Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3

im. Jana Pawła II w Obornikach Śląskich

ul. Trzebnicka 33, 55-120 Oborniki Śląskie
tel./fax (71) 310-14-81
www:   http://www.sp3obornikisl.edupage.org
e-mail:   sp3obornikisl@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4302 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3

- wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna
- wysoki poziom nauczania
- nauka języka angielskiego
- oddział przedszkolny
- szkoła bez przemocy
- biblioteka, świetlica
- pedagog

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Obornikach Śląskich to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i zabawy. Kształtujemy takie postawy, jak odpowiedzialność za siebie i najbliższe otoczenie. Pomagamy uczniom ujawniać zdolności, rozwijać talenty, równocześnie staramy się pomóc im w przezwyciężaniu trudności. Stwarzamy warunki do kształtowania osobowości uczniów. Kształcimy młodzież, która wyposażona w wiedzę i umiejętności, jest przygotowana do dalszej nauki i prawidłowo funkcjonuje w środowisku społecznym.

Cele i zadania edukacyjne


 • spełnia funkcje: kształcącą, opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą tworząc warunki do wielostronnego to jest intelektualnego, emocjonalnego, moralno-społecznego, estetycznego, i fizycznego rozwoju uczniów
 • dążenie do wszechstronnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych zainteresowań i potrzeb rozwojowych, a także możliwości psychofizycznych poprzez nauczanie, wychowanie i opiekę


Nauczanie


Szkoła realizując zadanie kształcenia uczy poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem. Pedagogom zależy na tym, aby każdy uczeń zdobył rzetelną wiedzę na takim poziomie, który umożliwi mu kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia. Ponad to staramy się rozwijać zdolność rozumowania, a także rozwija chęć poznawania dziedzictwa kultury regionalnej i Narodowej.

Kształcenie umiejętności


Szkoła w zakresie kształcenia umiejętności przygotowuje uczniów do praktycznego nabywania umiejętności, organizowania i oceniania własnej nauki oraz przejmowania za nią odpowiedzialności. Uczymy prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi. Staramy się, aby nasi podopieczni poprawnie posługiwali się językiem ojczystym, potrafili zaprezentować własną osobę, ale także współdziałali w zespole, budowali więzi międzyludzkie, podejmowali indywidualne i grupowe decyzje. Za cel stawiamy sobie wyrobienie w uczniu umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, posługiwania się technologią informatyczną.

Wychowanie


Szkoła wspiera rodziców w wychowywaniu poprzez zapewnienie środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobowemu. Zależy nam, aby uczniowie rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, w odpowiedzialności za siebie i innych, w poszanowaniu wolności własnej i innych, a także nabyli umiejętności do życia w rodzinie, w społeczeństwie lokalnym i państwie. Podejmujemy działania profilaktyczne, których celem jest wyeliminowanie aktów przemocy w szkole, przeciwdziałanie wandalizmowi, zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz w drodze do i ze Szkoły.

Programy edukacyjne


"Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji" - głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez podnoszenie jakości procesu kształcenia, wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności, każdego ucznia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kluczowych: matematyczno - przyrodniczych i ICT oraz poprzez stymulowanie aktywności fizycznej ucznia na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także wdrażanie przyjętych rozwiązań do praktyki szkolnej.

”Dolnośląska e – szkoła” i “Pracowania przyrodnicza w każdej gminie” - to programy, dzięki którym otrzymaliśmy nowoczesne wyposażenie w pracowni multimedialnej, pracownię przyrodniczą, oraz możliwość korzystania z platformy edukacyjnej stanowiącej wirtualne środowisko nauczania. Szkoła ma możliwość organizowania zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, wycieczek, wyjazdów do Multicentrum rozwijając zainteresowania. Dla uczniów potrzebujących pomocy w nauce organizujemy zajęcia wyrównawcze i opiekę psychologiczno – pedagogiczną w zakresie kompetencji matematyczno przyrodniczych i ICT.

"Mleko dla szkół" - Fundacja codziennie, zapewnia każdemu uczniowi bezpłatny dostęp do kartonika świeżego mleka.

"Radosna Szkoła" - wspierania szkół w realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, w tym przygotowania do przyjęcia dzieci sześcioletnich do pierwszych klas Uzyskane środki dydaktyczne inspirują uczniów do zabaw ruchowych, sprzyjają efektywnemu wykorzystaniu aktywności fizycznej.

"5 porcji warzyw, owoców lub soków" - celem projektu jest kształtowanie od najmłodszych lat świadomości i właściwych nawyków żywieniowych. Uczniowie poszerzą swoją wiedzę o zdrowym odżywianiu się i znaczeniu diety w życiu człowieka.

"Owoce w szkole" - celem tego programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych u dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie

Zajęcia dodatkowe


Dokładamy wszelkich starań, aby w naszej szkole panowała życzliwa atmosfera sprzyjająca wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w specjalnie dla nich organizowanych zajęciach pozalekcyjnych.
 • koło artystyczne
 • koło wspierania twórczego myślenia
 • koło muzyczne „zielone półnutki”
 • koło plastyczne
 • koło artystyczne
 • koło twórczości C. Freineta
 • koło artystyczno - teatralne
 • koło „czytam i rozumiem”
 • koło wspierania twórczego myślenia
 • koło języka angielskiego
 • gry i zabawy sportowe
 • Szkolne Koło Sportowe


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie