Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3

os. Piastowskie 65, 61-156 Poznań
tel. (61) 877-13-00
www:   http://www.sp14poznan.pl/
e-mail:   gm31@poznan.interklasa.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4226 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

18 medali: 6 złotych, 6 srebrnych i 6 brązowych zdobyli uczniowie z Zespłu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3 podczas Letnich Mistrzostw Polski tylko w 2010 roku!

1. Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3 w Poznaniu jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz. U. z 1996r Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz postanowieniami niniejszego statutu.

2. W skład zespołu szkół (zwanego dalej – szkołą) wchodzą:
 • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka
 • Gimnazjum nr 31 im. Prezydenta Macieja Frankiewicza

3. Nazwa Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 wchodzącej w skład zespołu składa się z nazwy zespołu i nazwy tej szkoły podstawowej.

4. Nazwa Gimnazjum nr 31 wchodzącego w skład zespołu składa się z nazwy zespołu i nazwy tego gimnazjum.

5. Siedziba szkoły znajduje się w Poznaniu na osiedlu Piastowskim 65.

6. Ustalona nazwa jest zasadniczo używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.

7. Jednostce wchodzącej w skład Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3 imię nadaje organ prowadzący szkołę na wniosek Rady Pedagogicznej oraz przedstawicieli rodziców i uczniów.

8. Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta Poznania.

9. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

10. W Sportowej Szkole Podstawowej nr 14 cykl kształcenia trwa 6 lat i podzielony jest na dwa etapy:
 • I etap- nauczanie zintegrowane w klasach 1-3 trwa 3 lata
 • II etap – nauczanie w klasach 4-6 trwa 3 lata
 • w Gimnazjum nr 31 nauczanie trwa 3 lata

11. Szkoła jest bezrejonowa, prowadzi klasy sportowe: specjalność pływanie na I etapie edukacyjnym oraz specjalność pływanie lub tenis stołowy w klasach 4-6 szkoły podstawowej i w gimnazjum.

12. Szkoła nie posiada własnej pływalni.
 • uczniowie odbywają zajęcia z pływania na basenie na os. Piastowskim na podstawie umowy najmu, którą Rada Rodziców podpisuje corocznie z dzierżawcą obiektu
 • koszty wynajmu basenu ponoszą rodzice uczniów
 • dwumiesięczna zwłoka z zapłatą zobowiązuje rodziców do przeniesienia ucznia do klasy równoległej lub szkoły rejonowej
 • szczegółowe przepisy dotyczące odpłatności za basen określa regulamin klas sportowych

13. Rekrutację do klasy pierwszej sportowej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej gimnazjum prowadzi komisja powołana przez Dyrektora na podstawie zasad zawartych w regulaminach rekrutacji. Do klasy programowo wyższej przyjmowani będą uczniowie na podstawie: świadectwa ukończenia klasy programowo niższej, odpisu arkusza ocen, opinii trenera lub dla powracających z zagranicy na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą lub ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce. 14. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.

15. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

16. Szkoła posiada własny sztandar z godłem Rzeczypospolitej Polskiej, który należy do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14, korzysta z niego również Gimnazjum nr 31.

17. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

18. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.

19. Szkoła na wyodrębnionym rachunku bankowym gromadzi środki specjalne pochodzące z dobrowolnych wpłat rodziców, opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych i z innych źródeł, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Środki specjalne mogą być przeznaczone na:
 • działalność dydaktyczno- wychowawczą
 • opłaty za udział uczniów w konkursach i zawodach sportowych
 • zakup pomocy naukowych i wyposażenia
 • zakup materiałów na remonty i konserwacje
 • zakup środków czystości, materiałów biurowych
 • opłaty za usługi (remonty, transport, przeglądy)
 • wynagrodzenia wynikające z działalności jednostki oświatowej
 • inne cele wynikające ze statutowej działalności szkoły

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie