Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Nr 3

ul. Konopnickiej 15, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel./fax (56) 683-25-53
www:   http://www.zs3golub-dobrzyn.edu.ple-mail:   zssgolub@poczta.onet.p;l


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7556 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

- dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, znacznym i umiarkowanym
- zespoły edukacyjno - terapeutyczne
 

GIMNAZJUM SPECJALNE

- dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim – klasy I-III Gimnazjum
- zespoły edukacyjno – terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym
- wszechstronny rozwój każdego ucznia

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA

- kucharz, krawiec, malarz, cukiernik
- uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
- rewalidacja indywidualna
- opieka psychologa i pedagoga

W skład naszej szkoły wchodzą:
 • Szkoła Podstawowa Specjalna
 • Gimnazjum Specjalne
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
 • Szkoła Przysposabiająca do pracy

Zapewniamy:
 • życzliwą dziecku atmosferę pracy i nauki
 • sukces każdego dziecka na miarę jego możliwości
 • bezpieczeństwo
 • ambitną, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • profesjonalizm i zaangażowanie nauczycieli
 • otwartość na propozycje rodziców
 • propagowanie i wspieranie twórczego zaangażowania w życie szkoły
 • szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, wspomagających, rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych
 • indywidualne programy nauczania dostosowane do możliwości i uwzględniające stopień niepełnosprawności dziecka
 • różne formy terapii
 • naukę w małych, liczących 4 - 14 uczniów zespołach klasowych
 • świetlicę obejmującą swą opieką wszystkich uczniów szkoły
 • pracownię komputerową z dostępem do Internetu
 • opiekę pielęgniarki szkolnej
 • nauczanie indywidualne
 • bezpłatny dowóz

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa Nr 3 przeznaczona jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, znacznym i umiarkowanym. W Szkole Podstawowej uczyć się może każde dziecko, które posiada aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym uczęszczają do zespołów edukacyjno – terapeutycznych. Wszyscy uczniowie posiadają indywidualne programy nauczania. Każdy nowo przyjęty uczeń otoczony jest troskliwą opieką przez nauczycieli i kolegów, którzy w pełni akceptują jego deficyty i zaburzenia.

Nauczanie w zespołach edukacyjno – terapeutycznych odbywa się według programu dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. Praca w zespołach odbywa się w oparciu o indywidualne programy pracy opracowane dla każdego dziecka na podstawie diagnozy i oceny aktualnego poziomu rozwoju psychofizycznego. Absolwenci Szkoły Podstawowej kontynuują naukę w znajdującym się w tym samym budynku Gimnazjum Specjalnym.

Gimnazjum Specjalne

W Gimnazjum specjalnym może uczyć się każdy uczeń, który posiada aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Znajdują się w nim oddziały przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim – klasy I-III Gimnazjum oraz Zespoły Edukacyjno – Terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. Gimnazjum obejmuje trzyletni okres kształcenia, w którym stosuje się nauczanie przedmiotowe. Praca dydaktyczno – wychowawcza z uczniami odbywa się w oparciu o programach zatwierdzone przez MEN z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka (każdy uczeń posiada indywidualny program nauczania z poszczególnych przedmiotów). Praca w Zespołach Edukacyjno – Terapeutycznych przebiega w oparciu o indywidualne programy edukacyjno – terapeutycznych, konstruowane przez nauczycieli pracujących z dziećmi.
Edukacja w gimnazjum wspomaga rozwój ucznia poprzez:
 • naukę poznawania języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia
 • wprowadzanie ucznia w świat kultury i sztuki
 • rozwijanie umiejętności społecznych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Niezbędnym warunkiem przyjęcia do ZSS jest posiadanie aktualnego orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest przez szkołę i odbywa się na jej terenie. Celem nauczania i wychowania jest przygotowanie młodzieży do aktywnego życia społecznego i pracy zawodowej zgodnie z jej psychofizycznymi możliwościami. W trakcie nauki młodzież nabywa wiedzę i umiejętności praktyczne, przydatne zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej w doskonale i nowocześnie wyposażonych pracowniach. Po ukończeniu nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej uczeń może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest szkołą ponadgimnazjalną dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, w której kształcenie obejmuje:
 • kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności
 • przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy, praktyczne wykonywanie różnych prac oraz przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku

Do klasy przysposabiającej do zawodu uczęszczać mogą uczniowie, którzy ukończyli Gimnazjum oraz posiadają orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Umiejętności takich jak: uspołecznienie, komunikowanie się, zaradność i kreatywność uczniowie nabywają poprzez uczestnictwo w następujących zajęciach:
 • funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • przysposobienie do pracy
 • zajęcia kształtujące kreatywność
 • wychowanie fizyczne
 • dodatkowe zajęcia sportowe

Do planu nauczania szkoły wprowadzana jest rewalidacja indywidualna. Stanowi ona integralną część dydaktyczno – wychowawczej działalności szkoły. Celem zajęć z zakresu rewalidacji indywidualnej jest wyrównywanie braków w zakresie intelektualnym i psychoruchowym dziecka, spowodowanych zaburzeniami somatycznymi, psychicznymi, bądź niesprzyjającymi warunkami rodzinnymi i środowiskowymi.
W zakres ich wchodzą następujące formy pracy dydaktycznej:
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • korekcja wad wymowy
 • korekcja wad postawy
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Bardzo ważne dla nas są sukcesy naszych uczniów, dlatego też staramy się angażować ich w życie szkoły poprzez organizowanie różnych uroczystości okolicznościowych. Niektóre z nich, jak np. Andrzejki, Mikołajki, Wigilia czy Majówka wpisały się na stałe do naszego kalendarza imprez.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie