Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek nr 28

im. bł. Marii Angeli Truszkowskiej

ul. Azaliowa 10, 04-539 Warszawa
tel. (22) 815-20-53, fax (22) 812-70-24
www:   http://felicjanki.edu.pl
e-mail:   stfelic@wp.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 16273 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie
 

SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR FELICJANEK NR 28

- język angielski od klasy I
- język niemiecki lub francuski od
  klasy IV

- średnio 24 uczniów w klasie
- elementy informatyki od IV klasy
- opieka w świetlicy szkolnej
- szkoła przyjmuje dziewczęta i chłopców
- bogata oferta zajęć dodatkowych

ODDZIAŁY GIMNAZJALNE

- klasy ogólne
- nauczane języki: angielski oraz francuski
  lub niemiecki

- średnio 22 uczniów w klasie
- zajęcia przygotowawcze do konkursów
  kuratoryjnych z poszczególnych
  przedmiotów

Strzeżemy rzetelnego dążenia do prawdy i w duchu ewangelicznego braterstwa razem zmierzamy do głębokiego przeżywania chrześcijaństwa oraz rozwoju ludzkiej osoby.

O nas
Jako społeczność Szkół Sióstr Felicjanek w Warszawie staramy się tworzyć klimat głębokiego szacunku dla prawdy, którą wspólnie odkrywamy, przekazujemy ją i na niej opieramy wzajemne relacje.

W atmosferze wspólnoty i głębokiego szacunku dla daru życia wychowujemy do wolności w jej chrześcijańskim rozumieniu. Odpowiadając na wyzwania świata, twórczo uczestniczymy w kulturze Europy i jednocześnie kształtujemy postawę umiłowania dziedzictwa Ojczyzny i odpowiedzialności za nie.

Naszą działalność opieramy na nauce Kościoła Rzymskokatolickiego oraz tradycji franciszkańskiej. Wspólnie uczymy się przede wszystkim czerpać z bogactwa Słowa Bożego i Eucharystii.

Zajęcia w szkole rozpoczynają się o godz. 820. Uczniowie i nauczyciele spotykają się na wspólnym 10-minutowym słuchaniu i rozważaniu Słowa Bożego. Uczniowie mogą korzystać z pomocy medycznej, logopedycznej, reedukacyjnej, psychologicznej i pedagogicznej.

Szkoła Podstawowa realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu poszerzony o naukę języka angielskiego od pierwszej klasy i elementy informatyki od IV klasy. W klasach IV-VI część tych zajęć odbywa się w grupach zaawansowania. Ponadto uczniowie klas nauczania zintegrowanego mogą korzystać ze świetlicy szkolnej, w której nauczyciel-wychowawca sprawuje opiekę nad dziećmi do godz. 1700. Kandydaci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej przyjmowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej obojga rodziców i dziecka.

W oddziałach gimnazjum realizowany jest program Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu poszerzony o edukację filozoficzną, wiedzę o kulturze i lekcje tańca. Część zajęć (np. nauka języków obcych) odbywa się z podziałem na grupy.

W szkole obowiązkowa jest nauka dwóch języków obcych: języka angielskiego i niemieckiego lub francuskiego.

Baza dydaktyczna
Szkoła posiada pracownie przedmiotowe: polonistyczne, humanistyczną, pracownie i laboratorium do nauki języków obcych, pracownię fizyczną, matematyczną, chemiczną, geograficzną, biologiczną, plastyczną, muzyczną, pracownię komputerową z połączeniem internetowym, klasy do nauczania początkowego, a także bibliotekę, salę gimnastyczną, boisko i kort tenisowy.

W szkole działa świetlica, stołówka i sklepik.Zajęcia dodatkowe
W szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, które rozpoczynają swoją działalność w październiku w zależności od liczby uczniów zainteresowanych konkretnym przedmiotem lub formą twórczości.
Rodzice wraz z uczniami we wrześniu zapoznają się z ofertą szkoły i podejmują decyzję.

Proponujemy zajęcia typu:
 • naukowego (np. koło matematyczne, biologiczne, nauka języka angielskiego, niemieckiego)
 • artystycznego (np. koło teatralne, taneczne, plastyczne, nauka gry na instrumentach)
 • technicznego (np. koło fotograficzne, majsterkowanie)
 • sportowego (np. SKS, zajęcia korekcyjne)
 • zajęcia szachowe
 • religijnego (np. ministrantura, koło liturgiczne)
 • konsultacje - pozalekcyjne spotkania ucznia z nauczycielem, których celem jest umożliwienie uczniowi wyrównania zaległości (spowodowanych np. chorobą lub nieobecnością w szkole z ważnych powodów), napisanie pracy klasowej w innym terminie niż klasa, zgodnie z zasadami określonymi w szkolnym regulaminie oceniania, czy też uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania i wskazówek do pracy indywidualnej

Cele i zadania
 1. kształtuje środowisko wychowawcze, wspomagające pełny i integralny rozwój osoby oraz udziela uczniom wsparcia opiekuńczo-wychowawczego
 2. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przewidzianych dla gimnazjum, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 3. przygotowuje uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszej edukacji i podjęcia kształcenia w szkole średniej
 4. szkoła może przekraczać ramowy plan nauczania przyjęty dla szkół publicznych. Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i akceptacji organu prowadzącego szkołę dyrektor określa ofertę dydaktyczną szkoły, kierując się potrzebami uczniów i charakterem placówki
 5. celem aktywizowania procesu rozwoju uzdolnień uczniów, w szkole mogą być tworzone oddziały o właściwych sobie profilach przy pełnej realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. O utworzeniu takich oddziałów decyduje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i podaje tę decyzję do wiadomości na początku drugiego semestru
 6. szczegółowe cele i zadania wychowawcze zawarte są w programie wychowawczym szkoły i spójnym z nim programie profilaktyki


SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie