Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół

ul. Świerczewskiego 37, 82-410 Stary Targ
tel./fax (55) 277-66-22
www:   http://www.zsstarytarg.republika.pl
e-mail:   gimst@epf.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3532 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM

- kółka zainteresowań
- gazetka szkolna
- wykwalifikowana kadra
- miła i przyjazna atmosfera
- zajęcia sportowo-rekreacyjne

Cele i Zadania
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., z późniejszymi zmianami, oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania
2. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone we właściwych przepisach
3. Realizuje programy nauczania uwzględniające Podstawy programowe kształcenia ogólnego
4. Umożliwia uczniom, w toku powszechnie dostępnych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, podtrzymywanie i rozwija-nie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
5. udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przy współpracy w tym zakresie z Poradnią Psycholo-giczno – Pedagogiczną
6. Organizuje kształcenie uczniów niepełnosprawnych w formie nauczania indywidualnego w zależności od potrzeb i możliwości uczniów, zgodnie z odrębnymi przepisami
7. Rozwija indywidualne zainteresowania uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia, prowadzenie kół zain-teresowań i innych form pracy pozalekcyjnej, jeśli uczniowie zgłoszą taką potrzebę
8. Stwarza możliwość realizowania indywidualnego programu lub toku nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie, zgodnie z odrębnymi przepisami
 • uczeń ma prawo (zgodnie z odrębnymi przepisami) ubiegać się o indywidualny program lub tok nauki. Zezwolenie takie może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocz-nej klasyfikacji ucznia
 • w przypadku indywidualnego toku nauki, uczeń może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program na-uczania nawet z zakresu więcej niż dwóch klas (przy pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny)

Kółka zainteresowań
 • szkolny klub europejski
 • koło taneczne
 • koło miłośników średniowiecza
 • program edukacji filmowej
 • akademia filmowa
 • program ortograffiti

Absolwent naszej szkoły:
 • jest tolerancyjny - rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym
 • doskonale funkcjonuje w swoim otoczeniu
 • jest aktywny - lubi ruch i chętnie uprawia sport w różnych jego odmianach
 • jest rozważny - zna zagrożenia występujące w jego środowisku
 • jest ciekawy świata - chętnie gromadzi wiadomości, korzystając z różnych źródeł
 • jest prawy - rozróżnia złe i dobre uczynki
 • jest otwarty - wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła
 • jest krytyczny - potrafi selekcjonować i porządkować zdobyte informacje
 • jest odpowiedzialny - stara się przewidywać skutki swoich działań

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie