Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa w Witoni

ul. Szkolna 4, 99-335 Witonia
tel./fax (24) 356-40-19
www:   http://www.spwitonia.pl
e-mail:   spwitonia@poczta.onet.pl
spwitonia@interia.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5980 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W WITONI

- indywidualna opieka
- fachowa opieka
- realizację projektów
- plac zabaw
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W WITONI

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- wysoki poziom nauczania
- nauka dwóch języków (anielskiego, rosyjskiego)
- bezpieczeństwo na terenie szkoły
- pracownia komputerowa
- kompleks sportowy (sala gimnastyczna, korekcyjna, boisko)
- biblioteka, świetlica, stołówka
- bezpłatny dowóz do szkoły

Szkoła Podstawowa w Witoni, to placówka nowoczesna, przyjazna, innowacyjna, przygotowująca uczniów do nauki na wyższym etapie edukacyjnym. Program szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
Każdy z naszych podopiecznych ma możliwość korzystania z najnowszych zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności.
Nauczyciele w naszej szkole, to wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania Szkoła umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

Jako ośrodek dydaktyczno - wychowawczy zapewniamy:

 • zdobywanie rzetelnej wiedzy prowadzącej do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie
 • kształtowanie umiejętności i postaw uczniów odpowiednio do naturalnej w tym wieku aktywności, pobudzania ich do samodzielności w procesie uczenia się oraz inspiracji do wyrażania własnych myśli i przeżyć
 • wychowywania w duchu tolerancji, poszanowania odmienności, niepełnosprawności innych osób
 • warunki wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia
 • bezpieczeństwo w czasie pobytu dziecka w szkole
 • kultywowanie tradycji

Wspieramy wszelkie inicjatywy w podejmowaniu samodzielnych decyzji i działań, a także aktywizowaniu i kształtowaniu samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych.
Nasza szkoła, to szkoła możliwości, gdzie rozwijamy indywidualne uzdolnienia i zainteresowania poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i dodatkowych. Udzielamy uczniom pomocy psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej.

Cele i zadania

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • wzmacniania wysiłek wychowawczy domu rodzinnego i wskazuje na pełną odpowiedzialność rodziców za wychowanie swoich dzieci
 • stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły
 • wyposaża szkolne komputery w programy blokujące treści internetowe, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na rozwój uczniów
 • umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
 • udzielenie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, stosowania porad i wskazań w rozwiązywaniu trudności powstałych na bazie konfliktów rodzinnych, rówieśniczych, środowiskowych i przeciwdziałaniu różnorodnym przypadkom niedostosowania społecznego dzieci
 • opiekowanie się uczniami niepełnosprawnymi w ramach szkolnych działań integracyjnych
 • umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie
 • wspieranie uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej

W naszej szkole priorytetem jest rozwój w zakresie profilaktyki. Zależy nam na eliminowaniu zachowań agresywnych, przemocy, przeciwdziałaniu uzależnieniu od telewizji i komputera, niskiej kulturze słowa, negatywnym relacjom interpersonalnym, przebywaniu w środowisku uzależnionym od dymu tytoniowego, alkoholu, narkotyków lub leków. Problemami, z którym nadal staramy się walczyć, to brak higieny osobistej, niedożywienie i brak motywacji do nauki.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Głównym celem nauczania na etapie przedszkolnym jest przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. Dlatego też ważne jest, aby już na samym początku stworzyć jak najlepsze warunki do tego, aby dziecko jak najszybciej przystosowało się do miejsca, warunków panujących w przedszkolu oraz osób będących najbliżej niego.
Ważna jest także współpraca z rodzicami, nawiązanie kontaktu i wzbudzenie pewności, że ich dziecko jest bezpieczne.

Cele programu:

 • wzajemne poznanie się dzieci wszystkich grup
 • współpraca nauczycieli i dzieci poszczególnych grup
 • integracja środowiska przedszkolnego
 • rozwijanie umiejętności twórczych dziecka
 • rozwijanie zainteresowań dzieci
 • nabywanie przez dziecko poczucia własnej wartości

Od pierwszych dni w przedszkolu, nasi podopieczni są pod opieką wykwalifikowanych nauczycieli innych pracowników. Rodzice na bieżąco informowani są o warunkach w jakich spędza czas ich dziecko.

Nasze metody edukacyjno – wychowawcze są oparte na aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii rozwoju w jej teoretycznym i praktycznym wymiarze, dzięki czemu ich realizacja gwarantuje dobre przygotowanie dziecka do wymagań współczesnego świata.
Uczymy poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe, tańce integracyjne, metody aktywizujące.

Podopieczni oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Witoni, wdrażani są w realizowanie projektów:

 • „Coś dla ducha – kto ma uszy niechaj słucha” - wyrabianie u dzieci zainteresowań książką, motywacji do słuchania bajek, opowiadań i wierszy
 • „Jasiu, Olu, czy pamiętasz?” – praca wyrównawcza z dziećmi z trudnościami w opanowaniu określonych treści programowych i praca z dzieckiem zdolnym
 • „Czas do domu – zobaczymy się jutro” – czynności organizacyjno - porządkowe

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie