Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Bizneslingua - Centrum Języków Obcych

ul. Kośnego 72, 45-372 Opole
tel./fax (77) 444 44-70
oddział Krapkowice, ul. Grunwaldzka 3, tel. (77) 466-11-52
www:   http://www.bizneslingua.pl
Bizneslingua na Facebooku
e-mail:   info@bizneslingua.pl
krapkowice@bizneslingua.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 15482 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


BIZNESLINGUA CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH

- język angielski
- język niemiecki
- język holenderski
- język hiszpański
- język francuski
- język rosyjski
- język polski dla studentów Erasmusa
 

BIZNESLINGUA ORGANIZUJE NASTĘPUJĄCE KURSY JĘZYKOWE

- kursy dla dzieci
- kursy ogólne dla młodzieży i dorosłych
- kursy egzaminacyjne
- kursy dla maturzystów
- kursy biznesowe
- kursy specjalistyczne (z obszarów
  tematycznych: prawo, bankowość,
  medycyna, marketing, turystyka)


DLA FIRM PROPONUJEMY

- szkolenia językowe
- General English
- Business English
- warsztaty tematyczne
- konwersacje
- programy indywidualne
- lekcje na żądanie
- język polski dla obcokrajowców

Bizneslingua Centrum Języków Obcych zajmuje się organizowaniem wysokiej jakości kursów języków obcych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz szkoleń z języka angielskiego i niemieckiego dla firm i instytucji. Zajęcia odbywają się na terenie ich siedziby, co pozwala elastycznie dostosować program nauki do specyfiki pracy słuchaczy oraz oszczędza ich cenny czas.

Oferujemy szkolenia zarówno w formie zajęć grupowych, jak i lekcji indywidualnych. Ucząc się języka w grupie zamkniętej złożonej tylko z pracowników firmy, otrzymuje się gwarancję uwzględnienia jej profilu oraz skoncentrowania zajęć wokół określonej tematyki.

Co wyróżnia naszą szkołę na tle pozostałych:
indywidualne podejście do każdego z klientów, oferowanie kursów językowych "szytych na miarę". Na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych staramy się zaproponować najbardziej odpowiedniego lektora i optymalną usługę - by w pełni sprostać Państwa oczekiwaniom.

AKREDYTACJE

Bizneslingua Centrum Języków Obcych jako jedyna szkoła na Opolszczyźnie została objęta patronatem OXFORD UNIVERSITY PRESS.
  
 • 27 września 2011 roku szkoła otrzymała akredytację Opolskiego Kuratora Oświaty
 • od maja 2011 roku placówka jest członkiem programu partnerskiego British Council dla szkół i instytucji Addvantage, a 1 czerwca szkoła została przyjęta do Sieci TELC
 • Bizneslingua Centrum Języków Obcych 2 sierpnia 2011r. otrzymała wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Opola

KURSY

Kursy dla dzieci (języki: angielski i niemiecki)

Kursy języka angielskiego dla dzieci są specjalnie dostosowane do potrzeb najmłodszych słuchaczy. Niewielkie grupy umożliwiają każdemu dziecku aktywny udział w lekcjach, nauczycielowi zaś stwarzają okazję do indywidualnego podejścia do każdego z nich. Jednocześnie rówieśnicy są towarzyszami w grach i zabawach, podczas których przyswajane jest słownictwo i wyrażenia w języku angielskim. Dzieci uczą się języka w przyjaznej atmosferze, w oparciu o nowoczesne podręczniki i pomoce naukowe przystosowane do każdej grupy wiekowej. Tak zorganizowana nauka tworzy naturalny kontekst do porozumiewania się w języku angielskim między dziećmi uczestniczącymi w urozmaiconych tematycznie zajęciach. Podczas trwania kursu dzieci znajdują się pod stałą opieką dydaktyczną

Kursy ogólne dla młodzieży i dorosłych

Kursy ogólne organizowane są z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i hiszpańskiego.

Kursy ogólne nastawione są na wszechstronny rozwój wszystkich sprawności językowych, tj.: pisania, mówienia, słuchania, i czytania, niezbędnych do porozumiewania się w języku obcym we wszystkich sytuacjach codziennych i zawodowych. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne metody i techniki nauczania ze szczególnym naciskiem na komunikację, aby nasi słuchacze nie bali się mówić.

Kursy egzaminacyjne

Kursy egzaminacyjne organizowane są z języków: angielskiego, niemieckiego.

Kursy egzaminacyjne - nastawione są na zebranie, uzupełnienie wiedzy na odpowiednim poziomie oraz na zapoznanie ze strukturą danego egzaminu, jego wymogami, typami pytań. Na zajęciach ćwiczone są umiejętności takie jak: mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie ze zrozumieniem; zagadnienia leksykalno-gramatyczne wykładane są w wymiarze niezbędnym do zaliczenia egzaminu. Zajęcia nastawione są na rozwijanie umiejętności językowych z jednoczesnym ćwiczeniem technik egzaminacyjnych, rozwiązywaniem testów i systematyzowaniem wiedzy. Zajęcia prowadzone są w oparciu o podręczniki oraz testy egzaminacyjne.

Kursy egzaminacyjne przygotowują do następujących egzaminów:
- j. angielski: KET, PET, FCE, CAE, CPE
- j. niemiecki: ZD, ZMP, ZOP, KDS, GDS

Kursy dla maturzystów

Kursy dla maturzystów przeznaczone są dla słuchaczy, którzy w tym roku będą zdawali maturę. Na zajęciach w zależności od stopnia zaawansowania analizowane są odpowiednie części egzaminu dojrzałości oraz omawiane wszelkie zadania, jakie może napotkać przyszły maturzysta, np. uzyskiwanie i udzielanie informacji, relacjonowanie wydarzeń, negocjowanie czy sporządzenie krótkiego lub dłuższego tekstu użytkowego, np. notatki, listu. Struktura i układ przerabianych ćwiczeń są identyczne z formami obowiązującymi na prawdziwym egzaminie maturalnym. Na zajęciach przerabiane są specjalnie przygotowane zestawy egzaminacyjne, co pozwala naszym słuchaczom efektywnie przygotować się do matury. Kursy ogólne organizowane są z języków: angielskiego i niemieckiego.

Kursy dla studentów

Kursy dla studentów organizowane są z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i holenderskiego oraz polskiego dla studentów Erasmusa.
Specjalnie dla studentów opracowaliśmy wyjątkowe kursy językowe w dogodnej cenie. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów polskich oraz zagranicznych z Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA i Irlandii. Gwarantujemy świetne przygotowanie do egzaminów FCE, CAE, CPE, Zertifikat Deutsch i ZMP. Kursanci mają możliwość korzystania z bezpłatnego dostępu do internetu. Cały kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych, zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 minut.

Kursy biznesowe z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego

Kursy biznesowe przeznaczone są dla osób, które zamierzają wykorzystywać język obcy w pracy zawodowej. Podczas kursu uczniowie rozbudowują słownictwo biznesowe, uczą się prowadzić korespondencję formalną i nieformalną, uczestniczyć w spotkaniach, prowadzić rozmowy telefoniczne, omawiać zagadnienia związane z codziennym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Na wyższych poziomach pojawiają się zagadnienia ogólnoekonomiczne.

Kursy specjalistyczne

Przeznaczone są dla osób pragnących poznać lub poszerzyć znajomość terminologii i zastosowania języka fachowego oraz umiejętności komunikacji w środowisku pracy. Aby urozmaicić proces szkolenia, oprócz specjalistycznych podręczników bazowych wykorzystywane są różnego rodzaju materiały dodatkowe, tj. fragmenty artykułów z prasy i literatury fachowej, wycinki z magazynów, wydruki stron internetowych, reklamy, płyty CD i DVD zawierające fragmenty wiadomości, reportaży, filmów i reklam, na nich tych materiałach oparte są ćwiczenia sprawności językowej oraz interesujące analizy przypadku (case studies). Kursy specjalistyczne organizowane są z następujących obszarów tematycznych: prawo, bankowość, medycyna, marketing, turystyka.

SZKOLENIA

Oferujemy szkolenia zarówno w formie zajęć grupowych, jak i lekcji indywidualnych. Ucząc się języka w grupie zamkniętej złożonej tylko z pracowników firmy, otrzymuje się gwarancję uwzględnienia jej profilu oraz skoncentrowania zajęć wokół określonej tematyki.

Szkolenia obejmują szeroki zakres zagadnień związanych z językiem ogólnym lub biznesem. Na życzenie firmy program jest dopasowywany do wyznaczonych celów językowych, może również obejmować takie zagadnienia jak sprzedaż, bankowość, finanse, HR, IT. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów polskich i zagranicznych.

W Bizneslingua szkolenia językowe traktuje się jako złożony projekt, który zgodnie z cyklem działania zorganizowanego obejmuje fazy: przygotowania, realizacji i kontroli.

W FAZIE PRZYGOTOWANIA:
 • zapoznajemy się z oczekiwaniami osób zlecających szkolenie oraz samych uczestników, by móc zaproponować szkolenie idealnie dopasowane do potrzeb firmy
 • uzgadniamy zasady i warunki realizacji kursów
 • oceniamy poziom zaawansowania słuchaczy (ocena obejmuje również wskazanie poziomu zaawansowania w skali Rady Europy)
 • uzgadniamy ostateczny format szkolenia: podział na grupy, programy (cele) dla każdej grupy, ustalenie grafiku zajęć, dobranie składu lektorskiego

W FAZIE REALIZACJI:

 • dobieramy materiały szkoleniowe
 • prowadzimy proces nauczania
 • monitorujemy postępy słuchaczy poprzez: bieżącą opiekę metodyczną, elastyczne dopasowanie programu, powtórzenia i testy, obserwację zajęć przez metodyka Bizneslingua, ankiety ewaluacyjne
 • przeprowadzamy testy sprawdzające wiedzę uczestników szkoleń
 • zapewniamy kompleksową obsługę administracyjną kontraktu

W FAZIE KONTROLI:

 • badamy efektywność szkoleń w odniesieniu do wstępnych założeń poprzez przeprowadzenie testów końcowych
 • przedstawiamy zlecającym szkolenie oraz uczestnikom wyniki testów oraz postępów poszczególnych słuchaczy wraz z opiniami lektorów i rekomendacjami co do dalszego rozwoju
 • sporządzamy raport z realizacji programu szkolenia w ujęciu grupowym i indywidualnym
 • wydajemy słuchaczom certyfikaty

General English

Celem każdego z kursów języka angielskiego i niemieckiego jest zdobycie przez uczestników umiejętności komunikacji w języku angielskim lub niemieckim w zakresie słownictwa i tematów ogólnych, na różnych poziomach zaawansowania - od całkowicie początkującego po wysoko zaawansowany.

Zakres tematyczny, leksykalny, gramatyczny i funkcjonalny każdego kursu jest ustalany indywidualnie dla konkretnych uczestników i przy określeniu czasu trwania i intensywności kursu. Przebieg szkolenia jest podzielony na moduły poświęcone tematom wybranym poprzez analizę potrzeb przez uczestników i rekomendowanych przez lektora. Oprócz rozwijania umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu, w trakcie kursu uczestnicy ćwiczą pisanie i rozumienie tekstów, w zależności od założonych celów. Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach, rozwiązują testy i piszą egzamin końcowy, na podstawie którego lektor przygotowuje indywidualne rekomendacje dla każdego uczestnika na dalszy etap nauki.

Business English

Zakres każdego szkolenia jest ustalany indywidualnie dla konkretnych uczestników, w oparciu o wymierne cele, przy określeniu czasu trwania i intensywności kursu. Zawsze jest oparty na wskazaniach z analizy potrzeb i oczekiwań, przeprowadzonej zarówno wśród uczestników, jak i ich przełożonych. Programy koncentrują się na ćwiczeniu umiejętności biznesowych w odniesieniu do realiów i zainteresowań uczestników. Słuchacze poznają niezbędne słownictwo i struktury językowe, ale także zdobywają wiedzę i pewność siebie poprzez ćwiczenia symulujące rzeczywiste wydarzenia biznesowe, dyskusje, negocjacje, symulacje spotkań, jak również prezentacje przeprowadzane przez słuchaczy. Systematycznie wprowadzane jest słownictwo biznesowe z dziedzin takich jak marketing, zarządzanie, finanse, bankowość, reklama.

Konwersacje

Każdy kurs konwersacyjny jest zaprojektowany tak, by omawiane tematy odpowiadały zainteresowaniom uczestników. Przykładowe bloki tematyczne dotyczą następujących zagadnień: kultura i sztuka, sport, turystyka, praca zawodowa, rozwój technologii, etyka w pracy i biznesie, nauka, moda, medycyna. Program kursu jest zaplanowany w taki sposób, by podczas każdej lekcji słuchacze mieli okazję do: pracy w parach (grupach), wymiany opinii, prowadzenia rozmowy, używania języka formalnego i potocznego, poznania nowego słownictwa z zakresu omawianego tematu, konstruowania dłuższych wypowiedzi na określony temat, ćwiczenia precyzji wypowiedzi oraz doskonalenia wymowy i intonacji.

Warsztaty tematyczne

Warsztaty tematyczne to jedno- lub dwudniowe szkolenie w języku angielskim z wybranej dziedziny biznesu. Szkolenie rozwija jednocześnie dwa rodzaje umiejętności: językowe i osobiste przydatne nie tylko na gruncie zawodowym.
Warsztaty prowadzone są w całości w języku angielskim przez dwóch specjalistów: lektora Business English oraz trenera biznesu. W optymalny sposób łączy więc elementy kształcenia umiejętności miękkich z rozwojem umiejętności językowych. Poziom zaawansowania warsztatów jest ściśle dostosowany do poziomu zaawansowania językowego uczestników, dzięki czemu znika bariera przed wypowiadaniem się, a uczestnicy korzystają w pełni ze szkolenia.

Programy indywidualne

Zakres programów indywidualnych może dotyczyć wykształcenia umiejętności związanych z konkretnymi wydarzeniami zawodowymi (skill-based training), takimi jak: przygotowanie prezentacji, udział w konferencji, prowadzenie korespondencji biznesowej, lub też wiązać się z określonym tematem (topic based training), jak np. opanowanie słownictwa z wybranej dziedziny.


Lekcje na żądanie

Formuła lekcji na żądanie została stworzona dla tych, którzy nie mają czasu na regularną naukę, ale potrzebują kontaktu z językiem np. przed ważnym spotkaniem biznesowym, konferencją, prezentacją lub wyjazdem zagranicznym.

Program lekcji na żądanie określany jest z reguły przez samego zainteresowanego, w zależności od celu zajęć. Na tej podstawie lektor przygotowuje stosowne materiały dydaktyczne, które mogą obejmować artykuły z prasy angielskiej, amerykańskiej i niemieckiej, fragmenty książek, filmy, audycje radiowe.


Język polski dla obcokrajowców

Program zakłada wprowadzenie do języka polskiego poprzez aktywne nauczanie w sytuacjach biurowych i towarzyskich, jak też zapoznanie obcokrajowców ze stylem życia w Polsce, z uwzględnieniem różnic kulturowych. W przypadku kadr zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych może obejmować aktywną naukę języka polskiego w kontekście negocjacji, prezentacji, udziału w spotkaniach i codziennych spraw biurowych. Zakres tematyczny, leksykalny, gramatyczny i funkcjonalny jest ustalany indywidualnie i przy określeniu czasu trwania i intensywności kursu. Przebieg kursu jest podzielony na moduły poświęcone tematom wybranym poprzez analizę potrzeb uczestników i rekomendowanym przez lektora. Oprócz rozwijania umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu w trakcie kursu uczestnicy ćwiczą pisanie i rozumienie tekstów, w zależności od założonych celów. Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach, rozwiązują testy i piszą egzamin końcowy, na podstawie którego lektor przygotowuje rekomendację dla każdego uczestnika na dalszy etap nauki.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie