Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Medyczne Szkoły "OMEGA"

ul. Saska 78, 03-914 Warszawa
tel. (22) 617-33-74
kom. 518-848-971 (pon.- sob. 10.00 – 20.00)
www:   http://www.omega.szkola.pl
e-mail:   biuro@omega.szkola.pl
edukacja@omega.szkola.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 18447 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

POLICEALNE STUDIUM FARMACEUTYCZNE


POLICEALNA SZKOŁA OCHRONY ZDROWIA "PROMED-OMEGA"


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

- nauka trwa 3 lata

Nasza siła to wiedza i doświadczenie
Nasza firma istnieje od połowy lat dziewięćdziesiątych i ma bogate doświadczenie na rynku edukacyjnym. Prowadzimy kilka typów szkół w wielu miastach. Mamy swoje ośrodki w: Kielcach, Krakowie, Lublinie, Miechowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Piotrkowie Trybunalskim, Rzeszowie, Stalowej Woli, Tarnowie, Warszawie i Zamościu. Cieszymy się bardzo dobrą opinią, a nasze formy kształcenia – ogromnym zainteresowaniem.

Przedstawiamy bogatą ofertę edukacyjną, dostosowaną do aktualnych potrzeb rynku pracy. Łączymy specjalności tak, aby absolwent uzyskał szeroki profil możliwości zatrudnienia.

Działalność edukacyjną prowadzimy legalnie, w oparciu o ustawę o systemie oświaty (ustawa z dn. 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami). Egzaminy zawodowe przeprowadzane są przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oświatowymi.

By zostać naszym słuchaczem, wystarczy mieć ukończoną szkołę średnią, matura nie jest obowiązkowa. Wszystkie nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych. Świadectwa, legitymacje i indeksy wydajemy na drukach państwowych honorowanych przez instytucje państwowe. Legitymacje uprawniają do zniżki na korzystanie z usług komunikacyjnych. Ponadto, wystawiamy zaświadczenia dla instytucji takich, jak ZUS, KRUS, urzędy pracy i innych.

W naszych placówkach zatrudniamy wysoce wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną: wykładowców szkół wyższych, lekarzy, farmaceutów, stomatologów, chemików i nauczycieli wielu innych specjalności.

Ponadto:
  • atutem szkół „Omega” jest wysoka zdawalność egzaminów zawodowych
  • najlepszym słuchaczom fundujemy nagrody finansowe
  • stosujemy promocyjne zniżki opłat za naukę
  • absolwenci naszych szkół są poszukiwani na rynku pracy, często prowadzą własną działalność gospodarczą

POLICEALNE STUDIUM FARMACEUTYCZNE

Nabór i warunki przyjęcia: nabór odbywa się 2 razy do roku: na semestr jesienny do 1 września, na semestr wiosenny do 1 lutego. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły średniej, podanie, zaświadczenie lekarskie, 3 fotografie w rozmiarze 37×52, kserokopia dowodu osobistego) i opłacenie wpisowego. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły może zarządzić rozmowę kwalifikacyjną.

Zajęcia na kierunku technik farmaceutyczny prowadzone są w różnych trybach. Szczegółowych informacji odnośnie rozkładów zajęć udzielają poszczególne ośrodki.

Opis: nauka trwa 4 semestry. Przez ten czas słuchacz nabywa wiedzę praktyczną i teoretyczną, niezbędną do osiągnięcia pozytywnego wyniku egzaminu zawodowego i tytułu technika farmaceutycznego. Absolwent uzyskuje prawo do pracy w aptekach, hurtowniach, wytwórniach i innych zakładach farmaceutycznych oraz sklepach zielarskich i zielarsko-drogeryjnych. Może podjąć pracę jako przedstawiciel handlowy w branży farmaceutycznej, medycznej, a także prowadzić analizę i kontrolę leków oraz artykułów sanitarnych w laboratoriach chemicznych. Może również organizować pracę punktu aptecznego.

Na IV semestrze każdy słuchacz odbywa praktykę zawodową w aptece ogólnodostępnej lub szpitalnej. Celem praktyki jest przygotowanie przyszłego technika farmaceutycznego do samodzielnego planowania i realizowania zadań zawodowych, zgodnie z jego kompetencjami. Wszystkie zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach.

POLICEALNE STUDIUM OCHRONY ZDROWIA "PROMED-OMEGA"

Asystentka stomatologiczna

Nabór i warunki przyjęcia: nabór odbywa się 2 razy do roku: na semestr jesienny do 1 września, na semestr wiosenny do 1 lutego. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły średniej, podanie, zaświadczenie lekarskie, 4 fotografie w rozmiarze 37×52, kserokopia dowodu osobistego) i opłacenie wpisowego. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły może zarządzić rozmowę kwalifikacyjną.

Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej.

Opis: nauka trwa 2 semestry i przygotowuje słuchaczy do egzaminu państwowego. Jego pozytywny wynik uprawnia do wykonywania zawodu asystentki stomatologicznej. Absolwent może podjąć pracę w gabinetach stomatologicznych zarówno prywatnych jak i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w klinikach dentystycznych i szpitalnych oddziałach chirurgii szczękowej.

Kształcenie praktyczne odbywa się w nowoczesnych i doskonale wyposażonych gabinetach pod nadzorem odpowiednio przygotowanych specjalistów.

Higienistka stomatologiczna

Nabór i warunki przyjęcia: nabór odbywa się 2 razy do roku: na semestr jesienny do 1 września, na semestr wiosenny do 1 lutego. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły średniej, podanie, zaświadczenie lekarskie, 3 fotografie w rozmiarze 37×52, kserokopia dowodu osobistego) i opłacenie wpisowego. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły może zarządzić rozmowę kwalifikacyjną.

Opis: nauka trwa 4 semestry, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz praktyki zawodowe w gabinetach stomatologicznych. Nauka kończy się egzaminem państwowym oraz otrzymaniem dyplomu uprawniającego do wykonywania zawodu higienistki stomatologicznej. Czynności zawodowe higienistki stomatologicznej obejmują: dokonywanie bieżących przeglądów uzębienia, wykonywanie u pacjenta niektórych zabiegów profilaktyczno-kosmetycznych (np. piaskowanie, lakowanie), szerzenie oświaty zdrowotnej, instruktaże higieny jamy ustnej i fluoryzację. Zdobyta wiedza oraz umiejętności pozwalają absolwentom na samodzielność w działalności zawodowej lub podjęcie pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, prywatnych gabinetach stomatologicznych, poradniach i klinikach dentystycznych, gabinetach profilaktyki zdrowotnej. Uzyskanie tytułu daje szersze kompetencje zawodowe w stosunku do asystentki stomatologicznej poprzez możliwość wykonywania u pacjenta w/w zabiegów.

Technik dentystyczny

Nabór i warunki przyjęcia: nabór odbywa się 2 razy do roku: na semestr zimowy do 1 września, na semestr letni do 1 lutego. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły średniej, podanie, zaświadczenie lekarskie, 3 fotografie w rozmiarze 37×52, kserokopia dowodu osobistego) i opłacenie wpisowego. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły może zarządzić rozmowę kwalifikacyjną.

Zajęcia na kierunku technik dentystyczny prowadzone są formie stacjonarnej. Szczegółowych informacji odnośnie rozkładu zajęć udziela szkoła.

Opis: nauka trwa 5 semestrów. Przez ten czas słuchacz nabywa wiedzę praktyczną i teoretyczną, niezbędną do osiągnięcia pozytywnego wyniku egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i uzyskania tytułu zawodowego. Absolwent uzyskuje prawo do pracy w państwowych i prywatnych pracowniach protetycznych i ortodontycznych. Może również prowadzić własną pracownię w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej. Do kompetencji technika dentystycznego należy samodzielne wykonawstwo i naprawa protez, aparatów ortodontycznych, szyn i epitez.

Opiekun medyczny

Nabór i warunki przyjęcia: nabór odbywa się 2 razy do roku: na semestr zimowy do 1 września, na semestr letni do 1 lutego. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły średniej, podanie, zaświadczenie lekarskie, 3 fotografie w rozmiarze 37×52, kserokopia dowodu osobistego) i opłacenie wpisowego. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły może zarządzić rozmowę kwalifikacyjną.

Zajęcia w szkole policealnej na kierunku opiekun medyczny prowadzone są formie zaocznej. Szczegółowych informacji odnośnie rozkładu zajęć udziela szkoła.

Opis: nauka trwa 2 semestry. Przez ten czas słuchacz nabywa wiedzę praktyczną i teoretyczną, niezbędną do osiągnięcia pozytywnego wyniku egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i uzyskania tytułu zawodowego. Absolwent uzyskuje prawo do pracy w państwowych i prywatnych instytucjach zajmujących się osobami chorymi lub niesamodzielnymi w różnym wieku, zarówno w kraju jak i za granicą. Do kompetencji opiekuna medycznego należy pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Nabór i warunki przyjęcia: nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych odbywa się 1 raz w roku. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów (świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej, podanie, 3 fotografie w rozmiarze 37×52) i opłacenie wpisowego. Do szkoły dla dorosłych przyjmowane są osoby, które ukończyły 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły może zarządzić rozmowę kwalifikacyjną.

Zajęcia w Liceum prowadzone są formie stacjonarnej dla dorosłych. Szczegółowych informacji odnośnie rozkładu zajęć udziela szkoła.

Opis: nauka trwa 3 lata. Przez ten czas słuchacz przygotowuje się do państwowego egzaminu maturalnego. Po ukończeniu Liceum słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz po zdaniu egzaminu maturalnego również świadectwo maturalne.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie