Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Przedszkole Samorządowe Nr 43

ul. inz.J.Śmidowicza 59, 81-127 Gdynia
tel./fax (58) 625-32-85
www:   http://www.jantarek43.pl/
e-mail:   przedszkole_sp43@wp.pl

Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
/
 


Przedszkole Samorządowe Nr 43

ZAPRASZA

- wszechstronny rozwój,
- wykwalifikowana kadra,
- bezpieczeństwo.Naszą misją jest wychować dzieci wyposażone w system uniwersalnych wartości, kochające i rozumiejące siebie oraz otaczający je świat. Wyposażyć je w wiedzę i umiejętności konieczne dla wyzwań szkoły XXI wieku. Rozbudzić w nich ciekawość świata, ludzi, chęć do działania, doświadczania i poszukiwania tego co nowe i niezbadane. Misja odniesie sukces dzięki ciągłej współpracy z rodziną.

WIZJA

WYCHOWANIE OPIEKA I KSZTAŁCENIE

 • Przestrzegamy praw dziecka.
 • Zapewniamy bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.
 • Tworzymy optymalne środowisko edukacyjne do:
  • Nabywania wiedzy i umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania
  • Samodzielnego podejmowania działań sprzyjających zdobywaniu wiedzy i umiejętności na drodze prób i błędów
  • Dokonywania wyborów
  • Współtworzenia i współdziałania
  • Wyrażania siebie w różnych dziedzinach działalności
 • Organizujemy wypoczynek i żywienie dzieci zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami.
 • Poznajemy rozwój dzieci, monitorujemy jego postępy oraz dokonujemy ewaluacji podjętych działań.
 • Stosujemy aktywne metody pracy z dziećmi.
 • Tworzymy indywidualne plany pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
 • Stosujemy metody wychowawcze oparte na systemie uniwersalnych wartości.
 • Wdrażamy dzieci do współgospodarzenia przedszkolem.
 • Kształcimy kompetencje niezbędne w dalszej edukacji.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 • Znamy i realizujemy zespołowo główne zadania placówki wynikające z diagnozy bieżącej sytuacji, potrzeb wychowanków, pracowników i oczekiwań środowiska wypływających z przyszłości.
 • Podejmujemy działania sprzyjające rozwojowi mózgu dzieci
 • Ustawicznie podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe
 • Wspólnie tworzymy strategię działań wychowawczych naszej placówki
 • Pozyskujemy sprzymierzeńców do realizacji zadań statutowych
 • Systematycznie mierzymy jakość pracy przedszkola oraz oceniamy jego rezultaty
 • Stosujemy prawo oświatowe
 • Promujemy przedszkole w środowisku
 • Nawiązujemy współpracę z innymi przedszkolami oraz instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka
 • WDN naszej placówki oparty jest na partnerskiej wymianie doświadczeń z nauczycielami innych placówek i instytucji doskonalących.
 • Budynek przedszkola podlega ciągłej modernizacji.

WSPÓŁDZIAŁANIE PRZEDSZKOLA Z RODZINĄ

 • Jesteśmy partnerami rodziców w wychowaniu dzieci.
 • Znamy środowisko rodzinne naszych wychowanków.
 • Udzielamy wsparcia rodzinom potrzebującym.
 • Proponujemy różne formy kontaktu z przedszkolem.
 • Współtworzymy program rozwoju przedszkola.
 • Mamy wypracowany system przekazu informacji o rozwoju dziecka.
 • Uwzględniamy oczekiwania i opinie rodziców w organizacji placówki.
 • Organizujemy kontakty ze specjalistami oraz udzielamy informacji o instytucjach wspomagających rodziny w trudnej sytuacji finansowej.
 • Uświadamiamy rodzicom rolę "pierwszego nauczyciela" dziecka.
 • Włączamy rodziców w działania na rzecz dzieci.

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:50:37
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:50:37) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie