Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa

ul. Kościuszki 6, 87-730 Nieszawa
tel (54) 283-81-78
www:   http://www.spnieszawa.eue-mail:   zsznieszawa@op.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5064 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIESZAWIE

- stale rozwijająca się kadra pedagogiczna
- doskonała baza szkoły
- duży wybór zajęć pozalekcyjnych
- działalność organizacji wewnątrzszkolnych

Szkoła Podstawowa wchodzi w skład Zespołu Szkół w Nieszawie. Nasza placówka umożliwia przyjęcie uczniów spoza obwodu, który obejmujemy. Jest to jednak możliwe tylko dzięki decyzji rodziców oraz zaakceptowania przez nich przepisów o obowiązku szkolnym. Dotyczy to równiez uczniów zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego lub toku indywidualnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Nasza placówka realizuje cele oraz zadania, które wynikają z przepisów prawa, podstawy programowej. Uwzględniamy również programy wychowawcze i profilaktyczne programy dostosowane bezpośrednio do potrzeb rozwojowych uczniów.

Baza szkoły

Do realizacji celów Zespół Szkół w Nieszawie zapewnia uczniom i nauczycielom możliwość: korzystania z sal lekcyjnych z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki, sal gimnastycznych, pracowni komputerowych, boiska szkolnego, placu zabaw i stołówki szkolnej Pomieszczenia szkolne winny spełniać odpowiednie warunki techniczne i sanitarno – higieniczne. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkolnych i obiektów sportowych również po godzinach zajęć lekcyjnych, lecz wyłącznie pod opieką nauczyciela i pod warunkiem zgłoszenia tego faktu Dyrektorowi Zespołu.

Cele oraz zadania naszej placówki:

 • dążenie do rozwoju zainteresowań i zdolności ucznia na każdym poziomie edukacyjnym poprzez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania
 • ukształtowanie osobowości uczniów zgodnie z zasadami etyki i asertywności
 • zapewnienie opieki nad uczniami przebywającymi w poszczególnych szkołach, gwarantując im bezpieczeństwo, poszanowanie zdrowia i godności
 • udzielanie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego uczniom z zaburzeniami rozwojowymi oraz z problemami edukacyjnymi
 • stworzenie warunków lokalowych, technicznych, estetycznych oraz sanitarno – zdrowotnych dla realizacji procesu edukacyjnego
 • doskonalenie i unowocześnianie środków dydaktycznych i metod pracy z uczniami
 • stworzenie uczniom możliwości doskonalenia sprawności fizycznej, odporności i wytrzymałości, kształtując nawyki zachowań proekologicznych i prozdrowotnych oraz zachęcając do uprawiania sportu i turystyki
 • rozwój poczucia więzi uczniów z własną rodziną, środowiskiem lokalnym, ojczyzną i kulturą europejską

Wszystkie cele realizowane są poprzez:
 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne
 • dodatkowe zajęcia edukacyjne ( np. język niemiecki, wychowanie do życia w rodzinie, religia)
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane dla uczniów mających trudności w nauce
 • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla uczniów z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • nauczanie indywidualne dla uczniów zakwalifikowanych na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • zajęcia profilaktyczne
 • zajęcia integracyjne
 • zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia z pedagogiem szkolnym
 • lekcje biblioteczne
 • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
 • zajęcia nadobowiązkowe (np. koła przedmiotowe, sportowe, zajęcia artystyczne)
 • wewnątrzszkolne organizacje (Samorząd Uczniowski, Szkolna Kasa Oszczędnościowa)
 • uroczystości klasowe, szkolne i środowiskowe
 • imprezy i zawody sportowe
 • olimpiady i konkursy przedmiotowe
 • wycieczki krajoznawcze
 • wyjazdy do kina, teatru, muzeum

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie