Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkoł w Tuchlinie

Tuchlino 16B, 83-340 Sierakowice
tel. (58) 684-68-80
www:   http://www.zstuchlino.edupage.org
e-mail:   zstuchlino@op.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2658 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ WCHODZĄ:

- oddział przedszkolny
- szkoła podstawowa
- gimnazjum

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1. Dąży do harmonijnego rozwoju wszystkich sfer aktywności ucznia
2. Kształci umiejętności uczniów, w tym umiejętności kluczowe, pozwalające lepiej przygotowywać ich do wyzwań współczesnego świata
3. Stwarza środowisko wychowawcze, sprzyjające pełnemu rozwojowi osobistemu, byciu człowiekiem uczciwym, umiejącym żyć z innymi i dla innych
4. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz swoich możliwości

Z celów Szkoły wynikają jej podstawowe zadania edukacyjne z zakresu nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.

W zakresie nauczania Szkoła zapewnia uczniom w szczególności:
 • naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem
 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym, co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia
 • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego
 • traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie
 • poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego
 • poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej
Szkoła stwarza uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności kluczowych:
 • planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią odpowiedzialności
 • skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i dopuszczania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym
 • efektywnego współdziałania w zespole i do pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania w zakresie przestrzegania obowiązujących norm
 • poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
 • wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu oraz nabywania potrzebnych doświadczeń i nawyków
 • rozwijania sprawności umysłowych oraz zainteresowań
 • przyswajania metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych
Szkoła w swojej pracy wychowawczej zmierza do tego, aby uczniowie:
 • znajdowali warunki wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym)
 • rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie
 • mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych i całej edukacji na danym etapie
 • stawali się samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym
 • poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie
 • uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych
 • przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się
 • kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów
 • szkoła posiada szczegółowy program wychowawczy, będący podstawowym dokumentem opisującym sposób realizacji zadań wychowawczych

W zakresie realizacji celów Szkoła opracowuje program profilaktyki na podstawie odrębnych przepisów, a w szczególności wykonuje zadania opiekuńcze i profilaktyczne polegające przede wszystkim na:

1. zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
2. udzielaniu uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej
3. sprawowaniu opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez stwarzanie bogatej oferty edukacyjnej oraz umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania
4. organizowaniu opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły i dbaniu o ich integrację ze środowiskiem
5. prowadzeniu profilaktyki zagrożeń oraz promocji zdrowia

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie