Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin
tel./fax (81) 532-50-57
www:   http://www.podn.lublin.pl
e-mail:   podn_lublin@wp.pl

Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
/
 

ORGANIZUJEMY

- kursy kwalifikacyjne
- kursy nadające uprawnienia
- kursy doskonalące, warsztaty
- doradztwo metodyczne
- szkolenia rad pedagogicznych
- konferencje, seminaria
- spotkania grup problemowych


PODN jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli. Głównym zadaniem jest organizowanie doradztwa metodycznego i wspomaganie nauczycieli w procesie kształcenia ustawicznego w oparciu o najnowszą wiedzę i obowiązujące przepisy.Działania PODN mają na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wdrażanie i wspieranie innowacji w zakresie doskonalenia metod i technik nauczania oraz realizacji programów kształcenia.

Kursy kwalifikacyjne
 • Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
 • Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego
Kursy nadające uprawnienia
 • Kurs kierowników wycieczek szkolnych
 • Kurs kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Kurs wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Kurs: pierwsza pomoc przedlekarska
 • Kurs nadający uprawnienia ratownika PCK: pierwsza pomoc przedlekarska
Kursy doskonalące
 • Analiza i wykorzystanie wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych do podnoszenia jakości pracy szkoły
 • Wewnątrzszkolne mierzenie jakości wybranych obszarów pracy szkoły
 • Hospitacja jako jeden ze sposobów mierzenia jakości pracy szkoły
 • Ocenianie wspierające z elementami pomiaru dydaktycznego
 • Zasady skutecznego nauczania i efektywnego uczenia się
 • Podstawy fitnessu w szkole
 • Organizacja i prowadzenie biegów na orientację
 • Uczeń a zewnętrzny egzamin zawodowy
 • Dyscyplina w klasie szkolnej
 • Plan wynikowy
 • Wymagania edukacyjne i ich rola w procesie nauczania
 • Organizacja procesu kształcenia osób dorosłych
 • Profilaktyka agresji i przemocy w szkole
 • Wspomaganie rozwoju ucznia posiadającego trudności w uczeniu się
 • Nadpobudliwość psychoruchowa ADHD, ADD
 • Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
 • Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej
 • Praca z uczniem sprawiającym kłopoty wychowawcze
 • Pomysł na wspólną zabawę
 • Rola i zadania opiekunów samorządu uczniowskiego
 • Sposób na wywiadówkę - metody pracy wychowawcy z rodzicami
 • Metody i techniki skutecznego uczenia się
 • Opracowanie wyników badań szkolnych osiągnięć uczniów
 • Jak uatrakcyjnić lekcje języka angielskiego?
 • Muzyka i plastyka w edukacji elementarnej
 • Teatr w szkole
 • Role i zadania przewodniczących szkolnych zespołów nauczycielskich oraz liderów WDN
 • Awans zawodowy nauczyciela
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.214.101
Data utworzenia: 2008-09-02 00:24:40
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.214.101) - Prezentacja (2008-09-02 00:24:40) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie