Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa

im. Józefa Ufy w Mastkach

Mastki 1, 99-413 Chąśno
tel./fax (46) 838-14-15
www:   http://www.spmastki.superszkolna.ple-mail:   spmastki@op.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1958 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W MASTKACH

- miła, domowa atmosfera
- zajęcia dodatkowe
- dbałość o prawidłowy rozwój wychowanków
- bezpieczeństwo, opieka, troska
- edukacja proekologiczna
- punkt przedszkolny
- poszanowanie praw ucznia i dziecka
- szkoła bez przemocy

O NASZEJ SZKOLE

W naszej placówce skupiamy się na realizacji najważniejszych celów, jakimi jest to, że szkoła:
 • prowadzi dziecko do zdobywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia
 • rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata
 • rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, przygotowuje do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego
 • rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze
 • umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolności osiągania trudnych i wartościowych celów, kształtuje człowieka świadomie decydującego o swojej drodze życiowej
 • rozwija zdolności odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego
 • stwarza warunki do rozwoju wyobrażeń i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej
 • rozwija umiejętności dziecka w poznawaniu siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu
 • wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej
 • uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans
 • zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych, kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia, eliminuje czynniki ryzyka i przeciwdziała im
 • kształtuje postawy wokół wartości: wolność, miłość, prawda
 • tworzy i podtrzymuje atmosferę partnerstwa między uczniami, nauczycielami i rodzicami
 • zaspokaja potrzebę samostanowienia i określania własnej tożsamości uczniów
 • zapewnia opiekę i wspomaga rozwój w przyjaznym i bezpiecznym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną
 • stwarza warunki do rozwoju samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie
 • zapewnia pomoc w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej

Nasze cele realizujemy poprzez:
 • integrację wiedzy nauczanej
 • roczne przygotowanie przedszkolne
 • kształcenie zintegrowane w klasach I-III
 • kształcenie w klasach IV- VI
 • ścieżki edukacyjne: prozdrowotną, regionalną, ekologiczną, czytelniczo – medialną, patriotyczno-obywatelską oraz wychowanie do życia w rodzinie

Chronimy bezpieczeństwo naszych podopiecznych poprzez:
 • dyżury nauczycieli w czasie przerw
 • zapewnienie opieki na zajęciach edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych organizowanych przez szkołę
 • przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej) na: 30 uczniów, jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miejscowość i nie korzysta z przejazdów, na 15 uczniów w czasie wycieczki, na 10 uczniów w czasie turystyki kwalifikowanej
 • omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinie z wychowawcą
 • szkolenie pracowników szkoły w zakresie BHP, ppoż
 • systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminów na kartę rowerową
 • uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie równomiernego rozłożenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie