Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Gimnazjum Publiczne w Dolicach

ul. Ogrodowa 46, 73-115 Dolice
tel./fax (91) 564-00-27
www:   http://gimdolice.szkolnastrona.pl
e-mail:   gimnazjum.dolice@interia.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3892 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

GIMNAZJUM PUBLICZNE

- działalność samorządu uczniowskiego
- wolontariat
- biblioteka
- interesujące zajęcia dodatkowe
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- wysoki poziom organizacji

Krótka historia szkoły
Decyzją Rady Gminy w Dolicach 04.03.1999 ustalono 2 placówki szkolne, które miały funkcjonować do czasu oddania do użytku nowego obiektu w Dolicach. Gimnazjum w Dolicach korzystało z pomieszczeń przy szkołach podstawowych w: Dolicach, Sądowie, Dobropolu, Żalęcinie, natomiast GP w Rzeplinie funkcjonowało w budynku SP w Rzeplinie. W chwili oddania budynku gimnazjalnego w Dolicach, przy ul. Ogrodowej 46 dwie placówki zostały połączone.

Osiągnięcia szkoły
  • znaczące sukcesy sportowe na szczeblu powiatu, województwa i kraju
  • osiągnięcia dydaktyczne: konkursy przedmiotowe
  • wysokie lokaty w konkursach ogólnopolskich (Kangur, Alfik, Omnibus)
  • aktywna działalność na rzecz środowiska lokalnego

Cele i zadania
Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie z uwzględnieniem programu wychowawczego gimnazjum i programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, w szczególności:
1. Wdraża do samodzielnej, indywidualnej oraz grupowej efektywnej pracy w celu zdobycia wiedzy i umiejętności określanych w podstawie programowej zatwierdzonej przez MEN.
2. Uczy utrzymywania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz dbania i odpowiedzialności za miejsce pracy i środowisko.
3. Uczy postępowania zgodnie z prawem oraz akceptowanymi powszechnie normami życia społecznego.
4. Uczy rozwijania u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.
5. Kształci i wychowuje w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu.
6. Organizuje opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz udziela pomocy w miarę posiadanych środków.
7. Upowszechnia wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.
8. Dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów.
9. Umożliwia korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej.
10. Zapewnia opiekę uczniom szczególnie uzdolnionym, stwarzając warunki do rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych.
11. Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwienie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych.
12. przygotowuje do wyboru zawodu kierunku kształcenia poprzez:
  • prezentowanie problematyki kształcenia podczas godzin wychowawczych
  • prezentowanie odpowiednich publikacji i informacji w pomieszczeniu szkolnego doradcy zawodowego

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie