Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Niepubliczne Językowo-Sportowe Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi "MIRIADA"

Centrum Innowacji Edukacyjnych i Integracyjnych

ul. Park Hutniczy 12, 41-800 Zabrze
tel./fax (32) 271-68-79
www:   http://www.miriada.edu.pl
Przedszkole Miriada na Facebooku
e-mail:   biuro.miriada@me.com
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 13445 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

NASZE ODDZIAŁY

PRZEDSZKOLE MIRIADA 2

- ul. Strzelców Bytomskich 16a
- 41-902 Bytom
- tel./fax (32) 280-10-55

PRZEDSZKOLE MIRIADA 2 FILIA

- ul. Strzelców Bytomskich 200
- 41-902 Bytom
- tel./fax (32) 778-34-54
 

PRZEDSZKOLE MIRIADA GWARANTUJE:

- realizację podstawy programowej na
  wysokim poziomie

- zajęcia prowadzone metodami
  aktywizującymi

- pomoc psychologiczno–pedagogiczną
- bardzo dobre przygotowanie do nauki
  w szkole podstawowej

- wysoki poziom zajęć
  dydaktyczno-wychowawczych

- zajęcia umuzykalniająco-rytmiczne
- naukę języka angielskiego

- zajęcia teatralne
- zajęcia plastyczne
- bogatą ofertę zajęć dodatkowych
- dla dzieci niepełnosprawnych pełną
  opiekę specjalistyczną: pedagogów
  specjalnych (oligofrenopedagog,
  surdopedagog, tyflopedagog),
  neurologopedy, psychologa, psychologa
  klinicznego oraz rehabilitanta ruchowego

Przedszkole MIRIADA położone jest w zielonym sercu Zabrza - w Parku Hutniczym. Otoczone drzewami i zielenią stanowi miejsce nie tylko nauki ale i wypoczynku. Przedszkole posiada duży ogród wyposażony w sprzęt do zabaw. W pobliżu znajdują się Teatr Nowy, Multikino, Ochotnicza Straż Pożarna, miejsca często odwiedzane przez naszych wychowanków. Jesteśmy placówką z oddziałami integracyjnymi. Tworzymy komfortowe warunki edukacyjne i wychowawcze dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przedszkole nasze zostało ogłoszone przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Warszawie Liderem Przedszkoli Integracyjnych. Zapraszamy również do naszych oddziałów w Bytomiu.

Przedszkole MIRIADA to przedszkole z wieloletnią tradycją. Zajmujemy się tu szerzeniem idei integracji dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi. Dążymy do osiągnięcia doskonałości w kreowaniu i prezentowaniu naszych postaw i zachowań zgodnie z przyjętym przez nas systemem wartości. Doskonale przygotowujemy wszystkie nasze dzieci do życia w społeczeństwie, a nasi absolwenci odnoszą sukcesy na dalszych szczeblach edukacji. W naszym przedszkolu - przyjaznym i otwartym - wychowujemy szczęśliwe dzieci.

Prowadzimy w naszej placówce zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Jest to kompleksowa, wielospecjalistyczna i ciągła pomoc dzieciom o różnych potrzebach edukacyjnych. Pomoc tą oferujemy dzieciom posiadającym opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Zakres Wczesnego Wspomagania Rozwoju dotyczy rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania percepcji wzrokowej i słuchowej, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w danym środowisku. Specjaliści prowadzą zajęcia w oparciu o przygotowany na podstawie diagnozy indywidualny program terapeutyczny.

Przedszkole jest czynne w dni robocze w godzinach od 6:00 do 17:00. Przedszkole otwarte jest przez cały rok kalendarzowy (ferie zimowe, świąteczne, wakacje letnie).

Zajęcia dodatkowe płatne:
 • całoroczne wycieczki
 • wyjazd na "Zielone Przedszkole”
 • taniec towarzyski
 • judo
 • szachy

INTEGRACJA

W naszej placówce już od 1999r. utworzone są oddziały integracyjny do których uczęszczają dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwoju. Nad ich rozwojem, bezpieczeństwem i funkcjonowaniem w grupach rówieśniczych czuwają specjaliści:
 • pedagodzy specjalni: oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog
 • logopeda, neurologopeda
 • psycholog
 • terapeuta ruchu oraz inni zgodnie z potrzebami

Każdy z nich dba o optymalny rozwój tych dzieci, przygotowując ich do jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym. Dzieci niepełnosprawne podczas zajęć indywidualnych i grupowych realizują indywidualne programy edukacyjne, tworzone przez naszych specjalistów, na podstawie wnikliwej obserwacji dziecka. Organizujemy również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci posiadających opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie takich zajęć.

   W naszym przedszkolu opiekę mogą znaleźć dzieci z:
 • z autyzmem
 • z niepełnosprawnością sprzężoną
 • z niepełnosprawnością ruchową
 • niesłyszące
 • niedowidzące
 • przewlekle chore,
 • z zespołem Down`a
 • z inną chorobą.

Dzieci niepełnosprawne biorą udział w zajęciach wspólnie z dziećmi zdrowymi, uczestniczą w zajęciach z arteterapii prowadzonej przez wykwalifikowanego plastyka oraz zajęciach muzyczno – rytmicznych. Uczestniczą także w pozostałych elementach życia przedszkolnego takich jak: uroczystości, wycieczki, przedstawienia.

W pracy z dziećmi niepełnosprawnymi do realizacji zadań oświatowych, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji, wykorzystujemy szereg metod wspomagających rozwój dziecka. Stosujemy następujące metody pracy:
 • metodę ruchu rozwijającego Veroniki Sherborn
 • metodę Knill`ów
 • metodę Dennisson`a
 • metodę Frostig- Horn
 • metodę Kephart`a
 • metodę Kinezjologii Edukacyjnej
 • metodę Dobrego Startu
 • pedagogikę zabawy wg Klanzy i wiele innych
 • metodę behawioralną

WIZJA I MISJA

Misją naszego przedszkola jest wychowywanie dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla osób chorych i niepełnosprawnych. Nadrzędnym celem naszego przedszkola jest wychowywanie i kształcenie poprzez rozwijanie w naszych wychowankach m.in. Takich wartości jak: tolerancja, szacunek do innych i wyrozumiałość. Systematyczna edukacja naszych podopiecznych uświadomi im, że osoby niepełnosprawne odgrywają ważną role w społeczeństwie, że są wśród nasi oczekują od nas zrozumienia a nie tylko pomocy. Dzieci niepełnosprawne uczą się natomiast jak żyć w społeczeństwie wspólnie z pełnosprawnymi osobami.

Wizją naszej placówki jest nowoczesne przedszkole integracyjne na miarę Europy, w którym pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna: nauczyciele wychowania przedszkolnego, pedagodzy specjalni, logopedzi, neurologopedzi, terapeuci ruchu, psycholodzy i inni zatrudniani w zależności od potrzeb. Organizacja pracy w naszym przedszkolu uzależniona jest od potrzeb dzieci; zdrowych i niepełnosprawnych. Wszystkie dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczają do oddziałów integracyjnych, w których opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciel wychowania przedszkolnego i pedagog specjalny. Specjalistyczną opieką objęte są również dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie