Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku

ul. Kasztanowa 19, 67-112 Siedlisko
tel./fax (68) 356-02-08
www:   http://www.zposiedlisko.edu.ple-mail:   zpowsiedlisku@poczta.onet.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 9649 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA

- miła, domowa atmosfera
- zajęcia dodatkowe
- dbałość o prawidłowy rozwój wychowanków
- bezpieczeństwo, opieka, troska
- edukacja proekologiczna
- aktywne formy pracy
- poszanowanie praw ucznia i dziecka
- świetlica szkolna oraz biblioteka
 

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU

- działalność wolontariatu
- liczne sukcesy sportowe
- unijne projekty i programy
- licznie organizowane imprezy i przedsięwzięcia
- Samorząd Uczniowski
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- szkoła bez przemocy
- cyklicznie organizowane imprezy szkolne

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

- dwu- lub trzyletnia, klasy wielozawodowe
- możliwość nauki w zawodach:
- kucharz małej gastronomii, fryzjer, złotnik
- sprzedawca, ogrodnik, cieśla
- murarz, dekarz, posadzkarz, malarz-tapeciarz
- kominiarz, blacharz samochodowy, lakiernik
- mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych
- zegarmistrz, cukiernik, piekarz, stolarz i inne

UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

- 2-letnie
- możliwość podwyższenia wykształcenia po szkole zasadniczej

O nas

Plan pracy dla Szkoły Podstawowej

Zadania dydaktyczne:
 • osiąganie wysokich wyników nauczania
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka
 • kontrola i systematyczna ocena pracy
 • praca z uczniami zdolnymi oraz mającymi problemy
 • dostosowanie metod do indywidualnych potrzeb dzieci
 • podnoszenie poziomu czytania poprzez codzienne czytanie różnych tekstów w zeszytach do czytania
 • przeprowadzenie diagnozy na początku klasy I
 • realizowanie programu zgodnie z podstawą programową
 • przeprowadzenie diagnozy profilu uczenia się
 • bieżące ocenianie uczniów z różnych aktywności edukacyjnych oraz z zachowania
 • przeprowadzanie comiesięcznych testów z danych umiejętności
 • przeprowadzenie testu na zakończenie I poziomu nauczania
 • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
 • ukierunkowanie zainteresowań uczniów na różne dziedziny wiedzy
 • wdrażanie metod aktywizujących
 • udział dzieci w zajęciach dodatkowych (kołach zainteresowań) oraz udział w konkursach organizowanych w szkole i poza nią
 • udział w kursach i radach szkoleniowych, warsztatach
 • prowadzenie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem metod aktywizacyjnych

Zadania wychowawcze
 • kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci
 • wyrabianie nawyków kulturowych
 • organizowanie samorządności uczniów
 • dbałość o estetykę szkoły i terenów wokół niej
 • udział i przygotowywanie uroczystych apeli, imprez klasowych i wycieczek
 • stosowanie przez uczniów zwrotów grzecznościowych
 • kulturalne zachowanie na uroczystościach i imprezach
 • udział trójek klasowych w zebraniach samorządu uczniowskiego i wdrażanie propozycji dzieci w życie szkoły
 • dbanie o czystość i ład własnej klasy oraz zachowywanie porządku na korytarzu, na boisku i przed szkołą
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne otoczenie

Zadania opiekuńcze
 • motywowanie uczniów do aktywnej ochrony środowiska
 • propagowanie zdrowego stylu życia
 • współpraca szkoły z rodzicami i instytucjami na terenie gminy
 • opieka nad dziećmi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Nasza misja

W naszym zespole możemy tworzyć klasy integracyjne oraz klasy przysposobienia zawodowego zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Zapewniamy podopiecznym możliwość korzystania z: sal lekcyjnych, pracowni przedmiotowych, biblioteki, pracowni komputerowej, hali sportowej i boiska, stołówki, świetlicy, pomocy pedagoga oraz pomocy pielęgniarki szkolnej.

Stwarzamy warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne. Wspomagamy wychowawczą rolę rodziny w zakresie sprawowania funkcji wychowawczej.

Zapewniamy naszym uczniom odpowiednią bazę, systematyczne diagnozujemy i monitorujemy zachowania uczniów. Realizujemy również Program Wychowawczy i Program Profilaktyki, upowszechniamy zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości. Kształtujemy postawy patriotyczne, także w wymiarze lokalnym,

Swoim działaniom sprzyjamy zachowaniom ekologicznym. Umożliwiamy także uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez udział w konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych. Szanujemy indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości. Nade wszystko zaś staramy się rozbudzać w podopiecznych szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz szkoły i społeczności lokalnej.

Oferta Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Zapraszamy w nasze progi wszystkich chętnych absolwentów gimnazjum, na których czeka sporo interesujących specjalności zawodowych. Praktyczną naukę zawodu uczeń odbywa u pracodawcy, stając się jednocześnie pracownikiem młodocianym.

Po zakończeniu nauki uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz przystępuje do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Nasi absolwenci mają możliwość zdobycia wykształcenia średniego - mogą kształcić się dalej w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie