Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 28

im. Lotników Polskich

ul. Zielona 53, 81-197 Gdynia
tel. (058) 665-84-62 / fax 665-84-40
www:   http://www.ssp28gdynia.eu
e-mail:   ssp_28@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3027 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

BAZĘ SZSKOŁY TWORZĄ:

- sale do nauki z niezbędnym wyposażeniem
- sala gimnastyczna i sala do gimnastyki
korekcyjnej z zapleczem

- kuchnia z zapleczem i stołówką
- gabinety dyrektora, wicedyrektora,
pedagoga, pielęgniarki i stomatologa

- sekretariat i pomieszczenia gospodarcze
- biblioteka z czytelnią
- świetlica
- infrastruktura dostosowana do nauczania
i sprawowania opieki nad uczniami
niepełnosprawnymi ruchowo

Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach prawnych, a w szczególności:
 • umożliwia uczniom poznawanie świata w rozmaitych aspektach: kulturowym, historycznym, przyrodniczym, filozoficznym i społecznym w zakresie dostępnym doświadczeniu ucznia
 • wyposaża w umiejętności niezbędne w przyszłej edukacji przedmiotowej w I – ym i II – im etapie kształcenia
 • stwarza warunki do łączenia aktywności poznawczej z aktywnością społeczną; rozwija samodzielność, poczucie obowiązku i odpowiedzialności
 • zapewnia opiekę i stwarza życzliwy klimat dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju w bezpiecznym, przyjaznym i zdrowym środowisku
 • umacnia poczucie podmiotowości i wiary we własne siły, jednocześnie przygotowując do podejmowania świadomych wysiłków w kierunku realizacji obranych celów
 • wychowując w duchu patriotycznym i obywatelskim, wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej postrzeganych w perspektywie kultury europejskiej
 • przygotowuje do skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, uczy współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich i rozwiązywania problemów w twórczy sposób
 • przygotowuje do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów, świadomej hierarchizacji osobistych i społecznych celów
 • stwarza warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego, psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych
 • uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka, wyrównuje szanse edukacyjne wspomagając rozwój w przyjaznym, bezpiecznym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną

Realizacja celów i zadań następuje poprzez:
1. Organizację działalności grup sportowych, czynną rekreację uczniów.
2. Tworzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z zaburzeniami rozwoju fizycznego.
3. Organizację zajęć dodatkowych z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych o charakterze:
 • korekcyjno – kompensacyjnym
 • dydaktyczno – wyrównawczym
 • rewalidacji i nauczania indywidualnego
 • socjoterapii, rehabilitacji ruchowej i logopedii
4. Opracowywanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych, w tym językowych oraz programów autorskich.
5. Współdziałanie z poradniami specjalistycznymi – poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz innymi instytucjami prowadzącymi poradnictwo i świadczącymi pomoc uczniom i rodzinom.
6. Zorganizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez tworzenie oddziałów integracyjnych i zlikwidowanie komunikacyjnych barier.
7. Rozwijanie uzdolnień uczniów poprzez tworzenie kół przedmiotowych i zainteresowań w miarę możliwości finansowych placówki.
8. Rozwijanie działalności krajoznawczo – turystycznej służącej wzbogacaniu procesu dydaktyczno – wychowawczego, poprawie stanu zdrowia, kształtowaniu kultury wypoczynku. Szkoła zapewnia właściwą opiekę i bezpieczeństwo uczestnikom wycieczek i imprez.
9. Wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią.

Bazę szkoły tworzą:
 • sale do nauki z niezbędnym wyposażeniem
 • sala gimnastyczna i sala do gimnastyki korekcyjnej z zapleczem
 • kuchnia z zapleczem i stołówką
 • gabinety dyrektora, wicedyrektora, pedagoga, pielęgniarki i stomatologa
 • sekretariat i pomieszczenia gospodarcze
 • biblioteka z czytelnią
 • świetlica
 • infrastruktura dostosowana do nauczania i sprawowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi ruchowo (podjazdy, toalety, winda)

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie