Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych

ul. Piłsudskiego 27, 58-500 Jelenia Góra
tel. (75) 642-37-28, fax (75) 642-37-83
www:   http://www.ekonom.jgora.ple-mail:   sekretariat@ekonom.jgora.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 9773 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

TECHNIKUM (4 lata)


SZKOŁY POLICEALNE

Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych to nowoczesna i bezpieczna szkoła - dobrze wyposażona baza, kompetentna kadra, a przede wszystkim przyjazna i życzliwa atmosfera.

Naszym uczniom zapewniamy:
 • wysoką jakość kształcenia, umożliwiającą kontynuację nauki w szkole policealnej i na wyższych uczelniach
 • praktykę zawodową w renomowanych przedsiębiorstwach
 • zajęcia w nowocześnie wyposażonych pracowniach
 • możliwość korzystania z nowoczesnego centrum dydaktycznego
 • dostęp do bazy rekreacyjno - sportowej
 • rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych
 • wsparcie pedagoga szkolnego oraz Rzecznika Praw Ucznia
 • podstawową opiekę medyczną
 • udział w wymianie międzynarodowej ze szkołami partnerskimi

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
 • umożliwia zdobycie wiadomości i umiejętności w celu należytego przygotowania się ucznia do dalszego kształcenia lub pracy zawodowej i niezbędnymi do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • umożliwia uczniom dokonanie świadomego wyboru zawodu i dalszego kierunku kształcenia
 • kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, wspomagając wychowawczą rolę rodziny, stosownie do wieku uczniów
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich wieku i osiągniętego rozwoju, realizując program profilaktyki i program wychowawczy szkoły

Szkoła, zgodnie ze swoim powołaniem, w zakresie wychowywania zobowiązana jest do:
 • kształcenia i wychowywania, służącego rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego
 • umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata
 • nauczania i wychowywania, respektując chrześcijański system wartości, zgodnie z uniwersalnymi zasadami etyki
 • zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju.
 • przygotowania ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności
 • wspomagania wychowawczej roli rodziny
 • upowszechniania wiedzy ekologicznej wśród uczniów oraz kształtowania właściwych postaw wobec ochrony środowiska
 • udzielania uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej
 • organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, oraz ze znacznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami rozwojowymi
 • umożliwiania rozwoju zainteresowań uczniów, realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie