Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

ul. 1 Maja 33, 59-920 Bogatynia
tel./fax (75) 773-35-24
www:   http://www.pp3bogatynia.home.pl
PP Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi na Facebooku
e-mail:   pp3bogatynia@home.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 12628 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie
 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3
z Oddziałami Integracyjnymi

- wyspecjalizowana kadra nauczycielska,
  opieka specjalistów

- atmosfera życzliwości i bezpieczeństwa
- doskonała współpraca z rodzicami
- nauka poprzez zabawę
- doskonała baza dydaktyczna
- dbamy o wszechstronny rozwój dzieci
- wychowanie i nauczanie w grupach
  integracyjnych odbywa się poprzez
  dostosowanie treści, metod i organizacji
  pracy do potrzeb i możliwości
  rozwojowych każdego dziecka

Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko i jego potrzeby oraz umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości. Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania. W naszej placówce stwarzamy optymalne warunki dla rozwoju osobistego każdego wychowanka we wszystkich sferach, niezależnie od posiadanych przez dzieci predyspozycji. Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych rozwijających zainteresowania i zdolności, dających możliwość działania metodami aktywnymi. Dzieci przychodzące po raz pierwszy, mają możliwość przebywania z rodzicami, stopniowego adoptowania się do warunków przedszkolnych bez stresu.

W Przedszkolu Publicznym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni, przyjęta została forma tworzenia grup integracyjnych. Integracja jest tutaj rozumiana bardzo szeroko. Włączeniu dziecka niepełnosprawnego do zwykłej grupy, towarzyszy równoczesne zapewnienie mu odpowiedniej pomocy i stworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu w roli członka grupy rówieśniczej.

Organizacja codziennych zajęć obejmuje dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Różne formy pracy z dziećmi realizowane są przez nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym. Ustalają oni miesięczne plany dla dzieci z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, konsultując je z zatrudnionymi w przedszkolu specjalistami.

Dodatkowe formy pracy z dziećmi
 • praca z dzieckiem wybitnie zdolnym, jak również z wykazującym zaburzenia w rozwoju funkcji psychofizycznych
 • korzystanie z gimnastyki korekcyjnej przez dzieci mające wady postawy
 • objęcie terapią logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy
 • uczestniczenie dzieci niesprawnych ruchowo w zajęciach rehabilitacyjnych
 • uczestniczenie wszystkich dzieci w terapii grupowej prowadzonej przez psychologa, pedagoga i logopedę
 • uczestniczenie dzieci i rodziców w terapii rodzinnej
 • uczestniczenie dzieci w zajęciach relaksacyjnych
 • uczestniczenie dzieci zdolnych w zajęciach stymulacji twórczego myślenia
 • uczestniczenie dzieci w kołach zainteresowań

W celu zabezpieczenia wszystkim dzieciom warunków do optymalnego rozwoju, przedszkole zatrudnia dodatkowo:
 • pedagoga
 • psychologa
 • logopedę
 • fizjoterapeutę
 • pielęgniarkę

Sposób realizacji zadań przewidzianych w programie ma doprowadzić dziecko do:
 • największej sprawności psychoruchowej
 • dokładnego poznania indywidualnych potrzeb dziecka, do znalezienia optymalnego sposobu kompleksowego usprawniania
 • zaspakajania potrzeb i oczekiwań poprzez rozwijanie wielokierunkowej aktywności dzieci
 • wspólnych przeżyć, wpływających korzystnie na rozwój emocjonalno-społeczny, sprzyjający rozwojowi intelektualnemu wszystkich wychowanków

Personel specjalistyczny oprócz systematycznej pracy z dziećmi prowadzi także zajęcia z udziałem rodziców. Spotkania takie mają na celu utrzymanie ciągłości pracy z dziećmi tak, by działania specjalistów podejmowane w przedszkolu były kontynuowane przez rodziców w środowisku domowym.

Nasza placówka bierze udział w licznych przeglądach, konkursach, festiwalach i zawodach sportowych. Organizowane są także: wycieczki ekologiczne i turystyczne, kuligi, ogniska z pieczeniem kiełbasek oraz okolicznościowe imprezy i uroczystości przedszkolne. Systematycznie staramy się polepszać i uściślać kontakty z rodzicami oraz prezentować nasze osiągnięcia w środowisku.

BAZA PRZEDSZKOLA

Przedszkole posiada kompleks sal zajęć, pomieszczenia do rehabilitacji, relaksacji i terapii psychologiczno-pedagogicznej. Znajdują się one w wydzielonej części przedszkola. Takie umiejscowienie pomieszczeń integracyjnych umożliwia większą dostępność do nich (bliskość drogi ewakuacyjnej, łatwość korzystania w ciągu dnia, zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym poczucia bezpieczeństwa bez konieczności izolowania ich i ograniczania kontaktów z rówieśnikami). Sale grup integracyjnych, łazienki i pomieszczenia do terapii dostosowane są do specyficznych potrzeb dzieci i wyposażone w specjalistyczny sprzęt i pomoce.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie