Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Stachlewie

Stachlew 57, 99-418 Bełchów
tel. (46) 838-67-29
www:   http://www.szkolastachlew.pl
e-mail:   spstachlew@wp.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3075 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W STACHLEWIE

- wykwalifikowana i doświadczona
  kadra pedagogiczna

- wysoki poziom nauczania
- biblioteka
- stołówka
- Samorząd Szkolny
- gazetka szkolna
- sala zabaw
- Szkolna Kasa Oszczędności
- język angielski od klasy I


Pragniemy sprostać potrzebom i oczekiwaniom dzieci, zapraszamy do naszej placówki oferując:
 • prowadzenie dziecka do nabywania i rozwijania umiejętności czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych
 • rozwijanie i kształtowanie poznawczych możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata
 • przygotowanie do podejmowania systematycznych, dłuższych wysiłków intelektualnych i fizycznych
 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz moralnej dziecka i jego indywidualnych zdolności twórczych
 • umacnianie wiary we własne siły oraz możliwości osiągania sukcesów
 • kształtowanie potrzeb i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną
 • rozwijanie umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego
 • wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej dziecka
 • stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej
 • zapewnianie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych
 • zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną
 • uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troszczenie się o zapewnienie mu równych szans rozwoju
 • stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie
 • stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci
 • stwarzanie przyjemnego klimatu i pomaganie dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej
 • zapewnienie opieki nad uczniami ze znacznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami poprzez umożliwienie realizowania indywidualnych form i programów nauczania

W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która otwarta jest codziennie od poniedziałku do piątku. Oferujemy zbiory lektur oraz innej literatury dziecięcej i młodzieżowej.W naszej szkole gwarantujemy:
 • opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły: w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych oraz zajęć pozaszkolnych
 • zapewnienie opieki uczniom dowożonym do i ze szkoły
 • zapewnienie właściwej opieki na wycieczkach
 • kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadzenie egzaminów na kartę rowerową
 • umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, a także daje możliwość wykazania się wiadomościami i umiejętnościami poprzez udział uczniów w konkursach, zawodach i turniejach różnego typu
 • współdziałanie z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom
 • dostosowanie wymagań niektórym uczniom w zależności od wskazań poradni
 • szkoła organizuje nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze lub inne, w zależności od wskazań poradni

Szkoła Podstawowa w Stachlewie, korzystając z możliwości, jakie daje Unia Europejska, realizuje szereg projektów edukacyjnych, między innymi:
 • „Na Szlaku Wiedzy – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Stachlewie - projekt obejmuje działania polegające na przeprowadzeniu zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, wyrównujących braki z zakresu kompetencji kluczowych, rozwijających potencjał i zdolności uczniów, wycieczki tematyczne
 • "Szklanka Mleka” – Unia Europejska dofinansowuje spożycie mleka w placówkach oświatowych za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego
 • „Aktywna Szkoła”- wzmocnienie roli szkoły w środowisku lokalnym
  Szkoła uzyskała CERTYFIKAT AKTYWNEJ SZKOŁY w październiku 2010r.
 • „Radosna szkoła” - szkoła otrzymała wsparcie finansowe na: pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Dzięki temu powstała w naszej szkole sala zabaw. Ich zadaniem jest zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną
 • „Ratujemy i Uczymy Ratować” – w ramach tego programu uczymy Pierwszej Pomocy nauczycieli szkół podstawowych, którzy następnie przekazują wiedzę swoim uczniom
 • „Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy” - tworzenie bogatego środowiska edukacyjnego, tj. takich warunków, które umożliwiają dzieciom manifestację wszystkich wrodzonych inteligencji nie zaś – tylko inteligencji faworyzowanych w tradycyjnym systemie edukacji, a zatem tworzy się warunki do ujawniania inteligencji
 • "Szkoła z pasją – Od grosika do złotówki" - projekt ten jest pierwszym projektem z zakresu edukacji finansowej skierowanym do uczniów I etapu kształcenia w szkołach podstawowych.

W szkole wydawana jest gazetka szkolna pod tytułem „Okiem Ucznia”. Gazetka tworzona jest przez uczniów dlatego serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, które chciałyby spróbować swoich sił w zawodzie dziennikarza.SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie