Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie nad Czarną

im. Jana Pawła II

Dąbrowa nad Czarną 60, 26-337 Aleksandrów
tel. (44) 756-90-08
www:   http://www.spdabrowa.pl/
e-mail:   spdabrowa@wp.pl
gimnazjum_dabrawa@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3225 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBROWIE NAD CZARNĄ

- miła atmosfera
- nauczanie języków obcych
- biblioteka szkolna
- świetlica szkolna
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna

Baza dydaktyczna

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie n. Czarną zlokalizowana jest w nowoczesnym obiekcie oddanym do użytku 1 września 1997 roku. Teren szkoły ma 2 ha z czego 1/3 stanowi budynek, parking, drogi dojazdowe, zieleń ozdobna i oczyszczalnia ścieków. Około 1 ha przeznaczona jest na boisko szkolne.

W budynku znajdują się sale dydaktyczne SP i pracownie przedmiotowe w tym:
 • pracownie nauczania zintegrowanego
 • pracownię wychowania przedszkolnego
 • pracownie klas IV – VI – w tym pracownia językowa


Pracownie nauczania zintegrowanego i wychowania przedszkolnego usytuowane są na parterze szkoły, co stwarza korzystne warunki dla bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkoły.

Pracownie wyposażone są tylko w podstawowe pomoce dydaktyczne. Niektóre sale posiadają telewizor i odtwarzacz dvd lub video. Ogromną zaletą bazy dydaktycznej jest fakt posiadania pracowni internetowej. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych z zastosowaniem komputera. Szkoła posiada także pracownię językową z tablicą interaktywną.

Ponadto szkoła posiada bibliotekę z czytelnią. Uczniowie Szkoły Podstawowej korzystają z sali gimnastycznej.

W szkole znajduje się duże zaplecze kuchenne oraz stołówka. Codziennie uczniowie mogą skorzystać z ciepłego posiłku w postaci zupy. Wszyscy uczniowie korzystają codziennie ze szklanki mleka.

Szkoła jest ogrzewana olejem opałowym, posiada ekologiczną zautomatyzowaną kotłownię oraz oczyszczalnię ścieków.

Cele i zadania szkoły

Celem naszej szkoły jest:
 • realizacja prawa każdego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju
 • wspomaganie wychowawczej roli rodziny
 • rozszerzanie wiedzy poprzez: pracę kół przedmiotowych i kół zainteresowań, organizację szkolnych konkursów przedmiotowych
 • umożliwianie zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki w gimnazjum
 • kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów
 • sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły
 • umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
 • udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez współpracę z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną
 • organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły poprzez umożliwienie im uczęszczania na lekcje i korzystanie z innych zajęć nie zabronionych przez lekarza
 • umożliwianie, na wyraźne pisemne życzenie rodziców uczniów skierowane do dyrekcji szkoły, zorganizowanie odpłatnych zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły


Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.

Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły po zapoznaniu się z regulaminem biblioteki i jego zaakceptowaniu.

Świetlica szkolna

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na ich dowóz, szkoła uruchamia świetlicę, która jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

Zadaniem świetlicy szkolnej jest:
 • zainteresowanie czytaniem książek i czasopism
 • prowadzenie zajęć umuzykalniających oraz zajęć plastycznych
 • rozwijanie u wychowanków indywidualnych zainteresowań i talentów
 • pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji
 • wyrabianie postaw patriotycznych poprzez akcentowanie świąt i uroczystości państwowych w świetlicy
 • troska o bezpieczeństwo dzieci powierzonych opiece świetlicy
 • rozwijanie zamiłowań do różnych form spędzania wolnego czasu
 • wyrabianie pozytywnych nawyków poszanowania mienia społecznego oraz poczucia ładu i estetyki
 • wyrabianie u wychowanków samorządności oraz umiejętności współżycia w kolektywie
 • pogłębianie i poszerzanie wiadomości zdobytych w szkole, wspomaganie procesu dydaktycznego
 • przygotowanie do udziału w życiu społecznym
 • rozwijanie zamiłowań i zainteresowań dziecka
 • podnoszenie sprawności manualnych i fizycznych dziecka, kształtowanie wrażliwości na piękno słowa i myśli dziecka
 • współpraca z rodzicami i wychowawcami dziecka


Zapraszamy do naszej szkoły!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie