Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół

ul. Wolności 17, 69-113 Górzyca
tel./fax (95) 759-12-28
www:   http://www.zsgorzyca.ple-mail:   zespolszkol@autograf.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4298 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

- oddział przedszkolny
- zajęcia dodatkowe
- wysoki poziom zajęć dydaktycznych
- poszanowanie praw ucznia i dziecka
- przyjazne warunki kształcenia
- bezpieczeństwo, opieka, troska
- działalność ekologiczna
- liczne sukcesy sportowe

PUBLICZNE GIMNAZJUM

- zrealizowany program społeczny "Szkoła bez przemocy"
- działalność wolontariatu
- unijne projekty i programy
- licznie organizowane imprezy i przedsięwzięcia
- Samorząd Uczniowski
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- świetlica szkolna
- nauka języków obcych

O naszym zespole - misja

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo-wychowawcze realizujemy z myślą o dobru naszych podopiecznych.

Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju. Okresowo przeprowadzamy wewnętrzne badanie, diagnozowanie i ocenianie jakości pracy szkoły, a wyniki ewaluacji skutków działań statutowych i pozastatutowych wykorzystujemy do stałego doskonalenia działalności szkoły we wszystkich obszarach jej funkcjonowania.

Model absolwenta Zespołu Szkół w Górzycy

Nasz absolwent to obywatel Europy XXI wieku, który:
 • w swoim postępowaniu dąży do prawdy
 • jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych
 • posługuje się na poziomie podstawowym jednym językiem obcym
 • wykorzystuje nowe techniki multimedialne
 • wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów
 • młody obywatel, który zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu
 • umiejący pracować indywidualnie i w zespole
 • twórczo myślący
 • umiejący skutecznie się porozumiewać
 • umiejący stale się uczyć i doskonalić
 • umiejący planować swoją pracę i ją organizować
 • człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych
 • aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy
 • samodzielny, promujący zdrowy styl życia

Nasza szkoła:
 • umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki określonym w dokumentacji programowej
 • zapewnia uczniom autorski program wychowawczy i stwarza środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań
 • dba o rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny uczniów, miedzy innymi
 • organizuje różnorodne imprezy kulturalne i artystyczne
 • stawia wysokie wymagania dotyczące kultury bycia
 • przekazuje wiedzę i kształci umiejętności funkcjonowania w rodzinie i środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie
 • zapewnia poszanowanie uczniom, ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej
 • kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o społeczeństwie
 • kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się
 • dostosowuje kierunki i treści kształcenia do standardów i wymagań egzaminacyjnych
 • upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska
 • umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania
 • tworzy warunki umożliwiające nauczanie uczniom niepełnosprawnym
 • zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym

Uczniom proponujemy:
 • zajęcia koła polonistycznego
 • zajęcia koła geograficznego
 • zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego
 • zajęcia koła teatralnego
 • zajęcia koła biologicznego
 • zajęcia innowacyjne
 • zajęcia koła komputerowego
 • zajęcia koła fizycznego
 • zajęcia Klubu Europejskiego


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEGO ZESPOŁU!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie