Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Specjalnych

im. Unii Europejskiej w Chełmży

ul. Kardynała Wyszyńskiego 7, 87-140 Chełmża
tel. (56) 675-56-80
www:   http://www.zsswchelmzy.neostrada.pl
e-mail:   zsswchelmzy@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5319 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 SPECJALNA

- dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, głębszym i niepełnosprawnościami sprzężonymi
- rekrutacja do placówki trwa cały rok szkolny
- oddział edukacyjno-terapeutyczny

GIMNAZJUM NR 2 SPECJALNE

- dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i niepełnosprawnościami sprzężonymi
- gabinety terapeutyczne
- logopeda
- biblioteka szkolna zze stanowiskami komputerowymi i dosepem do Internetu
 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA

- dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i głębszym i niepełnosprawnościami sprzężonymi
- o okresie nauki nie krótszym niż dwa lata i nie dłuższym niż trzy lata, w której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- 3-letnia
- szkoła kształci młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi
- uczniowie przyjmowani są na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum i aktualnego orzeczenia Publicznej Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wniosku rodziców (prawnych opiekunów) do Dyrektora Szkoły
- podopieczni mogą uczęszczać do szkoły od 15 roku życia do ukończenia 24 roku życia
- szkoła kształci w zakresie przysposobienia do pracy

O nas

Zatrudnieni w naszej placówce nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne, wielu ukończyło studia podyplomowe. Specjalistycznej pomocy uczniom udzielają wykwalifikowani oligofrenopedagodzy, terapeuci, logopeda, pedagog szkolny.

Szkoła posiada bogate tradycje i prowadzi szeroką działalność dydaktyczno-wychowawczą. W historii szkoły na jej terenie działały liczne koła zainteresowań oraz organizacje szkolne: Liga Ochrony Przyrody, PCK, SKO, chór, koła: filatelistyczne, miłośników przyrody, recytatorskie, przyjaciół książki, plastyczne, biologiczne.

W latach 1977-2001 działał Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą Nr 2, prowadzony przez Sąd Rejonowy Wydział Rodziny i Nieletnich w Toruniu. Ośrodek prowadził działalność profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą oraz resocjalizacyjno-terapeutyczną.

Od 1973 roku działa świetlica szkolna, w której zajęciach uczestniczą głównie dzieci dojeżdżające. Głównym jej zadaniem jest zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego, a także pomoc przy nauce własnej. Tradycją świetlicy stało się zapewnianie wypoczynku zimowego uczniom. Od 1999 roku organizujemy Regionalny Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół Specjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. Uczniowie prezentują swe umiejętności w kategorii: teatr, recytacja, piosenka, plastyka i taniec.

Szkoła jest rzecznikiem i promotorem osób niepełnosprawnych w środowisku, włączamy się w różnego rodzaju imprezy, konkursy, olimpiady przedmiotowe, zawody sportowe, w których nasi uczniowie osiągają wysokie lokaty.

NAJWAŻNIEJSZE CELE PLACÓWKI TO:
 • wspomaganie ucznia w osiągnięciu możliwie najwyższego stopnia rozwoju osobowego
 • zdobywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia kolejnych etapów kształcenia
 • kształtowanie nawyku dbania o tradycje rodzinne, szkoły, narodu, kraju
 • rozwijanie umiejętności zachowania się i komunikowania w różnych sytuacjach
 • kształtowanie i utrwalanie nawyków bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia
 • uczenie dobrej organizacji pracy, punktualności, sumienności, obowiązkowości
 • wpajanie i przestrzeganie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej
 • uwrażliwienie na piękno mowy ojczystej (brak wulgaryzmów)
 • przygotowanie uczniów do uczestniczenia w życiu kulturalnym
 • rozwijanie nawyku dbania o swoje zdrowie
 • wspieranie rodziny w procesie wychowania i opieki
 • orientacja zawodowa


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie