Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa

Jajkowo 11, 87-313 Brzozie
tel. (56) 498-50-21
www:   http://www.spjajkowo.republika.ple-mail:   jajkowo@poczta.fm


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2595 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- wysoki poziom nauczania
- bezpieczeństwo uczniów
- wszechstronny rozwój uczniów
- biblioteka szkolna
- gazetka szkolna

Cele i zadania szkoły

Szkoła podstawowa realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz uwzględniające „Program rozwoju szkoły”, „Program wychowawczy” i „Program profilaktyki”. Szkoła w szczególności realizuje następujące cele i zadania:
 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania dzieciom objętym obowiązkiem szkolnym
 • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
 • realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia
 • dąży do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia
 • zapewnia pomoc uczniom mającym trudności w nauce i zachowaniu oraz stwarza warunki do rozwoju uczniom uzdolnionym
 • przygotowuje wychowanka do samodzielnego życia przez kształcenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce
 • koordynuje oddziaływania wychowawcze domu, szkoły i środowiska rówieśniczego
 • podejmuje działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia fizycznego i psychicznego
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły
 • dba o rozwój zawodowy kadry nauczycielskiej
 • podnosi jakość swojej pracy
 • dąży do nauczania obowiązkowo dwóch języków obcych
 • zapewnia naukę obsługi komputera przynajmniej w stopniu podstawowym

Szkoła realizuje cele i zadania poprzez:
 • kształcenie umiejętności na poziomie umożliwiającym dalszą edukację
 • budowanie właściwych postaw patriotycznych i obywatelskich
 • poznawanie przyrody i środowiska oraz kształtowanie szacunku dla nich
 • nabywanie i rozwijanie kompetencji komunikowania się
 • kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zadań określonych w „Programie wychowawczym szkoły”
 • kontaktowanie się wychowawcy z rodzicami na zebraniach ogólnych lub częściej w razie potrzeby
 • troskę o własne zdrowie i bezpieczeństwo w realizacji „Programu profilaktyki”
 • zdobycie karty rowerowej i motorowerowej
 • ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • przekazywanie wiadomości na temat szkodliwości używek (nikotyna, alkohol, narkotyki) dla organizmu człowieka
 • udział uczniów w imprezach, rozgrywkach sportowych, wycieczkach pieszych, rowerowych i innych pod opieką nauczyciela
 • nauczanie religii (zgodnie z obowiązującymi przepisami) w ramach planu zajęć szkolnych, za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów
 • organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły oraz objętych nauczaniem indywidualnym

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie