Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Publiczne Gimnazjum Nr 1

im. Józefa Piłsudskiego

ul. Oławska 2, 49-300 Brzeg
tel./fax: (77) 404-71-65
www:   http://www.g1brzeg.wodip.opole.ple-mail:   pg1@brzeg.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5649 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1

- poszerzony program nauczania matematyki i informatyki
- poszerzony program nauczania drugiego języka obcego
 

- poszerzony program zajęć sportowych (koszykówka, piłka ręczna dziewcząt; chłopców, siatkówka, tenis, szachy, aerobik, siłownia)
- szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych
- możliwość rozwijania swoich pasji w ramach kół zainteresowań
- opieka psychologa i pedagoga
- biblioteka, świetlica
- "Szkoła z klasą"
- "Szkoła bez przemocy"
- "Szkoła promująca zdrowie"
- jezyki obce: angielski, niemiecki
- centrum multimedialne
- pracownie językowe
- pracownia informatyczna
- doskonała baza sportowa

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie, a w szczególności:
 • zapewnia możliwość bezpłatnej nauki wszystkim uczniom zamieszkałym w szkolnym obwodzie gimnazjum, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
 • respektuje prawa ucznia i dziecka
 • zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju
 • przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności
 • dostosowuje metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej
 • umożliwia pobieranie nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z predyspozycjami oraz indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz mającymi trudności w nauce przez umożliwienie realizacji indywidualnego toku nauczania
 • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki
 • upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród dzieci i młodzieży oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska
 • zapewnia opiekę dzieciom i młodzieży osieroconej, pozbawionej całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej
 • realizuje podstawy programowe kształcenia ogólnego określone odrębnymi przepisami
 • współdziała z rodzicami ucznia
 • umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej, w tym organizowanie nauki religii na wniosek rodziców uczniów

Model absolwenta

Celem podjętych działań wychowawczych w szkole jest ukształtowanie modelu absolwenta o następujących cechach:
 • ambitny, asertywny
 • bogata osobowość
 • samodzielny, samokrytyczny
 • odpowiedzialny
 • logicznie myślący
 • wszechstronnie rozwijający się
 • elokwentny
 • niezależny
 • twórczy, tolerancyjny

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie