Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Publicznych

w Polanowie

Gradowe Wzgórze 5, 76-010 Polanów
tel./fax (94) 318 87-70, (94) 318 82-25
www:   http://zsp.polanow.pl
http://www.sp.polanow.pl
ZSP na Facebooku
e-mail:   sekretariat1@zsp.polanow.pl
sekretariat2@zsp.polanow.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 13658 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


ODDZIAŁY GIMNAZJUM

- klasy profilowane
- klasy ogólne
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (przedmioty rozszerzone)

- profil mundurowo - ratowniczy
  (w tym ćwiczenia taktyczne
  oraz samoobrona i zapasy)

- profil humanistyczno-informatyczny
  (w tym warsztaty filmowe i fotograficzne
  oraz współpraca z Radiem Koszalin)

- fakultety przygotowujące do matury

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Danuty Siedzikówny ps. INKA

- zajęcia odbywają się na
  ul. Wolności 14

- zajęcia świetlicowe
- opieka pedagoga i logopedy
- ciekawe koła zainteresowań
- projekty i innowacje

Ni­komu nie wol­no drżeć przed niez­na­nym, gdyż każdy jest w sta­nie zdo­być to, cze­go prag­nie i to, cze­go mu pot­rze­ba.
Paulo Coelho

Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada: klasopracownie, pracownię informatyczną, bibliotekę z czytelnią i centrum multimedialnym, gabinet profilaktyki zdrowotnej, gabinet pedagoga, stołówkę szkolną, salę sportową, świetlicę, pomieszczenia administracyjno - gospodarcze.

W szkole funkcjonuje biblioteka wraz z czytelnią, służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu czytelnictwa. Biblioteka pełni rolę ośrodka informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Nasze projekty:
 • Bractwo Gradowego Wzgórza
 • Gradowe Bractwo
 • Mistrz Mapy Geograficznej
 • Od Umiejętności do Sukcesu
 • Podcasty
 • Szkoła Nowych Możliwości
 • Trzymaj Formę


Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne dla zdrowia warunki edukacji i prawidłowego rozwoju psychofizycznego poprzez:
 • realizację programu wychowawczego i profilaktycznego
 • udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej
 • współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami wspomagającymi procesy wychowawcze
 • różnicowanie wymagań dydaktycznych i wychowawczych w zależności od możliwości ucznia i jego cech osobowościowych
 • organizowanie różnego rodzaju zajęć wyrównujących szanse oraz wspierających rozwój uczniów (np. zajęcia rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, integracyjne)
 • organizowanie klas integracyjnych
 • otaczanie opieką uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej lub losowej

W naszym Zespole funkcjonuje także Szkoła Podstawowa, do której uczęszcza ponad 300 uczniów z kilkudziesięciu miejscowości. Uczniowie spoza Polanowa dowożeni są autobusami szkolnymi. W szkole funkcjonuje pielęgniarka, świetlica szkolna, biblioteka w której działająkoło teatralne "Revel" czy koło dziennikarskie "Poldek". Dodatkowo, oprócz botaej oferty zajęć pozalekcyjnych, działa tu także szkolne koło Caritas. Organizowane są także liczne konkursy jak np. Ekologiczni zbieracze.

Zajęcia pozalekcyjne:
 • zajęcia wyrównawcze
 • koła rozwijające zainteresowania uczniów
 • zajęcia sportowe
 • koła artystyczne (m.in. muzyczne)
 • warsztaty
 • zajęcia przedmiotowe
 • zajęcia przygotowujące do testów, matury, konkursów, olimpiad
 • zajęcia szachowe
 • Caritas
 • kolektyw biblioteczny
 • kółko katechetyczne

Szkoła, na podstawie ustawy o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego realizuje następujące cele i zadania:
 • wspieranie indywidualnego rozwoju każdego ucznia
 • rozwijanie zainteresowań
 • kształtowanie u uczniów poczucia tożsamości narodowej
 • promowanie postawy odpowiedzialności za własny rozwój
 • budowanie postawy akceptacji i tolerancji
 • kształtowanie umiejętności twórczego rozwiązywania konfliktów i problemów
 • zapewnienie młodzieży możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej
 • uwrażliwianie uczniów na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią
 • umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia
 • umożliwienie uczniom bezpłatnego zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i dalszego kształcenia.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie