Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Przedszkole Sióstr św. Elżbiety

Pl. Powstańców Wielkopolskich 4, 65-075 Zielona Góra
tel. (68) 325-40-97
www:   http://www.elzbietanki.pl
e-mail:   pse@elzbietanki.pl

Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
/  


PRZEDSZKOLE WSPÓŁPRACUJE Z:

- rodzicami,
- z miejskim przedszkolem nr 34,
- z innymi instytucjami.



Przedszkole Sióstr Elżbietanek jest placówką katolicką, przyjmującą za podstawę wychowania chrześcijański system wartości. Przedszkole jest placówką feryjną,

czynną od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00.

Przedszkole jest placówką niepubliczną prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety – Prowincja Poznańska.



Przedszkole Sióstr św. Elżbiety znajduje się na I piętrze. Posiada wiele sal: dydaktycznych, zabaw, które dostosowane są do potrzeb dzieci. Sale są bardzo kolorowe, słoneczne, przytulne i przestronne. Szczególną wagę przywiązuje się do estetyki, wyglądu i wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych. Przedszkole wyposażone jest w bezpieczne meble zakupione jedynie u firm, które posiadają atesty bezpieczeństwa.

Meble dobrane są kolorystycznie i funkcjonalnie. Dzieci mają swobodny do nich dostęp i możliwość samodzielnego z nich korzystania. W placówce znajdują się między innymi różnorodne kąciki tematyczne wyposażone w odpowiednie pomoce i materiały dydaktyczne, do których dzieci mają nieograniczony dostęp.

Sale wyposażone są w bezpieczne zabawki. Całe wyposażenie podlega regularnym przeglądom pod kontem dalszego bezpiecznego użytkowania. Zabawki są zaprojektowane i wykonane z bardzo dobrych materiałów. Dzieci mają również dostęp do komputerów.

Ilość pomieszczeń pozwala na bardzo indywidualny przebieg zajęć. Dzięki temu dzieci mogą eksperymentować, badać i poznawać otaczający świat według własnych potrzeb i zainteresowań. Duża powierzchnia przedszkola, brak progów pozwala na bezpieczne i swobodne poruszanie się po terenie przedszkola co konieczne jest ze względu na specyficzne potrzeby wychowanków. Osiągnięcie takiego poziomu bazy dydaktycznej i materialnej pozwala placówce zapewnić dzieciom osiąganie systematyczny postępów w wszechstronnym rozwoju.

MISJA i CELE

MISJA

Swoim życiem i działalnością pragniemy naśladować Chrystusa w Jego oddaniu sprawom Rodziny i jak On pochylać się nad ludźmi w potrzebie.


CEL
  Głównym zadaniem Przedszkola Sióstr św. Elżbiety jest:
 • kompleksowa rehabilitacja w sferze psychologicznej, społecznej i medycznej dziecka
 • sprawowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki
 • pomaganie rodzinie w wychowaniu dziecka.

PROGRAM WYCHOWAWCZY:

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • wychowanie do życia wartościami jakim są: Bóg, Rodzina, Ojczyzna
 • kultywowanie tradycji regionalnych, narodowych i religijnych
 • okazywanie uczuć pozytywnych (miłości, szacunku) w stosunku do swojej rodziny
 • wychowywanie rodziców do współodpowiedzialności za rozwój emocjonalny dziecka
 • integracja ze środowiskiem lokalnym Ř budowanie obrazu własnego "ja"
 • wyrabianie postawy współpracy i pomagania sobie nawzajem
 • uwrażliwianie dzieci na kulturę osobistą i wdrażanie do czynnego wypoczynku i planowanie oraz organizowanie czasu wolnego
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji własnych i innych
 • wychowywanie dziecka do rozróżniania dobra i zła

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:30:05
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:30:05) - Edytuj prezentację.





Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie