie społecznie poŜądanych postaw i zachowań
 • stworzenie uczniom sprzyjających warunków do nabycia wiedzy i umiejętności
 • uczenie życia i aktywności w grupie rówieśników oraz społeczności szkolnej
 • uczenie rozpoznawania czynników mających wpływ na zdrowie, samopoczucie i rozwój człowieka
 • rozbudzenie motywacji do działań pro zdrowotnych
 • uczenie wytrwałości , zaradności i kształtowanie hartu ducha

Szkoła Podstawowa udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:
 • rozpowszechnianie wśród nauczycieli i rodziców wiedzy z zakresu prawidłowego rozwoju i potrzeb psychicznych dzieci i młodzieŜy
 • kierowanie dzieci w razie potrzeby do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • organizowanie zajęć nauczania indywidualnego
 • zorganizowanie zająć świetlicowych
 • umożliwienie spożywania posiłków
 • system zapomóg i stypendiów
 • łamanie barier architektonicznych
 • prowadzenie zajęć: dydaktyczno-wychowawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, z gimnastyki korekcyjnej,logopedycznych, świetlicy terapeutycznej

Szkoła Podstawowa umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:
 • organizowanie kółek zainteresowań
 • przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych
 • przygotowywanie i udział w zawodach sportowych na terenie zespołu i poza nim


Serdecznie zapraszamy !

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie