Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa

im. Orła Białego

Kijewo 40, 88-140 Gniewkowo
tel. (52) 351-24-95
www:   http://www.spkijewo.neostrada.ple-mail:   kijewo40@poczta.onet.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3757 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
- logopeda
- koła zainteresowań
- bezpieczeństwó ucznia
- wszechstronny rozwój ucznia

Nasza szkoła

Za podstawę nauczania i wychowania przyjmujemy uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Wspomagamy wychowawczą rolę rodziny i realizujemy „Program wychowawczy Szkoły Podstawowej w Kijewie” oraz „Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Kijewie”. Umożliwiamy zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

W zakresie nauczania zapewniamy uczniom w szczególności:
  • naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem
  • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia
  • dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści
  • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo -skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych)
  • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego
  • traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących poznawczą samą w sobie, w sposób prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie
  • poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego
  • poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej

Dostosowujemy treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów.Współdziałamy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Inowrocławiu w celu udzielenia uczniom, rodzicom i nauczycielom specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i realizujemy zalecenia i wskazania poradni oraz innych instytucji pomocy dziecku i rodzinie wobec uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Stosujemy procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją. Organizujemy naukę religii i umożliwiamy uczniom udział w rekolekcjach wielkopostnych chcąc zapewnić uczniom poczucie tożsamości religijnej. Sprawujemy opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, a także poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę. Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną występuje do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie z wnioskiem o udzielenie pomocy uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy pomocy lub opieki. W szkole organizuje się dożywianie dzieci w formie gorących posiłków.

Zapraszamy!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie