Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa Nr 33

im. Wojska Obrony Powietrznej Kraju

ul. Cieszyńska 8, 02-716 Warszawa
tel./fax (22) 843-73-46
www:   http://sp33.edupage.orge-mail:   sp33@edu.um.warszawa.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 11366 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33

- oddział przedszkolny
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- wszechstronny rozwój uczniów
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
- liczne zajęcia dodatkowe
- biblioteka, świetlica
- języki obce: angielski, hiszpański
- opieka psychologiczno-pedagogiczna
- opieka logopedyczna
- dostęp do Internetu
- pracownia komputerowa

Nasza szkoła jest: bezpieczna, atrakcyjna, lubiana.

Bezpieczna - to znaczy wolna od zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego, ale także taka, w której dziecko bez lęku szuka odpowiedzi na nurtujące je pytania, potrafi odkryć swoje mocne strony i rozwijać je przy pomocy wychowawcy, umacnia wiarę we własne sił i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów.

Atrakcyjna - czyli oferująca takie zajęcia edukacyjne i wychowawcze, które będą służyły harmonijnemu rozwojowi fizycznemu i psychicznemu dziecka wychodząc naprzeciw jego naturalnym potrzebom i zainteresowaniom wynikającym z życia w rodzinie, regionie, kraju.

Lubiana - taka, z którą utożsamia się każdy członek szkolnej społeczności, do której dziecko przychodzi z radością i aktywnie uczestniczy w jej życiu. Zasadą, według której nauczyciele wspierać będą obowiązki rodziców, winno być hasło: kochać i wymagać.

Cele kształcenia i wychowania oraz formy pracy:

Szkoła w swym programie edukacyjnym i wychowawczym ma za zadanie przekazywać dzieciom wiedzę w sposób odpowiedni do naturalnej w ich wieku aktywności, kształtować postawy uczniów, umożliwiając im poznawanie świata w jego jedności i złożoności, wspomagać ich samodzielność uczenia się, inspirować do wyrażenia własnych myśli i przeżyć, rozbudzić ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji.

Absolwent szkoły podstawowej jest:

Odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny
 • poznaje swoje prawa i stara się podejmować obowiązki wynikające z roli ucznia w szkole i dziecka w rodzinie
 • systematycznie przygotowuje się do lekcji, na miarę swoich możliwości intelektualnych
 • uczy się podejmowania odpowiedzialności za postępowanie własne i za swój udział w pracach grupy
 • próbuje zrozumieć motywy zachowań rówieśników i stara się reagować na nie tylko emocjami
 • wie jak unikać zagrożeń
 • chętnie włącza się w życie klasy
 • jest wrażliwy - uczy się dostrzegać problemy innych i próbuje pomagać w trudnych sytuacjach, szuka pomocy dla potrzebujących i nie przechodzi obok nich obojętnie
 • uczy się odpowiedzialności za własne słowa

Samodzielny, zaradny, otwarty
 • przejawia własną aktywność w podejmowaniu różnych zadań na terenie szkoły i domu
 • często pyta starszych, starając się zaspokoić własną ciekawość
 • podejmuje próby uporządkowania zdobytej wiedzy z różnych dziedzin życia
 • stara się planować swoje działania

Uczciwy, prawy, prawdomówny
 • rozpoznaje pozytywne normy zachowań w otoczeniu szkolnym oraz domowym i stosuje się do nich
 • docenia znaczenie szczerości i prawdomówności
 • umie przyznać się do zachowania nieuczciwego i gotów jest ponieść konsekwencje
 • rozumie, że nie wolno zaspokajać własnych potrzeb kosztem cudzych praw i interesów
 • szanuje własność swoją i cudzą

Kulturalny, taktowny, szanujący innych, tolerancyjny
 • dba o swój wygląd i higienę osobistą
 • zna podstawowe zasady kulturalnego zachowania obowiązującego w życiu codziennym i stosuje je
 • uczy się szacunku dla symboli narodowych i religijnych, rozumie, że są one ważne dla bliskich mu grup ludzi
 • uczy się szacunku dla innych ludzi, również odmiennych pod różnymi względami (np. niepełnosprawnych) i stara się ich nie urazić swoim zachowaniem
 • nie używa słów obelżywych i wulgarnych
 • potrafi właściwie zachować się w różnych sytuacjach pozaszkolnych i pozadomowych (np. wycieczki, kino, teatr)

Krytyczny wobec siebie i innych
 • potrafi zachowanie własne i innych odnieść do systemu wartości obowiązujących nie tylko w społeczności lokalnej, ale też w naszym kręgu cywilizacyjnym, dostrzec ewentualne rozbieżności
 • z pewnym dystansem podchodzi do napływu informacji płynących ze świata zewnętrznego, a zwłaszcza ze środków masowego przekazu, poddaje je krytycznej analizie
 • odróżnia w przekazach medialnych fikcję od świata realnego, opinię od faktów

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie