Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka w Toruniu

ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń
tel./fax (56) 654-47-78
www:   http://www.sosw.torun.pl
Internat SOSW Toruń na Facebooku
e-mail:   sekretariat@sosw.torun.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 23020 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
(3 lata)
kierunki kształcenia:

- cukiernik
- kucharz
- fryzjer
- krawiec
- monter sieci, instalacji
  i urządzeń sanitarnych

- stolarz
- monter zabudowy i robót
  wykończeniowych w budownictwie

- zawody pomocnicze: pracownik
  pomocniczy obsługi hotelowej
, pracownik
  pomocniczy krawca
, pracownik pomocniczy
  stolarza
, asystent fryzjera


WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

- obejmuje dzieci od chwili wykrycia
  niepełnosprawności do chwili podjęcia
  przez nie nauki w szkole

- powstało z myślą o dzieciach, których
  rozwój jest opóźniony, przebiega
  nieharmonijnie lub nieprawidłowo

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest
  orzeczenie Poradni Psychologiczno -
  Pedagogicznej o potrzebie kształcenia
  specjalnego oraz orzeczenie o kształceniu
  specjalnym z uwagi na upośledzenie
  umysłowe w stopniu lekkim,
  umiarkowanym lub znacznym,
  niepełnosprawności sprzężone,
  niepełnosprawność ruchową lub autyzm


SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- szkoła kształci młodzież
  ponadgimnazjalną z upośledzeniem
  umysłowym w stopniu
  umiarkowanym lub znacznym oraz
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
  Zapewnia zdobycie elementarnych
  umiejętności wchodzących w zakres
  różnych zawodów lub umiejętności
  wykonywania pojedynczych czynności
  przydatnych na stanowisku pracy


ZESPOŁY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE

- w szkole podstawowej uczniowie
  z upośledzeniem
  umiarkowanym i znacznym uczą się
  w zespołach edukacyjno – terapeutycznych


ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

- dla dzieci z niepełnosprawnością
  intelektualną w stopniu umiarkowanym
  lub znacznym, z autyzmem,
  z niepełnosprawnością ruchową lub
  z niepełnosprawnościami sprzężoną


INTERNAT

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał
Janusz Korczak

Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu jest publiczną placówką dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Asergera, które nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. Szczególną wagę przywiązujemy do przeciwdziałania wszelkim zagrożeniom i odpowiedniego reagowania w przypadku występowania ich na terenie Ośrodka i środowisku lokalnym.

Rodzaje terapii oraz zajęć rewalidacyjnych w KPSOSW:

 • adaptacja społeczna
 • arteterapia
 • biblioterapia
 • biofeedback
 • dogoterapia
 • hipoterapia
 • kinezyterapia
 • logopedia i neurologopedia
 • muzykoterapia
 • socjoterapia
 • terapia psychologiczna
 • terapia ręki
 • usprawnianie ruchowe
 • usprawnianie technik szkolnych
 • wspomaganie komputerem
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z przedmiotów obowiązkowych
 • zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu
 • zajęcia prowadzone Metodą Weroniki Sherborne
 • zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej
 • zajęcia z kreatywności


Staramy się rozwijać autonomię ucznia niepełnosprawnego oraz wyposażać w takie umiejętności i wiadomości aby zdobył maksymalną niezależność życiową, był zaradny w życiu codziennym adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności. Oferujemy możliwość zamieszkania w internacie.

Szkoła Podstawowa

W I etapie edukacyjnym obejmującym klasy I - III uczniowie uczą się metodą ośrodków pracy, która pozwala osiągnąć możliwie najlepsze wyniki w pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo.

W II etapie edukacyjnym uczniowie uczą się w systemie blokowym, który umożliwia integrację treści nauczania, kształtowanie umiejętności z różnych pokrewnych dziedzin wiedzy realizowanych w toku jednolitych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

W trakcie zajęć rewalidacyjnych stosowane są różnego rodzaju metody:
 • metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • metody i formy stymulacji sensorycznej w rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • kinezjologia edukacyjna P. Dennisona
 • metoda behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera
 • alternatywne sposoby porozumiewania się z dziećmi niepełnosprawnymi
 • Biofeedback

Sale, w których przebywają nasi uczniowie są kolorowe, wesołe, przyjazne uczniom, dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne. Klasopracownie zostały dodatkowo doposażone w sprzęt komputerowy, nowe telewizory oraz odtwarzacze DVD.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

W naszej szkole, w procesie kształcenia uczniów, wyodrębnia się:
 • zajęcia edukacyjne:
  - funkcjonowanie osobiste i społeczne
  - wychowanie fizyczne
  - przysposobienie do pracy
  - religia
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia kształtujące kreatywność

Uczniowie w ramach przysposobienia do pracy są przygotowywani w następujących dziedzinach:
  
 • wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych
 • elementy szycia ręcznego i maszynowego
 • elementy bukieciarstwa
 • pielęgnacja i uprawa roślin
 • gospodarstwo domowe (pranie, prasowanie, sporządzanie i wydawanie posiłków)
 • prace ogrodnicze
 • czynności porządkowe

Wesprzyj nas
Decyzję o przeznaczeniu 1 % podatku może podjąć prawie każdy podatnik.
- Numer KRS - wpisać 0000121592
- Cel Szczegółowy 1 % - wpisać – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń

Serdecznie Zapraszamy!!!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie