Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Przedszkole Nr 2

ul. Piastowska 27, 68-300 Lubsko
tel. (68) 457-35-53
www:   http://www.p2.lubsko.ple-mail:  

Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
/
 

PRZEDSZKOLE

- brak barier architektonicznych,
- podjazdy na wózki inwalidzkie,
- technicy fizjoterapeuci,
- logopeda,
- oligofrenopedagog.Przedszkole usytuowane jest z dala od głównej drogi, co zapewnia bezpieczeństwo dzieciom. Otoczenie budynku, jakim jest duży ogród (miejsca zacienione drzewami oraz nasłonecznione), sprzyjają zabawom ruchowym i sportowym. Przedszkole nasze posiada trzy oddziały ( 3-4 latki, 5-6 latki, 6-latki) oraz jeden oddział integracyjny dzieci niepełnosprawnych. prowadzony przez p. Agnieszkę Baranowską - Łuczak oraz panią rehabilitantkę Iwonę Borodynko. Sale są duże i słoneczne. Panuje tu kameralna i domowa atmosfera. Przedszkole wyposażone jest w nowe i ciekawe pomoce dydaktyczne. W placówce prowadzona jest nauka języków obcych. Realizowane są innowacje pedagogiczne oraz programy autorskie. Rodzice biorą aktywny udział w zajęciach otwartych w przedszkolu oraz w różnych uroczystościach i festynach. Przedszkole stwarza dzieciom motywację do nauki, oraz wszechstronnego rozwoju psychofizycznego.Oferta przedszkola:

 • przedszkole prowadzi wspólną edukację dzieci zdrowych i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. dzieci z słabo słyszące, z niepełnosprawnością ruchową, autyzmem, upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z zaburzeniami zachowania, z upośledzeniami sprzężonymi, wadami wymowy, przewlekłą chorobą),
 • dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęte są kształceniem w oddziałach integracyjnych lub nauczaniem indywidualnym oraz zapewnia się im pomoc i opiekę specjalistyczną przez pedagoga specjalnego, logopedę, rehabilitanta,
 • na życzenie rodziców organizuje się zajęcia z katechezy,
 • przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe (np. gimnastykę korekcyjną i ogólnorozwojową, język obcy, zajęcia rytmiczne, zajęcia taneczne) zajęcia odbywają się dla zainteresowanych dzieci, na życzenie i za odpłatnością rodziców,
 • zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów,
 • przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i planach terminowych przedszkola z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole
 • dzieci biorą udział w spacerach, wycieczkach, imprezach kulturalno-oświatowych, turniejach, konkursach zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich.

MISJA i WIZJA

Misja

Wszystkie dzieci są dla nas ważne!
Zrobimy wszystko, by były radosne, czuły się
akceptowane i bezpieczne.
Pomożemy im ukierunkować własny rozwój zgodnie z
wrodzonym potencjałem
i indywidualnymi możliwościami rozwojowymi, aby
poznały siebie,
stały się samodzielne i otwarte na świat.

Wizja

 • Przedszkole Nr 2 dba o to by dzieci opuszczające przedszkole były otwarte, twórcze, samodzielne i spontaniczne, by znały siebie i własne możliwości oraz szanowały i tolerowały odrębność innych. Radziły sobie w sytuacjach trudnych, umiały rozwiązywać problemy i były dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego. Dzięki temu dzieci rozpoczynają naukę bez stresu i osiągają sukcesy.
 • Zajęcia obowiązkowe i dodatkowe prowadzone są na wysokim poziomie. Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają dzieciom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Program wychowawczy dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań dzieci , rodziców i środowiska lokalnego z poszanowaniem praw dziecka.
 • Nad rozwojem dzieci zdrowych i niepełnosprawnych czuwa wykwalifikowana i kompetentna kadra, dzieląca się wiedzą i umiejętnościami z pracownikami przedszkola i rodzicami. Wszyscy pracownicy są życzliwi i uśmiechnięci, są zadowoleni, że tu pracują i wspólnie tworzą wspaniałą atmosferę.
 • Dzieci poznają przyrodę, uczą się ja rozumieć, kochać i szanować, a także rozumnie korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb.
 • Przedszkole współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym dla dobra wychowanków. Wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców. Organizujemy imprezy, uroczystości, które pozwolą nam wspólnie spędzić czas, zaistnieć w środowisku, wzbogacić bazę placówki.
 • Przedszkole jest kolorowe, jasne, ciepłe, przyjazne dzieciom i rodzicom. Wyposażone w nowoczesny sprzęt, meble. Mamy dużo pięknych zabawek, pomocy dydaktycznych. Plac zabaw z nowym i funkcjonalnym sprzętem przyciąga nowe dzieci do przedszkola oraz pozwala na promocję zdrowia – higieny i aktywności ruchowej.

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:29:01
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:29:01) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie