Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II

Szufnarowa 101, 38-124 Wiśniowa
tel./fax (17) 277-62-45
www:   http://www.spszufnarowa.ple-mail:   spszufnarowa@poczta.onet.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1709 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- nauczanie języka angielskiego
- wszechstronny rozwój uczniów
- koła zainteresowań
- wysoki poziom kształcenia
- bezpieczeństwo ucznia
- przyjazna atmosfera
- oddział przedszkolny
- sukcesy sportowe

Szkoła podstawowa realizuje zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty, w szczególności:
 • zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej
 • zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej i zdrowotnej oraz pełnego bezpieczeństwa w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
 • umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych; społecznych, artystycznych, sportowych i turystycznych
 • umożliwienie indywidualizacji, podejścia pedagogicznego i opiekuńczego dla każdego dziecka
 • sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb

Do zadań wychowawcy należy:
 • prowadzenie pracy zmierzającej do realizacji celów wychowawczych szkoły, która umożliwiana jest dzięki stworzeniu w danej klasie zwartego zespołu uczniowskiego wspólnie pracującego nad osiąganiem jak najlepszych wyników w nauce i sprawowaniu
 • utrzymywanie z uczniami stałego kontaktu celem bliższego poznania warunków ich życia rodzinnego
 • interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy mają trudności w nauce oraz analizowanie przyczyn tych niepowodzeń i podejmowanie środków zaradczych
 • pobudzanie dobrze i średnio uczących się uczniów do dalszego podnoszenia wyników w nauce
 • dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły oraz badanie przyczyn opuszczania przez nich zajęć
 • współpraca z bibliotekarzem w organizowaniu systematycznego czytelnictwa w danej klasie
 • wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu życzliwości, więzów koleżeństwa i przyjaźni pomiędzy uczniami
 • wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę zarówno klasy, jak również terenu szkoły
 • wpajanie uczniom nawyku do rzetelnej i systematycznej pracy celem zdobycia jak najszerszej wiedzy z poszczególnych przedmiotów
 • wdrażanie do dbania o higienę osobistą, interesowanie się stanem zdrowia wychowanków poprzez współpracę z lekarzem i higienistką szkolną
 • utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów w celu poznania ich sytuacji materialnej i rodzinnej, ustalenie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci
 • współdziałanie i współpraca z rodzicami celem wzajemnej pomocy w oddziaływaniach nad uczniami
 • wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej, metodycznej ze strony Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • pisemne powiadomienie o przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym na trzy tygodnie przed klasyfikacją za potwierdzeniem odbioru
 • na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej powiadomić ucznia i rodziców o przewidywanych dla niego stopniach okresowych
 • uczestniczenie w zebraniach wywiadowczych
 • wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne)
 • przygotowanie ucznia do życia i funkcjonowania w społeczeństwie
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie