Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Publiczne Gimnazjum Katolickie

im. Świętego Stanisława Kostki

ul. Kanclerska 31, 60-327 Poznań
tel. (61) 662-24-29
www:   http://www.dobregimnazjum.pl/
e-mail:   sekretariat@dobregimnazjum.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4986 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

Siedziba gimnazjum mieści się przy ul. Kanclerskiej 31, w dzielnicy Grunwald, niedaleko zbiegu ulic Grochowskiej i Grunwaldzkiej, w pięknej spokojnej okolicy.

Nasze gimnazjum jest koedukacyjną szkołą publiczną (niepłatną), którą prowadzi Archidiecezja Poznańska. Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 2007r. W trzech klasach pierwszych uczyło się wtedy 68 uczniów, na dzień dzisiejszy jest ich 223, po trzy klasy na każdym poziomie.

Czym różni się nasza szkoła od innych?

Przymiotnik "katolicka" niewątpliwie zobowiązuje. Nasza szkoła nie ma kojarzyć się ze zwiększeniem liczby godzin lekcji religii. "Katolickość" prezentowana przez nas oznacza profesjonalizm, czyli dobre wykonywanie tego, co do nas należy: uczenia, wychowywania i opieki. Uczenie to dobre, twórcze i efektywne przekazywanie wiedzy i stymulowanie do jej pogłębiania; wychowanie odbywa się w oparciu o wartości wynikające z Ewangelii, które są wpisane w kulturę chrześcijańską i które współtworzyły przez wieki historię naszego narodu; opieka oznacza indywidualizm, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i dobrych warunków do nauki.

Zasady rekrutacji do I klasy

1. O przyjęcie do Szkoły mogą ubiegać się Uczniowie, którzy na koniec kl. V oraz w I półroczu kl. VI uzyskali min. dobre zachowanie i średnią ocen powyżej 4,0 (obliczanych według zasad podanych w punkcie 5).

2. Ubiegając się o przyjęcie do klasy I należy złożyć następujące dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy ucznia,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne,
 • świadectwo ukończenia klasy piątej szkoły podstawowej (oryginał),
 • wykaz wszystkich ocen uzyskanych przez Ucznia na I semestr klasy szóstej,
 • dyplomy i inne dokumenty świadczące o osiągnięciach ucznia (naukowych, artystycznych lub sportowych) z klas IV – VI,
 • opinię od Ks. Proboszcza.

3. Dokumenty składają oboje Rodzice (prawni opiekunowie) wraz z Kandydatem.

4. Lista osób przyjętych w poczet uczniów Szkoły zostanie ogłoszona pod koniec marca na stronie internetowej (www.dobregimnazjum.pl).

5. Oceny ze świadectwa klasy V i z półrocza klasy VI z następujących przedmiotów:
 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy nowożytny,
 • historia,
 • religia

oraz z zachowania mają w średniej ważonej potrójne znaczenie. Średnia wyliczana jest do dwóch miejsc po przecinku.

6. O przyjęciu do klasy z poszerzonym językiem angielskim decydują wyniki testu językowego. Termin testu zostanie podany na stronie internetowej szkoły z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Nie ma możliwości zdawania testu w innym terminie.

7. Pierwszeństwo przyjęcia może mieć Rodzeństwo uczęszczających do naszej szkoły oraz Kandydaci spełniający kryteria naboru, a zaangażowani w działalność duszpasterską swojej parafii.

8. W miesiącu czerwcu Kandydaci potwierdzą w sekretariacie szkoły wolę podjęcia nauki przez złożenie oryginału świadectwa klasy VI oraz dokonanie wpłaty na strój szkolny. Wpłata nie zostanie zwrócona w przypadku wycofania przez Rodziców dokumentów po złożeniu przez szkołę zamówienia. Brak potwierdzenia spowoduje skreślenie Dziecka z listy uczniów.

9. Organ prowadzący zastrzega sobie prawo dysponowania sześcioma miejscami.

10. Podanie w kwestionariuszu osobowym kandydata informacji niezgodnych z prawdą powoduje zmianę decyzji dotyczącej przyjęcia ucznia.

Zapraszamy Was do włączenia się w naszą szkolną społeczność.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie