Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa

Czerwona Woda, ul. Kolejowa 22, 59-940 Węgliniec
tel./fax (75) 778-02-85
www:   http://www.spczerwonawoda.edupage.orge-mail:   szkola.czerwona.woda@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1978 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- zajęcia pozalekcyjne
- opieka nad uczniami niepełnosprawnymi
- zajęcia propagujące prowadzenie zdrowego stylu życia
- wszechstronny rozwój ucznia
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- języki obce: angielski, niemiecki

Cele i zadania, które realizuje szkoła wynikają z ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, między innymi:
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • kształtuje u uczniów postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umiejętność współdziałania z innymi
 • wyrabia u uczniów samodzielność w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, a także poczucie odpowiedzialności za siebie i innych
 • uczy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowuje do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtuje postawy patriotyczne
 • przygotowuje do rozpoznawania wartości moralnych oraz dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły
 • rozbudza i rozwija wrażliwości estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne możliwości twórcze
 • umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów
 • rozwija zdolności odróżnienia świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od fantastycznych
 • kształtowanie potrzeb i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego
 • rozwijanie umiejętności poznania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego doświadczeniu dziecka
 • wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej
 • stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej
 • zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych
 • zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną
 • uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka i troszczenie się o zapewnienie mu równych szans
 • stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie
 • stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci
 • stwarzanie przyjaznej atmosfery i pomaganie dziecku w dobrym funkcjonowaniu społeczności szkolnej
 • udzielenie uczniom z rodzin z ograniczonymi prawami rodzicielskimi – w ramach współpracy z sądem rodzinnym – pomocy wychowawczej i materialnej oraz współpracowanie z GOPS w Czerwonej Wodzie
 • udzielenie zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi przepisami
 • organizowanie nauki religii zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie