Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25

w Szczecinie

ul. Letniskowa 1, 70-763 Szczecin
tel./fax (91) 461-52-71
www:   http://sp25.fr.pl
e-mail:   sps25@miasto.szczecin.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 16414 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


Nasze atuty:

- mało liczne klasy
- świetlica
- specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne
- doskonała baza dydaktyczna
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA nr 25

- szkoła podstawowa
  dla uczniów z niepełnosprawnością
  intelektualną w stopniu lekkim,
  umiarkowanym, znacznym

- wczesne wspomaganie rozwoju małego
  dziecka

- zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla
  dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
  intelektualną w stopniu głębokimPrzez cały rok szkolny trwa nabór uzupełniający uczniów do wszystkich klas już utworzonych.

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 to nowoczesna i przyjazna szkoła dla niepełnosprawnego dziecka. To szkoła z sercem, która zmieniła swój wizerunek i wypracowała nowoczesny, efektywny model pracy z dzieckiem specjalnej troski. Szkoła wydaje takie same świadectwa jak szkoły ogólnodostępne, pomijając określenie "specjalna". Przedmioty nauczania, podręczniki są takie same jak w innych szkołach.

Gwarantujemy realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
Jesteśmy szkołą, w której uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności do dalszego kształcenia i życia w społeczeństwie. Uwierzy we własne możliwości, rozwinie własną osobowość i zainteresowania. Pozna czym jest: przyjaźń, partnerstwo, szacunek, pomoc, radość i zabawa.

Nasza szkoła to szkoła bezpieczna pozbawiona zjawisk agresji, zapewniająca akceptację każdemu dziecku. Każdy uczeń niepełnosprawny intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym pracuje w oparciu o "Indywidualny program edukacyjny i rewalidacyjny".

Szkoła mieści się w budynku przy ul. Letniskowej 1 w pobliżu Puszczy Bukowej, w szczecińskiej dzielnicy Zdroje. Wokół budynku szkolnego jest rozległy teren rekreacyjny i boisko szkolne.

Szkoła prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka, szkołę podstawową. Oferujemy mało liczne klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim i z dodatkowymi niepełnosprawnościami. W naszej szkole znajdują się specjalistyczne oddziały dla dzieci o różnym poziomie niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej.

W szkole prowadzone są specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne:
 • diagnoza i terapia opóźnień neurorozwojowych - badanie i terapia dysfunkcji na niższym poziomie mózgu w związku z problemami w uczeniu się i zachowaniu
 • Integracja Sensoryczna - ćwiczenia mające na celu wzajemne na siebie oddziaływanie różnych zmysłów
 • metoda Tomatisa - trening uwagi słuchowej
 • wspieranie uwagi słuchowej poprzez słuchanie dźwięków o określonej częstotliwości przez urządzenie zwane „elektronicznym uchem”; w rezultacie daje to poprawę koncentracji, myślenia, pamięci, rozwija zdolności komunikacyjne, poprawia społeczne relacje
 • Indywidualna Stymulacja Słuchu dr Johansena - wspomaganie rozwoju dla osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, nadwrażliwością słuchową, zaburzeniami mowy
 • integracja bilateralna - ćwiczenia usprawniające obustronną koordynację ciała
 • Kinezjologia edukacyjna Dennisona - stymulacja obydwu półkul mózgowych ciała poprzez ćwiczenia ruchowe
 • ortooptyka- usprawnianie pracy oczu
 • grafomotoryka - usprawnianie motoryki małej (ręki)
 • dogoterapia- zajęcia psychoedualcyjne z udziałem psów
 • zajęcia korygujące wady mowy przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych
 • korekcja wad postawy
 • usprawnianie technik szkolnych
 • usprawnianie zaburzonych funkcji analizatorów przy pomocy technologii komputerowej
 • zajęcia psychoedukacyjne
 • muzykoterapia
 • trening zastępowania agresji ARTUczniowie naszej szkoły mogą korzystać z Centrum Multimedialnego mieszczącego się w bibliotece szkolnej oraz Pracowni Internetowej.

Zajęcia prowadzone są w nowoczesnych klasopracowniach i salach lekcyjnych, które wyposażone zostały w nowe meble i nowoczesne pomoce dydaktyczne. W szkole znajduje się świetlica, której wychowawcy to wykwalifikowani specjaliści, w tym pedagodzy.W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne, takie jak:
 • chór
 • aerobik "Panterki"
 • drużyna piłkarska
 • zajęcia taneczno-ruchowe
 • zajęcia komputerowe
 • teatr kukiełkowy "Za płotem"
 • Teatr Faktu
 • Szkolne Koło Turystyczne
 • sekcja redakcyjna gazetki szkolnej "Promyk"

Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
Celem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zajęciami może być objęte każde dziecko, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności. Wsparcie otrzymuje także rodzina dziecka. Wczesne wspomaganie jest bezpłatne.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka, prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka szkoła oferuje formy pomocy dziecku: diagnozę i terapię opóźnień neurorozwojowych, terapię Integracji Sensorycznej, Trening Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa, Indywidualną Stymulację Słuchu metodą dr Johansena, Terapię Kinezjologii Edukacyjnej metodą Dennisona, terapię z zakresu ortoptyki, grafomotoryki, metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, zajęcia logopedyczne przy użyciu nowoczesnych urządzeń komputerowych i wiele innych działań.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie