Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Gimnazjum Publiczne

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Wojska Polskiego 5, 68-130 Gozdnica
tel./fax (68) 360-10-61
www:   http://www.gimnazjumgozdnica.edupage.org
e-mail:   gimnazjum@gozdnica.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1941 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

GIMNAZJUM PUBLICZNE

- dwa języki obce: angielski i niemiecki
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- koła zainteresowań
- wysoki poziom kształcenia

Cele i zadania naszej szkoły

Szkoła realizuje zadania określone w ustawie oraz przepisach dotyczących szkół gimnazjalnych, a w szczególności:
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Szkoły
 • umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej, stosownie do woli rodziców lub prawnych opiekunów
 • udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej
 • umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań, realizowanie indywidualnych programów nauczania
 • upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje postawy wobec problemów ochrony środowiska

Cele wychowawcze szkoły to:
 • integrowanie wychowawczych oddziaływań szkoły i rodziny
 • dążenie do stworzenia przyjaznej i bezpiecznej atmosfery w szkole
 • zapewnienie korzystnych dla zdrowia warunków edukacji
 • uświadomienie uczniom zasad przestrzegania bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły
 • przygotowanie uczniów do: samokształcenia, samowychowania, podejmowania działań prozdrowotnych

Cele programu profilaktyki:
 • uświadomienie uczniów, ich rodziców, nauczycieli o zjawiskach agresji i przemocy oraz o sposobach zapobiegania im.
 • nauczenie uczniów, rodziców i pedagogów sposobów radzenia sobie z przemocą
 • poprawa funkcjonowania szkoły pod względem wychowawczym (wg ramowego programu wychowawczego)
 • integracja w zespołach uczniowskich
 • wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w podstawową wiedzą na temat zagrożeń wieku dorastania (środków uzależniających, sekt, subkultur młodzieżowych)
 • tworzenie warunków do aktywności uczniów na terenie szkoły
 • usprawnianie współpracy między szkołą a instytucjami, stowarzyszeniami zajmującymi się pomocą i wsparciem uczniom oraz ich rodzicom

Cele opiekuńcze szkoły to:
 • pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest opieka, pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna
 • współdziałanie z poradnią psychologiczno- pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom oraz rodzicom poprzez konsultacje specjalistyczne
 • organizowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia - pomoc uczniom i rodzicom przy wyborze szkoły i zawodu poprzez: konsultacje indywidualne, zajęcia edukacyjno-informujące, wycieczki zawodoznawcze
 • organizowanie różnych form współdziałania gimnazjum z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki

W celu realizacji tych zadań, gimnazjum zatrudnia nauczycieli, posiadających wykształcenie co najmniej wyższe i inne kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.

Baza szkoły

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada pomieszczenia:
 • pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem
 • bibliotekę z czytelnią
 • pomieszczenia administracyjno-gospodarcze
 • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
 • zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych
 • sklepik
 • archiwum
 • szatnie


Zapraszamy serdecznie!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie