Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Ośrodek Kształcenia Zawodowego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

ul. Młynarska 56, 29-100 Włoszczowa
tel./fax (41) 394-28-84
www:   http://www.zdz.kielce.pl
e-mail:   wlokz@zdz.kielce.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 13176 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


KURSY I SZKOLENIA

- z zakresu BHP
- w zawodach budowlanych
- z zakresu obsługi urządzeń technicznych
- z zakresu usług i rzemiosła
- z zakresu gastronomii i handlu
- ekonomiczno-finansowe i administracyjno-biurowe
- informatyczne
- pedagogiczne
- z zakresu transportu
- spawalnicze

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH

 

TECHNIKUM ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DLA MŁODZIEŻY

- rozszerzenie plastyczne

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DLA DOROSŁYCH

- profil ogólny

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE
DLA DOROSŁYCH


SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH

Placówka szkoleniowa ZDZ we Włoszczowie jako jedna z nielicznych instytucji w regionie działa już od 1947 roku. Dzięki swojej wieloletniej tradycji i doświadczeniu w kształceniu lokalnej społeczności oraz nowoczesnym podejściu do potrzeb edukacyjnych młodzieży i dorosłych, zdobyła sobie ugruntowaną pozycję na rynku usług oświatowych. Nad jakością kształcenia czuwa System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz wyśrubowane standardy nauczania.

Budynek ZDZ we Włoszczowie jest powszechnie znany jako miejsce, w którym klienci mogą w komfortowych warunkach zdobywać wykształcenie oraz umiejętności praktyczne. Zarówno sale wykładowe, jak i pracownie do nauki zawodu spełniają wysokie wymagania stawiane nowoczesnej placówce edukacyjnej. Nie brakuje w nich specjalistycznych urządzeń, sprzętu, odpowiednich narzędzi i przyrządów, a także pomocy dydaktycznych, które dodatkowo wpływają na efektywność nauki.

ZDZ oferuje kompleksowe usługi edukacyjne, na które składają się:
 • szkoły dla młodzieży i dorosłych
 • kursy i szkolenia
 • szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS
 • egzaminy potwierdzające kwalifikacje na tytuł robotnika i mistrza w zawodzie

W szkołach ZDZ we Włoszczowie młodzież kształci się w Technikum Zawodowym, a dorośli w Liceum Ogólnokształcącym, Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym, a także Technikum Uzupełniającym oraz Szkole Policealnej. Uczniowie wyjeżdżają na praktyki zagraniczne organizowane w krajach unijnych w ramach programu Leonardo da Vinci. Uczestniczą również w wielu zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach i licznych konkursach naukowych, artystycznych i sportowych.

ZDZ organizuje kursy i szkolenia w różnych zawodach i specjalnościach (blisko 500 własnych programów nauczania). Jest to szansa zdobycia atrakcyjnego zawodu lub podniesienia kwalifikacji, a także uzyskania świadectw, dyplomów, zaświadczeń lub wymaganych prawem uprawnień oraz możliwość otrzymania tytułu robotnika i mistrza w zawodzie. Ważnym atutem jednostki szkoleniowej są także kursy organizowane ze środków Unii Europejskiej. Udział środków UE sprawia, że uczestnicy nie ponoszą kosztów przeszkolenia.

DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ W SZKOŁACH ZDZ

10 powodów dla których warto wybrać naukę w szkołach ZDZ
 1. Oferujemy naukę w blisko 40 zawodach i specjalnościach.
 2. Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Irlandii, Czechach i na Węgrzech, po których stażyści otrzymują certyfikat Europass Mobilność - uznawany przez pracodawców w całej UE.
 3. Zapewniamy naszym uczniom udział w dodatkowych, bezpłatnych lekcjach nauki języków obcych.
 4. Kompleksowo przygotowujemy ich do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie.
 5. Wszystkie szkoły ZDZ mają uprawnienia szkół publicznych, a ich absolwenci mogą kontynuować naukę w szkołach wyższego stopnia.
 6. Kształcimy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 7. Dysponujemy specjalistycznymi pracowniami dydaktycznymi (m.in.: komputerowymi, kosmetycznymi, fryzjerskimi, językowymi, mechanicznymi i gastronomicznymi).
 8. Dla naszych uczniów organizujemy atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, m.in.: teatralne, sportowe, informatyczne i turystyczne.
 9. Młodzież doskonali u nas umiejętności w zespole artystycznym, koncertując w kraju i za granicą.
 10. Nasi uczniowie i słuchacze mają możliwość bezpłatnego zdobycia drugiego interesującego zawodu.

Kształcenie w ZDZ w Kiecach umożliwia uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń oraz specjalistycznych uprawnień. Często jest to przepustka nie tylko na krajowy, ale również międzynarodowy rynek pracy.

Wysoki poziom usług w zakresie kształcenia szkolnego i pozaszkolnego jest potwierdzony Certyfikatem Systemu Jakości PN-EN ISO 9001:2001 oraz licznymi nagrodami i wyróżnieniami. Na co dzień czuwają nad nim wyspecjalizowane komórki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.

KLASY MUNDUROWE W SZKOŁACH ZDZ

W klasach mundurowych młodzież łączy naukę zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia w Technikach ZDZ, Liceach Ogólnokształcących ZDZ lub Szkołach Policealnych ZDZ z dodatkowymi zajęciami praktycznymi i teoretycznymi z zakresu funkcjonowania konkretnych służb mundurowych. Zakres kształcenia w klasach mundurowych jest regulowany programem nauczania dla wybranego typu szkoły i kierunku. Dzięki temu po zakończeniu nauki i zdaniu egzaminu końcowego, uczniowie uzyskają tytuł technika w wybranym zawodzie. Co jednak bardzo ważne, absolwenci klas mundurowych będą posiadali dodatkową wiedzę i umiejętności, poszerzające ich kompetencje i zwiększające szanse na zatrudnienie.

KLASY STRAŻACKIE
Zapraszamy młodzież do kształcenia się w mundurowych klasach „strażackich”. Klasy tego typu są nową innowacją pedagogiczną szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Łączą one w sobie zdobywanie wiedzy, zgodnie z wybranym kierunkiem nauki w Technikach ZDZ lub Liceach Ogólnokształcących ZDZ, z dodatkowymi zajęciami teoretycznymi i praktycznymi z zakresu funkcjonowania służb mundurowych w postaci ponadprogramowych lekcji z przysposobienia obronnego i wychowania fizycznego.

Uczniowie klas „strażackich" są kształceni zgodnie z poszerzonym programem nauczania o zajęcia z zakresu przysposobienia obronnego i wychowania fizycznego:

 • uczestniczą w zajęciach zorganizowanych w szkole i w Państwowej Straży Pożarnej
 • przyswajają wiedzę niezbędną podczas organizacji i prowadzenia akcji ratowniczej
 • kształtują postawy porządku prawnego i praworządności podczas realizacji obowiązku strażaka
 • rozwijają zainteresowania podstawami pożarnictwa i pracą strażaka
 • przygotowują się do działalności zawodowej strażaka
 • rozwijają zainteresowania ratownictwem
 • uświadamiają sobie konieczność ciągłego doskonalenia się i samokształcenia, twórczego myślenia oraz zainteresowania postępem technicznym w ochronie przeciwpożarowej
 • kształtują gotowość niesienia pomocy zagrożonym i potrzebującym
 • budują poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i kolegów
 • kształtują postawę patriotyczną
 • uczestniczą w obozach sprawnościowych organizowanych w roku szkolnym i wakacje

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie