Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa

Murzynowo, ul. Kościelna 7, 66-440 Skwierzyna
tel. (95) 717-51-92
www:   http://www.spmurzynowo.prv.pl
e-mail:   spmurzynowo@gmail.com


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4490 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

- optymalne warunki do prawidłowego rozwoju
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- bezpieczeństwo
- wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka

SZKOŁA PODSTAWOWA W MURZYNOWIE

- koła zainteresowań
- wszechstronny rozwój ucznia
- rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny
- pomoc pedagoga szkolnego

Cele i zadania oddziału oraz zespołu przedszkolnego

Cele:
 • objęcie opieką wszystkich dzieci 6- i 5-letnich i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju
 • stymulowanie rozwoju wychowanka
 • kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata
 • współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej

Zadania:
 • kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej
 • budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną
 • nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym: nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych
 • integrowanie treści edukacyjnych
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy
 • prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka (badania przesiewowe)
 • przeprowadzenie u dzieci 6-letnich diagnozy SGS pod kątem przygotowania do podjęcia edukacji w klasie I
 • przeprowadzenie u dzieci 5-letnich diagnozy GE-5 pod kątem podjęcia wcześniejszego obowiązku szkolnego

Cele i zadania naszej szkoły

Realizujemy cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

W szczególności zapewniamy uczniom rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.


W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w powyższych aktach wykonawczych oraz:
 • podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych zatwierdzonych przez MEN
 • program wychowawczy uchwalony przez Radę Pedagogiczną
 • program profilaktyki dostosowany do potrzeb uczniów i warunków środowiska lokalnego uchwalony przez Radę Pedagogiczną
 • Szkolny System Oceniania uchwalony przez Radę Pedagogiczną

Pedagog szkolny

W naszej placówce urzęduje pedagog szkolny, który:
 • zajmuje się rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych
 • zajmuje się poradnictwem dla rodziców w sprawach wychowawczych
 • pomaga określić jakiego rodzaju badania potrzebne są dziecku i gdzie je wykonać
 • zajmuje się dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych
 • prowadzi także ćwiczenia wspomagające czytanie ze zrozumieniem
 • jest opiekunem drużyny harcerskiej działającej przy szkole


Świetlica szkolna

W szkole działa świetlica, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich uczniów szkoły, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na dojazdy. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie zgłoszeń składanych przez rodziców lub opiekunów. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo – opiekuńczej. Wychowawca świetlicy współpracuje z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz z pedagogiem poradni otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

Do podstawowych form pracy świetlicy szkolnej należą:
 • zajęcia plastyczne i muzyczne
 • gry i zabawy dydaktyczne
 • pomoc uczniom słabszym
 • wycieczki poznawcze
 • zajęcia ruchowe i rekreacyjne


Zapraszamy serdecznie !

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie