Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa

Trzebicz, ul. Szkolna 1, 66-530 Drezdenko
tel. (95) 762-45-25
www:   http://www.sptrzebicz.pl.tl
e-mail:   sptrzebicz@neostrada.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3391 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

- przyjazna atmosfera
- bezpieczeństwo
- pomoc psychologiczno - pedagogiczna

SZKOŁA PODSTAWOWA W TRZEBICZU

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- zajęcia pozalekcyjne
- przyjazna edukacja

Oddział przedszkolny

Nasze cele to:
 • objęcie opieką wszystkich dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego oraz zapewnienie im bezpieczeństwa i warunków dla prawidłowego rozwoju
 • stymulowanie i wspomaganie rozwoju indywidualnego dziecka, jego aktywności wobec siebie i innych ludzi, w atmosferze akceptacji i poczucia bezpieczeństwa
 • wspieranie rodziców w procesie wychowawczym i współdziałanie z nimi w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
 • przygotowanie dziecka do nauki w szkole

Zadania oddziału przedszkolnego i sposoby realizacji:
 • zapewnienie właściwych warunków lokalowych do pracy wychowawczo-dydaktycznej i rekreacji dzieci przebywających w oddziale przedszkolnym poprzez: wyposażenie sali w stoliki i krzesełka odpowiednie do wzrostu dzieci; zapewnienie wolnej przestrzeni pokrytej wykładziną dywanową do celów rekreacyjnych; wyposażenie sali w zabawki i pomoce dydaktyczne
 • organizacja warunków pobytu w oddziale przedszkolnym zapewniająca im bezpieczeństwo według zasad: dzieci mają zapewnioną opiekę przez cały czas pobytu w oddziale przedszkolnym; dyrektor szkoły dba o przestrzeganie przepisów BHP, systematyczne dokonywanie przeglądów, kontroli wszystkich pomieszczeń szkolnych; plany ewakuacyjne umieszczone są w widocznym miejscu; nauczyciel planując pracę w oddziale przedszkolnym dba o higieniczny rozkład zajęć; w szkole działa koordynator do spraw bezpieczeństwa; w szkole opracowane są procedury wstępu osób obcych na teren szkoły, procedury postępowania na wypadek niepożądanych zachowań uczniów
 • sprawowanie opieki podczas zajęć wychowawczo-dydaktycznych w szkole oraz zajęć pozaszkolnych ( wycieczki) organizowanych przez nauczycieli oddziału przedszkolnego lub szkołę, według zasad: dzieci objęte są opieką od momentu wejścia do szkoły do chwili odebrania dziecka przez rodzica (prawnego opiekuna) bądź umieszczenia dziecka w autobusie szkolnym; za opiekę nad dziećmi oddziału przedszkolnego i ich bezpieczeństwo podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zabaw, ćwiczeń na boisku, a także podczas zajęć poza terenem szkoły (podczas wycieczek) - odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziale przedszkolnym; dzieci niepełnosprawne lub dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wg opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, zostaną objęte szczególną opieką, w zależności od ich potrzeb
 • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • rzetelna realizacja programu wychowawczego, uwzględniającego: kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia, bezpieczeństwa oraz sprawności ruchowej; budzenie wrażliwości emocjonalnej, świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną; wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez motywowanie dzieci do aktywności twórczej, kreatywności, rozwijanie uzdolnień; umacnianie więzi i tożsamości narodowej, społecznej, językowej i religijnej
 • przygotowanie dziecka do nauki w szkole poprzez: realizację treści edukacyjnych przewidzianych w „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”; integrację treści edukacyjnych i wychowawczych prowadzących do osiągnięcia przez dzieci oddziału przedszkolnego "gotowości szkolnej"; organizację zajęć dodatkowych umożliwiających rozwój dzieci; organizację wycieczek poznawczych

Szkoła podstawowa

Priorytety naszej szkoły to:
 • bezpieczeństwo na terenie szkoły (monitoring)
 • przyjazna edukacja i zabawa poprzez nowoczesne urządzenia rekreacyjne
 • stwarzanie najlepszych warunków edukacyjnych

Cele i zadania szkoły:
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • umożliwia absolwentom dalszą naukę w gimnazjum
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły
 • zapewnia uczniom rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny w zgodzie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej


Nasza szkoła udziela uczniom i ich rodzicom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, w tym względzie współdziała z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

W zakresie opieki nad uczniami potrzebującymi wsparcia szkoła współdziała z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Umożliwiamy rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie.

Organizujemy zajęcia pozalekcyjne zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów i ich rodziców oraz możliwościami finansowymi szkoły. Udział w tych zajęciach jest bezpłatny.

Baza szkoły

Dla realizacji celów statutowych szkoła umożliwia korzystanie z:
 • sal lekcyjnych z niezbędnym wyposażeniem
 • biblioteki
 • sklepiku uczniowskiego
 • boiska sportowego
 • pomieszczenia dla potrzeb oddziału przedszkolnego
 • pomieszczeń administracyjno-gospodarczych
 • pracowni informatycznej
 • zastępczej salki gimnastycznej


Zapraszamy !!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie