Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

ul. Raciborska 17, 48-100 Głubczyce
tel./fax (77) 485-27-20
www:   http://sosw_glubczyce.republika.ple-mail:   sosw_glubczyce@poczta.onet.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4171 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

- przyjmowane są dzieci mające orzeczenie Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej
- wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- różnorodne zajęcia rekreacyjno - sportowe

GIMNAZJUM SPECJALNE

- przyjmowane są dzieci mające orzeczenie Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej
- nowoczesne metody nauczania
- wszechstronny rozwój ucznia
- nauczanie języka obcego

INTERNAT

- integracja z lokalnym społeczeństwem

Nasza placówka


Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Głubczycach wspiera każdego ucznia, wychowanka w osiągnięciu sukcesu na miarę jego możliwości. Przygotowuje do życia w pełnej integracji ze społeczeństwem. Wychowanie i kształcenie stanowi integralną całość, działania dydaktyczne i wychowawcze są zbliżone ideowo.

Wysoko wykwalifikowana kadra dba o maksymalne uspołecznienie, usamodzielnienie i usprawnianie dzieci i młodzieży za pomocą nowoczesnych metod i środków dostosowanych do intelektualnych i fizycznych możliwości uczniów. W kształceniu szkoły zachowana jest właściwa proporcja między przekazem informacji a rozwojem umiejętności i wychowaniem. Podmiotem wychowania jest uczeń, punktem wyjścia procesu edukacji są potrzeby rozwojowe wychowanka. Nauczyciele, wychowawcy zajmują szczególne miejsce w procesie rozwoju wychowanka, wspomagają i ukierunkowują jego rozwój. Wartości przyjęte przez ośrodek uwarunkowane są oczekiwaniami uczniów, rodziców a także społeczeństwa.

Szkoła i internat w swym procesie wychowawczo - dydaktycznym uwzględnia pracę wychowawczą rodziny i środowiska, w którym funkcjonuje. W szkole, internacie istnieje ścisła zależność pomiędzy umiejętnościami nauczycieli, wychowawców, a atrakcyjnością różnorodnych form działania. Integracja między przedmiotowa pozwala uwzględnić różne metody pracy w obszarach zainteresowań uczniów, stąd szkoła jest po prostu bliżej życia codziennego i świata.

Wychowankowie mają możliwość rozwijania swoich zdolności, uczą się pełnienia przyszłych ról w społeczeństwie aby przyczynić się do rozwoju własnych osobowości, środowisk regionalnych oraz swojej ojczyzny. Zdobywają wiedzę potrzebną do realizacji zadań społecznych i kształtowania więzi międzyludzkich. Ośrodek promuje osobowość sprawną fizycznie poprzez różnorodne zajęcia rekreacyjno - sportowe. Podstawowym założeniem działalności dydaktyczno - wychowawczej ośrodka jest przygotowanie uczniów do podjęcia dalszej nauki w szkołach ponadgimnazjalnych w celu zdobycia zawodu.

Szkoła zauważa potrzeby wykorzystywania programów multimedialnych w kształceniu różnorodnych umiejętności. Stąd wprowadzenie informatyki i języka obcego przyczyni się do nabycia przez uczniów umiejętności wykorzystania techniki w zdobywaniu wiadomości.

Internat w SOSW w Głubczycach przyjmuje czasowo opiekuńcze i wychowawcze funkcje rodziny. Polegają one na stworzeniu wychowankom możliwie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju (zdrowie, nauka, praca, wypoczynek), na przygotowaniu ich do pełnienia różnych ról w życiu społecznym, a mianowicie roli obywatela, członka rodziny, pracownika, współtwórcy i odbiorcy kultury.

Ważnym elementem pracy internatu jak i szkoły jest integracja z lokalnym społeczeństwem. Staramy się zaprezentować w różnych konkursach, wystawach prac dzieci, spartakiadach sportowych, gdzie nasze dzieci zdobywają wysokie lokaty na równi z dziećmi pełnosprawnymi.

Samorząd uczniowski to współgospodarz, przedstawiciel i rzecznik młodzieży na terenie ośrodka. Tak powszechnie rozumiane są zadania samorządu. W naszym ośrodku członkowie samorządu aktywnie uczestniczą w podejmowaniu i realizacji zadań wyrastających z ich życiowych potrzeb i zainteresowań. Opiekunowie starają się, aby młodzież nie tylko widziała, ale i odczuwała, że jej inicjatywa i aktywność w organizowaniu różnorodnych poczynań są mile widziane, pożądane i oceniane.

Samorząd pracuje w następujących sekcjach:
  • techniczno – porządkowa
  • sportowa
  • kulturalno – oświatowa


Członkowie sekcji techniczno – porządkowej czuwają nad czystością i porządkiem. Poprzez solidne wypełnianie dyżurów, wychowankowie uczą się starannej i dokładnej pracy, dyscypliny i odpowiedzialności. W ramach pracy tej sekcji organizowany jest konkurs czystości, który trwa cały rok szkolny. Najlepsi otrzymują nagrody.

Sekcja sportowa wypełnia czas wolny wychowankom przez organizowanie konkursów, zabaw, rozgrywek sportowych. Sekcja ta prowadzi współzawodnictwo sportowe w ciągu całego roku szkolnego.

Członkowie sekcji kulturalno – oświatowej aktywnie pomagają w przygotowywaniu uroczystości w ośrodku, pełnią rolę gospodarza sali gdzie odbywają się akademie, dyskoteki, konkursy. Czynnie uczestniczą w życiu ośrodka. Wydają gazetkę "Głos internatu".

Zapraszamy!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie