Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci

im. Jana Pawła II przy ZOL dla Dzieci

Jaszkotle 21, 55-080 Kąty Wrocławskie
tel./fax (71) 390-69-74
www:   http://www.nsosw-jaszkotle.org.pl
NSOSW na Facebooku
e-mail:   nsoswj@gmail.com

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 14396 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

- dla dzieci w wieku 5-8 lat z różnym
  stopniem niepełnosprawności

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- klasy dla uczniów w normie intelektualnej
  i niepełnosprawnych intelektualnie
  w stopnie lekkim

- klasy dla uczniów niepełnosprawnych
  intelektualnie w stopniu umiarkowanym
  i znacznym


ZESPOŁY REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

- dla dzieci z niepełnosprawnością
  intelektualną w stopniu głębokim

Nasza placówka

Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II przy ZOL dla Dzieci powstał w październiku 1992 roku. Poza zajęciami wynikającymi z realizacji obowiązku szkolnego, dzieci objęte są rehabilitacją, hipoterapią i hydroterapią. Uczniowie odnosili sukcesy uczestnicząc w wielu międzyszkolnych konkursach recytatorskich, muzycznych oraz plastycznych. Troskliwa opieka nauczycieli, opiekunek i sióstr stwarza domową atmosferę wzajemnego zrozumienia i życzliwości.

Uczniowie
kończąc szkołę, po konsultacji w poradniach zawodowych, wybierają najlepsze dla siebie szkoły zawodowe lub technika. Działają też czynnie w związkach lub towarzystwach dla osób niepełnosprawnych. Dzieci wzrastają w poczuciu poszanowania dla ludzi i siebie. Uczą się wzajemnej pomocy jak również wrażliwości na świat. W miarę ich możliwości przygotowywane są do samodzielnego życia.

Edukacja i wychowanie

W naszym Ośrodku funkcjonuje przedszkole, do którego uczęszczają dzieci w wieku 5-8 lat w różnym stopniu niepełnosprawne. Celem naszego oddziału przedszkolnego jest wczesna wieloprofilowa rehabilitacja, reedukacja umożliwiająca maksymalnie wykorzystywać potencjał rozwojowy, przygotowując dziecko od strony umysłowej, emocjonalnej, społecznej, ruchowej do podjęcia dalszej nauki w odpowiedniej szkole lub placówce. Staramy się dzieciom urozmaicić każdy dzień organizując wycieczki, wyjazdy rożnego rodzaju oraz ciekawe konkursy.

Do szkoły podstawowej uczęszczają dzieci objęte obowiązkiem szkolnym. W ośrodku funkcjonują klasy dla uczniów w normie intelektualnej i niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. Tam uczniowie realizują treści zawarte w podstawie programowej. Programy dostosowane są do potrzeb i możliwości naszych podopiecznych. Równolegle istnieją także klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. W tych klasach uczniowie uczą się treści dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim uczą się w zespołach rewalidacyjno – wychowawczych. Zajęcia rewalidacyjne są integralną częścią pracy edukacyjnej i wychowawczej. Uwzględniają specyficzne potrzeby rozwojowe uczniów i wychowanków oraz ich indywidualne tempo rozwoju.

W naszej placówce funkcjonują równieź grupy wychowawcze, których działalność wynika z przyjętego w ośrodku ogólnego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej placówki. Grupy wychowawcze stwarzają wychowankom specjalne warunki materialno- bytowe i organizacyjne do właściwego przebiegu procesu kształcenia i wychowania pełniąc funkcje opiekuńczą, społeczną, kompensacyjną, reedukacyjną i profilaktyczną. Wychowankowie, będąc pod stałą opieka pionu medycznego, funkcjonują w 4 grupach wychowawczych. Posiadamy boisko do piłki nożnej, karuzele, huśtawki, ściankę wspinaczkową, piaskownice. Tereny zielone sprzyjają zajęciom sportowym oraz rekreacyjnym. Funkcjonują tu również kółka zainteresowań: przyrodnicze, fotograficzne, kulinarne, biblioteczne. W życiu grup wychowawczych aktywnie uczestniczą rodziny wychowanków. Utrzymujemy również kontakt ze środowiskiem lokalnym, aby jak najlepiej przygotować dzieci i młodzież do dalszego samodzielnego życia.

Terapia i rewalidacja

Terapia Psychologiczna

Zajęcia z psychologiem mają charakter korekcyjno - kompesacyjny. Ukierunkowane są zarówno na usprawnianie słabych stron dziecka, jak również wspomaganie mocnych stron. W wielu sytuacjach prowadzona jest również interwencja psychologiczna, która jest konieczna w sytuacjach trudnych, nagłych oraz nieprzewidywalnych. Dzieci mające problem z radzeniem sobie z emocjami na zajęciach z psychologiem nabywają nowe umiejętności społeczne, które poprawiają i ułatwiają im funkcjonowanie w grupie. Praca ukierunkowana jest również na walkę z dysleksją, koncentracją uwagi i wieloma innymi dysfunkcjami. Miejsce w gabinecie jest również dla dzieci, które chcą rozwijać swoje zainteresowania. W takich sytuacjach psycholog wspomaga ich motywację, ułatwia dostęp do informacji rozwijających ich wiedzę. Zapewniamy terapię psychologiczną w różnych formach.

Terapia logopedyczna

Celem terapii jest rozwój mowy i nabywanie kompetencji komunikacyjnych z wykorzystaniem metod dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka. Terapia jest nastawiona na komunikację. Wykorzystywane są w niej m. in. alternatywne metody komunikacji. Terapia obejmuje też ćwiczenia oddechowo-głosowe pomagające wypracować prawidłowy wzorzec oddechowy niezbędny do poprawnej emisji głosu, korektę wad wymowy, pracę nad zaburzeniami słuchu fonemowego, oraz pracę nad wszystkimi trudnościami w mowie i komunikacji. Gabinet logopedyczny wyposażony jest w profesjonalne multimedialne programy do terapii mowy.


Dogoterapia

Jest to jedna z metod naturalnych wspomagająca leczenie i rehabilitację osób z różnego rodzaju zaburzeniami i niepełnosprawnościami, prowadzona z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów.


Muzykoterapia

Jest to jedna z metod arteterapi - poprzez stosowanie różnego rodzaju materiału dźwiękowego oraz zjawisk akustycznych stymuluje rozwój dziecka oraz wspomaga korygowanie i kompensowanie zaburzonych funkcji organizmu. Podczas zajęć wykorzystujemy techniki z zakresu muzykoterapii aktywnej – tworzymy improwizacje ruchowe, śpiewamy, gramy na instrumentach muzycznych, a także przygotowujemy rożnego rodzaju występy artystyczne, będące uwieńczeniem naszej pracy – i muzykoterapii receptywnej – uczymy się słuchać dźwięków pochodzących z otoczenia.

EEG Biofeedback

EEG Biofeedback to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej. Trening jest bardzo przyjemny, ma formę gry komputerowej. Metoda ta umożliwia m.in. zwiększenie efektywności pracy mózgu, relaksację całego organizmu, lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach, kształtowanie pozytywnego myślenia i poprawienie szybkości uczenia się oraz zapamiętywania nowego materiału.

Integracja Sensoryczna

Terapia SI prowadzona jest poprzez ruch, w formie twórczej zabawy. Podstawowym jej celem jest takie stymulowanie układu nerwowego, które da mu możliwość właściwej pracy, czyli prawidłowego odbierania, przetwarzania i formułowania odpowiedzi na bodźce płynące ze środowiska i naszego ciała. Terapia Integracji Sensorycznej prowadzona jest w specjalnie przygotowanej do tego celu sali terapeutycznej. Pomieszczenie wyposażone jest w wiele urządzeń, a także w wiele pomocy. Powoduje to, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą. Zajęcia kojarzą im się bardziej z dobrą zabawą, aniżeli z żmudną terapią.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie