Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Reymonta 4, 06-500 Mława
tel./fax (23) 654-32-47
www:   http://www.podnmlawa.pl
e-mail:   odnmlawa@wp.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8398 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

- kursy doskonalące, warsztaty
  metodyczne, konferencje, seminaria
  przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli
  określonych zajęć edukacyjnych

- nowe metody, techniki i środki
  kształcenia oraz narzędzia pomiaru
  dydaktycznego

- indywidualne doradztwo metodyczne
  w ramach tzw. konsultacji indywidualnych

- doradztwo przy warsztacie pracy
  nauczyciela

- szkolenia rad pedagogicznych
- studia podyplomowe przy współpracy
  z uczelnią wyższą

- szkolenia e-learningowe

Nasza misja

Jesteśmy wszechstronną, profesjonalną placówką świadczącą w sposób efektywny i użyteczny różnorodne usługi edukacyjne, zgodnie z wymogami prawa edukacyjnego i potrzebom Klienta.

Naszą misją jest wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli zgodnie z potrzebami oświatowymi regionu i według standardów europejskich. Oznacza to dla naszego Klienta aktualizację wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz wspieranie ustawicznego rozwoju zawodowego.

O ośrodku

Kryterium sukcesu:
 • placówka dysponuje bazą i wyposażeniem, które umożliwiają realizację zadań
 • sprzęt i środki dydaktyczne pozwalają na stosowanie nowoczesnych form i metod pracy
 • placówka umożliwia pracownikom i nauczycielom korzystanie z posiadanych zasobów informacyjnych
 • system przepływu informacji w placówce jest zgodny z oczekiwaniami zainteresowanych

Mocne strony pracy w PODN w Mławie:
 • wysoki poziom organizacyjny – nowe sale szkoleniowe
 • szeroka działalność informacyjno-wydawnicza
 • wzmocniona współpraca z innymi ośrodkami
 • zbieżność oczekiwań nauczycieli i doradców metodycznych w stosunku do priorytetowych zadań
 • budowanie właściwych relacji doradców metodycznych z nauczycielami (wynikających z realizowanych zadań zleconych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz diagnozy)
 • systemowe doskonalenie się kadry
 • systematyczny wzrost udziału nauczycieli w organizowanych szkoleniach
 • wspólne dokonywanie wewnętrznego mierzenia jakości pracy ośrodka w celu doskonalenia działań

Nasza kadra

Doradcy metodyczni zatrudnieni w naszym ośrodku są czynnymi nauczycielami – wielu z nich pełni jednocześnie inne funkcje. Prawie wszyscy uzyskali uprawnienia edukatorów i ekspertów.

Jest to element wzmacniający wypełnienie głównej funkcji doradcy metodycznego jako nauczyciela danego przedmiotu lub edukatora rad pedagogicznych na terenie naszej działalności. Zespół doradców współpracuje z różnymi wydawnictwami, uczelniami, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi.

Doradcy metodyczni w ramach swoich zadań:
 • organizują: konferencje, seminaria przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli określonych zajęć edukacyjnych
 • sprawują opiekę nad ruchem nowatorstwa pedagogicznego oraz innowacjami pedagogicznymi i wychowawczymi
 • udzielają pomocy, w szczególności nauczycielom rozpoczynającym pracę i nauczycielom o krótkim stażu pracy pedagogicznej, w formie bezpośredniego wsparcia ich rozwoju oraz doskonalenia zawodowego
 • upowszechniają nowe metody, techniki i środki kształcenia oraz narzędzia pomiaru dydaktycznego
 • prowadzą indywidualne doradztwo metodyczne w ramach tzw. konsultacji indywidualnych oraz doradztwo przy warsztacie pracy nauczyciela

W naszym ośrodku realizujemy wiele programów m.in.:
 • "Edukacja ku przyszłości"
 • "Szkoła jako miejsce bezpiecznej nauki i pracy"

Ośrodek ma bardzo dobrą bazę szkoleniową. Wszystkie formy edukacyjne i studia podyplomowe odbywają się w niżej przedstawionych salach.
Sale wykładowe są wyposażone:
 • nowoczesne meble
 • tablice informacyjne
 • flipcharty
 • rzutniki multimedialne
 • sprzęt audiowizualny

Istnieje możliwość wynajęcia sal wykładowych.

TEMATYKA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH

 • Czas pracy nauczycieli w świetle przepisów.
 • Szkoła w społeczności lokalnej.
 • Praca zespołowa w szkole.
 • Wychowawcze cele i błędy oceniania.
 • Obsługa i zastosowania tablicy interaktywnej.
 • Tworzenie materiałów dydaktycznych do tablicy interaktywnej.
 • Motywowanie uczniów do nauki.
 • Umuzykalnienie w przedszkolu (warsztaty).
 • Jak uwolnić się od blokad w uczeniu się. Kinezjologia edukacyjna.
 • Metoda Dobrego Startu jako system ćwiczeń wspomagających dzieci w wieku przedszkolnym (warsztaty).
 • Mali badacze – metoda projektu w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.
 • Profilaktyka, wychowanie, interwencja.
 • Dziecko krzywdzone – reaguj na przemoc. Zadania dla szkoły.
 • Zasady konstruowania programu i pracy terapeutycznej.
 • Sposoby na stres i rozwiązywanie sytuacji trudnych.
 • Nowe spojrzenie na podstawę programową – znam, rozumiem, wdrażam, dokumentuję i ewaluuję.
 • Ocenianie kształtujące gwarancją sukcesu dydaktycznego.
 • Planowanie rozwoju w systemie awansu zawodowego nauczyciela.
 • Ewaluacja i modyfikacja przedmiotowych programów nauczania.
 • Monitorowanie podstawy programowej.
 • Umiejętności kluczowe UE w kontekście realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego przez nauczycieli przedmiotu.
 • Bezpieczeństwo ucznia w drodze do szkoły.
 • Komunikacja w szkole- rozwiązywanie konfliktów.
 • Efektywna ewaluacja w praktyce.
 • Opiniowanie i dopuszczanie do użytku w szkole programów nauczania.
 • Motywowanie uczniów do nauki.
 • Miejsce podstawy programowej w planowaniu i realizacji procesu edukacyjnego szkoły.
 • Kompetencje organizacyjne i kierownicze nauczyciela w pracy z uczniami.
 • Organizacja ewaluacji w szkole.
 • Współpraca z rodzicami.
 • Ocenianie dydaktyczne czynnikiem stymulującym rozwój ucznia i jego przygotowanie do egzaminów zewnętrznych.
 • Analiza i interpretacja wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych – obliczanie wartości EWD.
 • Metody i formy pracy z uczniem zdolnym.
 • Dyskalkulia – co to jest i jak sobie z nią radzić?
 • Przygotowanie i przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej w zakresie „I obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły; Wymaganie 1.2 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności” w odniesieniu do przedmiotów humanistycznych.
 • Nowa podstawa programowa w planowaniu i realizacji procesu edukacyjnego w szkole ponadgimnazjalnej. Skuteczne komunikowanie się organów statutowych szkoły – współdziałanie rad pedagogicznych, rad rodziców i samorządów szkolnych.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie