Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół w Lipianach

ul. Kościuszki 1, 74-240 Lipiany
tel. (91) 564-12-70
www:   http://www.zs-lipiany.pl
e-mail:   szkola_lipiany@op.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6581 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA, GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- biblioteka szkolna
- interesujące zajęcia pozalekcyjne
- konkursy, imprezy, uroczystości
- wykwalifikowana kadra
- miła i życzliwa atmosfera

W Zespole Szkół prowadzona jest:
 • świetlica zapewniająca opiekę dzieciom przebywającym w szkole w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych
 • biblioteka szkolna służąca realizacji zadań dydaktycznych oraz potrzeb i zainteresowań uczniów
 • stołówka zapewniająca dwa posiłki (śniadania, obiady) dla wszystkich chętnych

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno- wychowawczej są:
 • obowiązkowe zajęcia lekcyjne
 • zajęcia lekcyjne fakultatywne
 • zajęcia korekcyjno - wyrównawcze organizowane dla uczniów mających trudności nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi
 • nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne
 • w Zasadniczej Szkole Zawodowej praktyczna nauka zawodu

Cele i zadania szkoły
Cele i zadania szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Program Wychowawczy i Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach. W szczególności Szkoła:
1. Umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim, na poziomie merytorycznym określonym w dokumentacji programowej Szkoły.
2. Zapewnia uczniom bogaty, autorski program wychowawczy i stwarza Środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań.
3. Z należytą troską dba o rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny uczniów, miedzy innymi poprzez:
 • organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, bogatej działalności turystyczno-krajoznawczej
 • stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia
 • przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie
 • zapewnianie poszanowania uczniom, ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej
 • umożliwianie podtrzymania poczucia Tożsamości narodowej, etnicznej i językowej
4. Zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania wyuczonego zawodu.
5. Umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych.
6. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru i dalszego kierunku kształcenia.
7. Kształci w duchu tolerancji i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym.
8. Kształtuje i rozwija wśród uczniów cech osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
9. Dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymagań rynku pracy oraz standardów i wymagań egzaminacyjnych.
10. Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska.
11. Umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania.
12. Tworzy warunki umożliwiające nauczanie uczniom niepełnosprawnym.
13. Umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej w szczególności naukę języka polskiego oraz własnej historii i kultury.
14. Zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym.

Szkoła szczególną opieką otacza uczniów zdolnych.
W szczególności:
 • umożliwia uczniom wybitnie zdolnym realizację indywidualnego programu lub toku nauki ,
 • organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad
 • nawiązuje współpracę ze szkołami ponad gimnazjalnymi w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego
 • organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów szkoły
 • stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie