Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

w Przytoku

Przytok 91, 66-003 Zabór
tel./fax (68) 327-44-10
www:   http://www.mos-przytok.pl
e-mail:   mos.przytok@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7029 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii

- terapia grupowa: grupy socjoterapeutyczne, terapeutyczne, terapeutyczno – rozwojowe, grupy edukacyjne
- terapia indywidualna
- terapia rodziców i rodzin: porady, konsultacje, interwencje kryzysowe, spotkania cykliczne
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
- nauka dwóch języków (angielski, niemiecki)
- pedagog
- logopeda

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony jest dla dzieci, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym zagrożone są niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.

Cele Ośrodka


 • eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi
 • umożliwienie uzyskania w bezpiecznych warunkach wiedzy i umiejętności, a także stworzenie warunków umożliwiających intelektualny i emocjonalny rozwój uczniów

Zadania Ośrodka


 • przygotowanie wychowanków do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym
 • stosowanie indywidualnych metod nauczania i wychowania celem osiągnięcia wszechstronnego rozwoju wychowanków
 • umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności
 • umożliwienie rozwijania zainteresowań wychowanków
 • rozwijanie u wychowanków poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny, patriotyzmu
 • umożliwienie wychowankom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej
 • zapewnienie wszechstronnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej
 • otaczanie szczególną troską wychowanków znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej oraz wychowanków niepełnosprawnych poprzez odpowiednią organizację zajęć, pomoc nauczycieli i kolegów
 • otaczanie opieką i organizowanie pomocy socjalnej wychowankom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej
 • wyrabianie nawyków higienicznych u wychowanków
 • zaspokojenie poczucia bezpieczeństwa i potrzeb wychowanków, w tym ochrona przed przemocą, uzależnieniami
 • współpraca ośrodka ze środowiskiem lokalnym, organizacjami, stowarzyszeniami, innymi szkołami w kraju i zagranicą
 • podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zachowań wychowanków zagrażających ich zdrowiu lub życiu

Koła zainteresowań


Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w specjalnie dla nich organizowanych zajęciach pozalekcyjnych.

Klub Małego Wędkarza

Spotkania Klubu odbywają się w świetlicy i nad pałacowym stawem. Dzieci uczą się zasad wędkowania, bezpiecznego zachowania się na wodą, poszanowania przyrody i szacunku dla drugiego człowieka. Członków klubu obowiązują ustalone zasady i normy zachowań. Oprócz spotkań na terenie ośrodka, klub organizuje dalsze wyprawy na łowiska. Organizujemy prawdziwe zawody wędkarskie.Sekcja Nordic Walking

Nordic Walking to forma rekreacji polegająca na marszach ze specjalnymi kijami. W porównaniu do zwyczajnego marszu, nordic walking angażuje, w większym zakresie, choć mniej intensywnie, mięśnie całego ciała. To prowadzi do większego ich wzmocnienia niż przy zwyczajnym chodzeniu czy joggingu. Ponieważ nasz ośrodek otoczony jest lasami, marsze odbywają się po okolicy Przytoku oraz do sąsiednich miejscowości.

Koło plastyczne

Tworzymy piękne prace plastyczne, które wysyłane są na konkursy wojewódzkie, a także ogólnopolskie. Wśród naszych wychowanków są dzieci, które odniosły spore sukcesy na szczeblu ogólnopolskim. Ich prace zostały wyłonione spośród wielu innych, nagrodzone, a także opublikowane w albumach.

Zajęcia z kynoterapii

Kynoterapia jest terapią z udziałem psa. To metoda wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę. Spotkania te mają na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy dzieckiem a psem. W trakcie spontanicznej, radosnej zabawy uczestnicy przyzwyczajają się do kontaktu z psem, głaszczą go, wydają polecenia i uczą się jak się o niego troszczyć. Spotkania "z psem” dostarczają uczestnikom pozytywnego ładunku emocjonalnego, satysfakcji, przełamują lęki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów i postrzegania, pozwalają oderwać się od otaczającej ich rzeczywistości.

METODY TERAPII


W celu realizacji zadań zawartych w statucie ośrodka, stosuje starannie dobrane formy pracy z młodzieżą.

Socjoterapia


To działania o charakterze psychokorekcyjnym, leczniczym, ukierunkowane na eliminowanie lub na zmniejszanie zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży. Jest to forma pomocy skierowana do dzieci, młodzieży w wieku dorastania, borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi. Istotna rolę odgrywa tu wzmocnienie osobowości młodych ludzi poprzez realizację celów rozwojowych i edukacyjnych. Zajęcia socjoterapeutyczne maja charakter strukturalizowanych spotkań grupowych, na które składają się odpowiednio dobrane gry, zabawy, ćwiczenia. Każde spotkanie ma swój cel szczegółowy, podporządkowany celowi ogólnemu oraz propozycję aktywności sprzyjającej osiągnięciu tych celów.

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne


Są forma pomocy udzielanej uczniom z trudnościami w nauce czytania i pisania. Przeznaczone są dla dzieci, u których występują zaburzenia analizatora słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno- ruchowego.

Terapia logopedyczna


To całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się. Oddziaływania te maja na celu:
 • usuwanie zaburzeń mowy
 • przywracanie mowy, która się nie wykształciła
 • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy
 • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej
 • likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy


Terapia metodą Tomatisa


Głównym jej celem jest wspomożenie funkcji słuchowej, dzięki czemu dochodzi do poprawy koncentracji uwagi, jakości uczenia się, wspierania funkcji językowych, komunikacyjnych, zwiększania kreatywności oraz poprawy zachowań społecznych. Terapia ta pomaga więc dzieciom z problemami szkolnymi (zaburzenia uwagi, mowy, w tym jąkanie, koncentracji, dysleksja), autyzmem, problemami koordynacji senso-motorycznej, ale również może wspomagać naukę języków obcych, walkę ze stresem i leczenie depresji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie