Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa w Sielcu

Sielec 40, 26-300 Opoczno
tel. (44) 755-18-22
www:   http://www.spsielec.cba.pl
e-mail:   spsielec@um.opoczno.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2600 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W SIELCU

- koła zainteresowań
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- biblioteka szkolna
- świetlica

Cele i zadania szkoły

Nasza szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie oraz regulaminie pracy szkoły, a w szczególności:
 • realizuje prawo do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju
 • wspomaga wychowawczą rolę rodziny
 • umożliwia korzystanie z opieki psychologicznej i specjalistycznych form pracy dydaktycznej
 • zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie
 • zapewnia utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do kontynuowania nauki na dalszym etapie kształcenia
 • rozszerza wiedzę przez pracę kół zainteresowań
 • organizuje konkursy dla uczniów szkoły podstawowej ze wszystkich zajęć edukacyjnych objętych ramowym planem nauczania
 • kształci uczniów w toku indywidualnego nauczania w związku z chorobą,
 • rozwija tężyznę fizyczną (poprzez pracę kół sportowych oraz udział w konkursach sportowych)


Szkoła zapewnia

Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom w szczególności:
 • naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem, w tym w językach obcych
 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na dalszym etapie kształcenia
 • dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści
 • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych)
 • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego
 • przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego zrozumienia świata, ludzi i siebie
 • poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego
 • poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej


Nabywane umiejętności

W szkole uczniowie kształcą swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:
 • planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności
 • skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach
 • prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi
 • poprawnego posługiwania się językiem ojczystym
 • przygotowania do publicznych wystąpień
 • efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie
 • rozwiązywania problemów w sposób twórczy
 • poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
 • odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków
 • rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań
 • przyswajania sobie technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych


Szkoła organizuje:

Nasza szkoła organizuje zajęcia fakultatywne, koła zainteresowań i koła przedmiotowe oraz nauczanie indywidualne dla uczniów wg potrzeb.

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, nauczyciele z innych szkół z terenu gminy oraz rodzice uczniów.

Świetlica szkolna

Dla uczniów szkoły podstawowej, którzy oczekują na zajęcia lekcyjne lub muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na organizację dojazdu szkoła organizuje świetlicę szkolną. Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele.

Do zadań świetlicy należy:
 • opieka nad uczniami
 • rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i umiejętności uczniów
 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej na sali gimnastycznej i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej
 • kształtowanie nawyków higieny osobistej oraz dbałości o zdrowie
 • rozwijanie samodzielności i samorządności oraz aktywności dzieci


 • Zapraszamy do naszej szkoły!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie