Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Brata Zenona Żebrowskiego w Czarni

Czarnia 36, 07-431 Czarnia
tel./fax (29) 772-70-61
www:   http://www.soswczarnia.pl
SOSW na Facebooku
e-mail:   sekretariat@soswczarnia.pl
soswczarnia@edukacja.mazovia.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 15500 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


ZESPÓŁ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY

- dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem
  umysłowym w stopniu głębokim


INTERNAT

- zespoły sypialne
- świetlica
 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

- dla dzieci i młodzieży
  z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu umiarkowanym i znacznym
  oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi


ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY


SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY (3-LETNIA)

- dla młodzieży z niepełnosprawnością
  intelektualną w stopniu umiarkowanym
  i znacznym oraz niepełnosprawnościami
  sprzężonymi

„Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki, ale także do sukcesu na miarę jego możliwości”
Maria Grzegorzewska

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni jest placówką szkolno–wychowawczą dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi np. z autyzmem, porażeniem mózgowym, z dysfunkcjami ruchowymi, itp. W szkole funkcjonuje zespół rewalidacyjno–wychowawczy dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.


Osoby zainteresowane umieszczeniem dziecka w naszej placówce winni złożyć następujące dokumenty:
 • podanie do Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni
 • podanie do Starostwa własnego powiatu potwierdzone przez Dyrektora Ośrodka
 • orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o niepełnosprawności

We wszystkich zespołach edukacyjnych pracują nauczyciele - specjaliści w zakresie oligofrenopedagogiki, surdooligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, rewalidacji, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz logopeda.

W naszym Ośrodku funkcjonują zespoły rewalidacyjno – wychowawcze (3 i 4 osobowe, w wieku od 10 do 20 lat). Podstawą objęcia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością głęboką zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi jest orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Dla każdego uczestnika zespołu opracowuje się indywidualny program zajęć opracowany na dany rok szkolny. Zajęcia prowadzone w formie zajęć zespołowych organizowane są we współpracy z rodzicami; godzina trwa 60 minut a minimalny tygodniowy wymiar wynosi 20 godzin tygodniowo. W naszym Ośrodku oferujemy dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim bogatą ofertę zajęć dodatkowych.


Po zajęciach zespołowych korzystają z zajęć opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez nauczycieli – wychowawców oraz zajęć dodatkowych – indywidualnych:
 • zajęcia z logopedą
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z rehabilitantem
 • zajęcia z dogoterapeutą
 • zajęcia na basenie

Wiele imprez okolicznościowych odbywa się z udziałem dzieci i młodzieży z okolicznych szkół, co stanowi najlepszą, naturalną formę integracji. Wszystkie imprezy okazjonalne organizowane są z udziałem rodziców.

W placówce działa drużyna harcerska Nieprzetartego Szlaku "Wuzle", która uczestniczy w rajdach, obozach i biwakach oraz Folklorystyczny Zespół Pieśni i Tańca promujący nasz region na terenie całego kraju.

Nasi wychowankowie biorą udział w turnusach rehabilitacyjnych, koloniach integracyjnych, wycieczkach oraz w zawodach sportowych organizowanych przez ruch Olimpiad Specjalnych.

W naszym ośrodku został zrealizowany projekt "W trosce o rozwój naszych dzieci" dofinansowany ze środków Programu "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Mazowsze Lokalnie". Celem projektu była integracja i aktywizacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w zakresie edukacji regionalnej, promocji dziedzictwa kultury ludowej oraz stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego wśród społeczności szkolnej.

Baza lokalowa i zaplecze

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego wchodzi: szkoła, internat, basen, kuchnia, stołówka, pralnia, pomieszczenia gospodarcze, trzy dźwigi osobowe, dźwig towarowy.

W skład szkoły wchodzą:
 • sale do zajęć edukacyjno - rewalidacyjnych
 • pracownia komputerowa (wyposażona jest w 5 stanowisk komputerowych połączonych w sieć ze stałym dostępem do internetu)
 • pracownia gospodarstwa domowego
 • sala rehabilitacyjna (dobrze wyposażona w sprzęt do ćwiczeń ruchowych i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej)
 • stołówka
 • gabinet logopedyczny


Zespoły sypialne w internacie

W internacie naszego ośrodka jest 5 zespołów sypialnych. Każdy zespół sypialny ma szatnię, łazienki przystosowane dla osób na wózkach, pokoje czteroosobowe. Znajduje się tam też świetlica.Serdecznie Zapraszamy!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie